Augustów

Augustów
miasto i gmina
Ilustracja
Bazylika NSJ, Zarząd Wodny, Rynek Zygmunta Augusta, rz. Netta, Jezioro Studzieniczne
Herb
Herb
Państwo Polska
Województwo podlaskie
Powiataugustowski
Data założenia1550
Prawa miejskie1557
BurmistrzMirosław Karolczuk
Powierzchnia80,9 km²
Populacja (31.12.2019)
• liczba ludności
• gęstość

30 153[1]
374 os./km²
Strefa numeracyjna87
Kod pocztowy16-300 do 16-303
Tablice rejestracyjneBAU
Położenie na mapie powiatu augustowskiego
Mapa konturowa powiatu augustowskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Augustów”
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa konturowa województwa podlaskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „Augustów”
Ziemia53°50′37″N 22°58′39″E/53,843611 22,977500
TERC (TERYT)2001011
SIMC0977539
Urząd miejski
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Strona internetowa
BIP

Augustówmiasto w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

Miasto królewskie starostwa augustowskiego w ziemi bielskiej województwa podlaskiego w 1795 roku[2]. Miasto rządowe Królestwa Kongresowego, położone było w 1827 roku w powiecie dąbrowskim, obwodzie augustowskim województwa augustowskiego[3]. W latach 1975–1998 miasto należało do województwa suwalskiego.

Jezioro Necko w Augustowie. Widok z dzielnicy Borki

Położenie

Augustów na tle Suwalszczyzny

Według podziału fizycznogeograficznego miasto jest położone w zachodniej części Równiny Augustowskiej, wchodzącej w skład Pojezierza Litewskiego, nad rzeką Nettą, pomiędzy 7 jeziorami Necko, Białym, Rospuda Augustowska, Sajenek, Sajenko, Studzieniczne i Sajno. Obok miasta przepływa najkrótsza rzeka Polski – Klonownica (wpisana do księgi Guinnessa). Augustów od wschodu, południa i północy otoczony jest Puszczą Augustowską, której większość (ponad 114 tys. ha) leży na terenie Polski.

Pod względem administracyjnym Augustów położony jest w centrum powiatu augustowskiego w północnej części woj. podlaskiego.

Augustów leży na pograniczu Podlasia i Suwalszczyzny: południowa, starsza część miasta na prawym brzegu Netty położona była w ziemi bielskiej województwa podlaskiego Korony Królestwa Polskiego, zaś północna, lewobrzeżna – w powiecie grodzieńskim w województwie trockim Wielkiego Księstwa Litewskiego[4].

Miasto językowo leży na obszarze gwary suwalskiej, będącej częścią dialektu mazowieckiego[5]. Znajduje się także na obszarze Euroregionu Niemen[6].

Sąsiednie gminy

Augustów (gmina wiejska), Nowinka, Płaska

Odległości

Odległość do granic państwowych w linii prostej wynosi w przybliżeniu: z Białorusią – 35 km, Litwą – 37 km, Rosją – 60 km[7].

Odległości drogowe do większych miast w Polsce i sąsiednich państwach[8]:

Struktura powierzchni

Rynek Zygmunta Augusta
Osiedle Południe – ulica Obrońców Westerplatte
Ul. Partyzantów

Według danych z roku 2002[9] Augustów ma obszar 80,93 km², w tym:

 • użytki rolne: 27%
 • użytki leśne: 35%

Miasto stanowi 4,88% powierzchni powiatu. W 2010 Augustów zajmował pod względem powierzchni 47 miejsce w kraju i 2 w woj. podlaskim[10].

W 1973 do Augustowa przyłączono miejscowości: Przewięź, Sajenek, Studzieniczna, Swoboda i Wojciech oraz obszar lasów państwowych (fragment Puszczy Augustowskiej) o powierzchni 1674 ha wraz z jeziorami: Białe Augustowskie, Rospuda Augustowska, Sajenek, Sajenko, Sajno i Studzieniczne[11]. W związku z tym zwarta zabudowa miejska zajmuje tylko niewielką część w centrum obszaru administracyjnego miasta, zaś większość powierzchni miasta stanowią lasy i jeziora.

Osiedla, ulice

Od września 2015 Augustów podzielony jest na trzy duże osiedla, mające prawny status jednostki pomocniczej miasta: Osiedle Wschód, Osiedle Zachód[12] i Osiedle Uzdrowisko[13].

Według rejestru TERYT w Augustowie w 2014 istniało 313 ulic oraz 12 integralnych części miasta: Borki, Klonownica, Kolonia Augustowska, Lipowiec, Przewięź, Sajenek, Studzieniczna, Swoboda, Wojciech, Wójtowskie Włóki, Wypusty, Zarzecze[14].

