Ambroży (Juszkiewicz)

Ambroży
Andrej Juszkiewicz
Arcybiskup nowogrodzki i biełozierski
Ilustracja
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

ok. 1690
Ukraina Naddnieprzańska

Data i miejsce śmierci

17 maja 1745
Petersburg

Miejsce pochówku

Nowogród Wielki

Arcybiskup nowogrodzki i biełozierski
Okres sprawowania

1740–1745

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia nowogrodzka

Śluby zakonne

lata 20. XVIII w.

Diakonat

lata 20. XVIII w.

Prezbiterat

lata 20. XVIII w.

Chirotonia biskupia

2 lutego 1736

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

2 lutego 1736

Ambroży, imię świeckie Andrej Juszkiewicz (ur. ok. 1690 na Ukrainie, zm. 17 maja 1745 w Petersburgu) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pochodzenia ukraińskiego.

Życiorys

Edukację na poziomie podstawowym odebrał w polskich szkołach katolickich[1]. Następnie ukończył Akademię Mohylańską[2], w której po zakończeniu nauki został zatrudniony jako wykładowca. W 1725 złożył wieczyste śluby mnisze w jednym z klasztorów prawosławnych w Kijowie i został wyświęcony na kapłana. W 1731 został przełożonym monasteru Św. Ducha w Wilnie[1]. Na jego prośbę do Warszawy przybył hieromnich Sylwester (Kochowski), który poprzez swoją znajomość realiów funkcjonowania prawosławia w Rzeczypospolitej miał pomagać posłowi rosyjskiemu w Warszawie interweniować na rzecz jego wyznawców[3].

Trzy lata później wyjechał z Rzeczypospolitej, by na zaproszenie Świątobliwego Synodu Rządzącego objął godność przełożonego monasteru św. Szymona Nowego w Petersburgu, otrzymał również godność archimandryty. 27 lipca 1734 został mianowany członkiem Synodu. Od roku następnego brał udział w przeglądzie i korekcie cerkiewnosłowiańskiego tekstu Biblii używanego w Kościele Rosyjskim[1]. Często poruszał na posiedzenia Synodu i w rozmowach z carycą kwestie związane z położeniem prawosławnych w Rzeczypospolitej, z powodzeniem zabiegał o udzielanie pomocy eparchii białoruskiej[4].

2 lutego 1736 został wyświęcony na biskupa wołogodzkiego i biełozierskiego. W Wołogdzie zreformował miejscowe seminarium duchowne, zatrudniając w nim wykładowców pochodzących z Akademii Mohylańskiej, odnowił sobór Mądrości Bożej w Wołogdzie. W 1739 głosił kazanie na ślubie Anny Leopoldowny z księciem Antonim Braunschweigiem-Wolfenbuttlem. W 1740 został biskupem nowogrodzkim i wielkołuckim, z czym wiązało się honorowe pierwszeństwo wśród duchownych członków Świętego Synodu Rządzącego. Otrzymał także godność arcybiskupa. Jako biskup nowogrodzki otworzył seminarium duchowne w monasterze św. Antoniego Rzymianina w Nowogrodzie i podarował mu własny księgozbiór[1].

Uważany za zwolennika Anny Leopoldowny i przeciwnika wstąpienia na tron Elżbiety Piotrowny, jednak po ostatecznym objęciu przez nią władzy nie protestował, a nawet stwierdził, że w ten sposób Cerkiew prawosławna została uratowana przed wrogami. Zyskał zaufanie władczyni; wobec wakatu na urzędzie oberprokuratora Synodu osobiście składał jej raporty dotyczące spraw cerkiewnych. Razem z metropolitą rostowskim Arseniuszem w 1742 przedstawił projekt reorganizacji najwyższych organów Rosyjskiego Kościoła Prawosłanego, w tym likwidacji urzędu oberprokuratora i przywrócenia patriarchatu, lub przynajmniej wprowadzenia urzędu przewodniczącego Świętego Synodu obieralnego spośród biskupów. Był utalentowanym polemistą i kaznodzieją[1].

W 1744 zachorował i rok później nagle zmarł. Zgodnie z własną wolą został pochowany w monasterze św. Antoniego Rzymianina w Nowogrodzie[1].

Przypisy

  1. a b c d e f http://www.pravenc.ru/text/114422.html АМВРОСИЙ
  2. Mironowicz A.: Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 231. ISBN 978-83-7431-150-2.
  3. Mironowicz A.: Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 212. ISBN 978-83-7431-150-2.
  4. Mironowicz A.: Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 218. ISBN 978-83-7431-150-2.

Media użyte na tej stronie