Zwyczajowo oraz w dokumentach Urzędu Miejskiego[15] wydzielane są też dzielnice i osiedla: Bema (Koszary), Glinki, Konopnickiej, Limanowskiego (Baraki), Norwida, Ogrody, Południe, Prądzyńskiego (Śródmieście), Przylesie, Rynek Zygmunta Augusta, Silikaty, Ślepsk, Wojska Polskiego.

Ochrona przyrody

Park Miejski i pomnik Zygmunta II Augusta w Augustowie

Augustów leży na terenie Zielonych Płuc Polski. W granicach Augustowa znajduje się w całości florystyczny rezerwat przyrody Brzozowy Grąd (na wyspie Jeziora Studzienicznego) oraz część rezerwatu przyrody Stara Ruda (przy wschodniej granicy miasta z gminą Płaska). Augustów leży też na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”[16].

Demografia

Według danych z 31 grudnia 2017 miasto liczyło 30 270 mieszkańców[17].

Podział demograficzny
OpisOgółemKobietyMężczyźni
Jednostkaosób%osób%osób%
Populacja30 27010015 97152,7614 29947,24
Gęstość zaludnienia
[mieszk./km²]
374,17197,42176,75

W 2010 miasto zajmowało pod względem liczby ludności 147 miejsce w kraju i 4 w woj. podlaskim[10].

Piramida wieku mieszkańców Augustowa w 2014 roku[18]:

Piramida wieku Augustow.png

Ludność Augustowa na przestrzeni wieków

Zmiany liczby ludności Augustowa od XVII w. do czasów współczesnych[19].

(*) – dane szacunkowe

Historia

Zygmunt August – założyciel Augustowa
Prezydent Polski Ignacy Mościcki na rejsie w Augustowie w 1932

Do końca XIII wieku tereny dzisiejszego Augustowa należały do ziem zamieszkiwanych przez plemię Jaćwingów, pokonanych ostatecznie w 1283 roku przez zakon krzyżacki. Po upadku Jaćwieży ziemie te wyludniły się i nie były zasiedlane do roku 1422, kiedy to pokój melneński ustalił przebieg granic na tym terenie i zaczęła się ponowna kolonizacja. Pod koniec XIV wieku nad rzeką Nettą istniał niewielki zamek krzyżacki Metenburg, doszczętnie zniszczony przez wielkiego księcia Witolda w 1392 roku, jednak nie jest pewne, czy był zlokalizowany w obrębie współczesnego miasta.

Według legendy Augustów zawdzięcza swoje powstanie pierwszej schadzce Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, dla upamiętnienia której król założył w jej miejscu miasto. W istocie pierwsza pisana wzmianka o osadzie nad Nettą pochodzi z 1496 roku i dotyczy komory pobierającej cło u przeprawy rzecznej. W 1526 roku powstała tu karczma wystawiona przez Jana Radziwiłła na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Litwy i Białorusi do Prus, Warszawy i Krakowa.

Do wytyczania osady na północnym brzegu Netty skierowano w 1550 roku starostę knyszyńskiego Piotra Chwalczewskiego oraz architekta i inżyniera Joba Preytfusa. Augustów prawa miejskie magdeburskie otrzymał dopiero 17 maja 1557 roku[20] od króla Zygmunta Augusta[21]. Do roku 1569 Augustów należał terytorialne do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1570 roku powstało starostwo augustowskie jako „separatum” ze starostwa knyszyńskiego. Po kilku latach prężnego rozwoju nastąpiła seria działań wojennych, doprowadzająca miasto do ruiny. Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili zbuntowani Tatarzy z wojsk Jana Kazimierza, którzy byli niezadowoleni z podziału łupów z bitwy pod Prostkami (1656). W czasie trzeciej wojny północnej (1700–1721) w Augustowie stacjonowały w różnym czasie wojska polskie, szwedzkie, rosyjskie, saskie i brandenburskie. Wojska, oprócz zniszczeń, przyniosły zarazę (1710), która zdziesiątkowała miejscową ludność.

W 1795 roku miasto zajęli Prusacy, a w latach 1807 i 1812 wojska napoleońskie. Lekką poprawę rozwoju przyniósł XIX wiek. Po Kongresie wiedeńskim w roku 1815 Augustów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego (Kongresowego). Został stolicą nowo utworzonego województwa augustowskiego, a od 1837 roku guberni augustowskiej. Urzędy tymczasowo umieszczono w Suwałkach z braku odpowiednich budynków. Projekty rozbudowy Augustowa w stylu klasycystycznym opracował Henryk Marconi. W roku 1825 pod kierunkiem Ignacego Prądzyńskiego rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego.

Rozwój Augustowa został przerwany przez wybuch powstania listopadowego. W okolicach Augustowa toczyły się walki, zaś miasto przechodziło z rąk do rąk. Po powstaniu nie zrealizowano planów rozbudowy miasta. Kanał Augustowski ukończono w 1839 roku, jednak nie zyskał on planowanego znaczenia gospodarczego. Również w czasie powstania styczniowego w okolicach Augustowa toczyły się walki, podczas których szczególnie zasłynął oddział pod dowództwem Józefa „Wawra” Ramotowskiego. W roku 1899, w związku z budową koszar carskich, Augustów uzyskał połączenia kolejowe. W XIX wieku w regionie kwitł przemyt, spowodowany bliskim położeniem miasta z granicą Prus i Rosji.

Zniszczenia przyniosły miastu I i II wojna światowa. W końcu września 1939 okupacyjne władze sowieckie zniszczyły pomnik Piłsudskiego, a na jego miejsce postawiły obelisk ku czci Stalina; zbudowały też w mieście pomnik Lenina[22].

Po zajęciu miasta przez Niemców miasto w latach 1941–1944 znajdowało się w granicach Bezirk Bialystok. W sierpniu 1941 Niemcy utworzyli w Augustowie getto dla ludności żydowskiej[23]. Zostało ono zlikwidowane 2 listopada 1942[23].

W lipcu 1945 roku Armia Czerwona, NKWD, Smiersz wspólnie z UB przeprowadziły tzw. obławę augustowską w celu wyłapania żołnierzy podziemia niepodległościowego. Sowieci utworzyli w okolicy sieć obozów filtracyjnych, gdzie przetrzymywali Polaków pod gołym niebem, skrępowanych drutem kolczastym w dołach zalanych wodą.

Od połowy lat dwudziestych XX wieku Augustów stał się popularnym letniskiem. Od 1993 roku miasto posiada status uzdrowiska (bogate złoża borowiny, w okolicy źródła wód mineralnych).

Architektura

Śluzowanie kajaków na kanale Augustowskim (1824–1839)
Rynek Zygmunta Augusta 28 – jeden z najstarszych budynków w mieście (1800–1801)

Zabytki

Obiekty z terenu Augustowa wpisane do rejestru zabytków:

We wsi Jaminy (gm. Sztabin) znajduje się drewniany kościół z 1780, który do roku 1845 stał w Augustowie w miejscu obecnej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Obiekty historyczne

Obiekty o wartości historycznej z terenu Augustowa, które nie znajdują się w rejestrze zabytków:

 • Koszary (lata 90. XIX w.) – dawne obiekty wojskowe na os. Bema, w dwudziestoleciu międzywojennym zajmowane przez 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, po II wojnie światowej przeznaczone na cele mieszkaniowe, edukacyjne i przemysłowe. Zachowały się oryginalne drewniane i murowane budynki.
 • Budynek II Liceum Ogólnokształcącego (1927) – al. Kardynała Wyszyńskiego, wybudowany na potrzeby seminarium nauczycielskiego, pierwszej szkoły średniej w Augustowie.
 • Willa Jana Zasztowta (lata 20. XX w.) – nad jeziorem Necko, styl modernistyczny.
 • Budynek Gimnazjum nr 1 (1931) – ul. Młyńska.
 • Yacht Klub Polski (1934) – półwysep Dąbek nad Jeziorem Białym, drewniany pensjonat, nazywany też Willą Prezydenta (wypoczywał w nim prezydent Ignacy Mościcki).
 • Zabudowania tartaku i domy pracowników – położone w dzielnicy Lipowiec, w tym drewniany Dom Drzewiarza w stylu zakopiańskim przy ul. Tartacznej (1937), mieszczący dawniej klub.
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (1938) – ul. Marii Konopnickiej, pierwotnie modernistyczny.
 • Drewniane domy wybudowane w dwudziestoleciu międzywojennym z przeznaczeniem m.in. na wille i pensjonaty letniskowe, zwłaszcza w dzielnicy Zarzecze.
 • Młyn na ul 29 listopada – obecnie częściowo spalony – najstarszy budynek w mieście (pierwotnie folusz, skład celny obok pierwotnej grobli na rzece Netcie), wstępnie datowany na XVI w.
 • Żelbetonowo-ceglana kolejowa wieża ciśnień przy stacji kolejowej.

Obiekty rozebrane lub zburzone

Ratusz w Augustowie przed 1914

Obiekty istniejące w Augustowie w przeszłości:

Cmentarze

Kaplica Truszkowskich na cmentarzu parafialnym
 • Cmentarz parafialny – ul. Zarzecze, główny cmentarz Augustowa, założony na pocz. XIX w., podlega parafii katolicką Najświętszego Serca Jezusowego, w południowej jego części położone są kwatery prawosławne, na cmentarzu znajduje się zabytkowa drewniana kaplica Truszkowskich, wpisany do rejestru zabytków.
 • Cmentarz w Studzienicznej – cmentarz katolicki założony w 2 poł. XIX w., wpisany do rejestru zabytków.
 • Cmentarz żołnierzy radzieckich – ul. Zarzecze, w płn.-zach. narożniku cmentarza parafialnego, pochowanych jest na nim 1509 żołnierzy radzieckich poległych w czasie II wojny światowej, wpisany do rejestru zabytków.
 • Cmentarz żydowski – ul. Zarzecze, obok cmentarza parafialnego, zachowało się tylko kilka nagrobków, w 1981 ustawiono na nim pamiątkowy obelisk.
 • Cmentarz ofiar terroru narodowości żydowskiej – ul. Waryńskiego, pochowanych jest na nim ok. 60 osób, na ogrodzonej działce znajduje się jedynie niewielki kamienny obelisk.
 • Cmentarz wojenny w Sajenku – położony w lesie za Sajenkiem w pobliżu linii kolejowej nr 40, pochowanych jest na nim kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej.
 • Cmentarz wojenny w Studzienicznej – położony w lesie między Sajenkiem a Studzieniczną, pochowanych jest na nim kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej.
 • Stary cmentarz żydowski w Augustowie (nieistniejący).

Planowane jest założenie nowego cmentarza komunalnego. Pierwotnie jego lokalizację ustalono między ul. Rajgrodzką a szosą do Ełku[24]. Jednak w czerwcu 2015r. przystąpiono do uchwalanie miejscowego planu dla lokalizacji w rejonie przecięcia rzeki Turówki z granicą administracyjną miasta (działka nr 79, części działek nr 74, 75, 80/1, 80/2 - obręb geodezyjny nr 1 gminy miejskiej Augustów) w sąsiedztwie części wsi Żarnowo Trzecie, Żarnowo Drugie i Biernatki[25].

Gospodarka

W Augustowie działają stocznie jachtowe Balt Yacht oraz Ślepsk, należące do największych przedsiębiorstw tego typu w Polsce i eksportujące większość produkcji do Europy Zachodniej. Ponadto mniejsze stocznie, np. Texas, Mirage, producenci kajaków i łódek oraz dostawcy materiałów: Brunswick Marines, Demex i in.

W 1951 roku otworzono w mieście wytwórnię tytoniu przemysłowego (okolica słynie z uprawy machorki); obecnie zakład ten należy do koncernu British American Tobacco i wytwarzane są w nim m.in. papierosy Pall Mall, Kent, Lucky Strike, Vogue, Viceroy, Nevada.

Z innych wymienić należy producenta maszyn dla rolnictwa – POM oraz przedsiębiorstwo drogowe APB S.A./ BMTI. Ponadto w mieście rozwija się przemysł spożywczy: wytwórnia wód gazowanych (woda „Augustowianka”) i gospodarstwo rybackie, niewielki przemysł drzewny zlokalizowany na terenie miasta i okolic ze względu łatwy dostęp do surowca; tartaki oraz zakłady stolarskie[21], wielki tartak działający od 1916 r., fabryka obuwia oraz uruchomiona w 1972 roku cegielnia silikatowa upadły w latach 90. XX wieku[26]. Do lutego 2013 roku funkcjonowała mleczarnia (Jogurt Augustowski). Zakład był częścią grajewskiego „Mlekpolu”. Produkcja została przeniesiona do zmodernizowanego zakładu w Sokółce.

Handel

W mieście znajduje się wiele podmiotów gospodarczych o podłożu handlowym.Dominują głównie małe sklepy, choć w przeciągu kilku ostatnich lat powstało kilka marketów między innymi: Kaufland, Lidl, Biedronka (4), Polomarket. W kwietniu 2009 została uruchomiona galeria handlowa Marjon. Pierwszy tego typu obiekt w północnej części woj. podlaskiego. Ma ona 4 tys. m². Galeria znajduje się przy ulicy Mazurskiej przy DK16 droga na Ełk/Olsztyn.

Turystyka

Restauracja Albatros uwieczniona przez Janusza Laskowskiego w piosence Siedem dziewcząt z Albatrosa

Augustów to najważniejszy ośrodek turystyczny i wypoczynkowy na obszarze Puszczy Augustowskiej (ze stanicą wodną); znane uzdrowisko klimatyczne. Walory turystyczne są związane głównie z położonymi w pobliżu jeziorami. Są tu liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego, plaże, atrakcje turystyczne (m.in. tor do jazdy na nartach wodnych o długości 740 m, statki wycieczkowe itp.). Kanał Augustowski służy do sezonowej obsługi ruchu turystycznego. W trakcie VII apostolskiej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II „Dzień odpoczynku” (środę 9 czerwca 1999 roku) spędził między innymi na pływaniu statkiem po jeziorach i Kanale Augustowskim. Co roku oferta turystyczna powiększa się. W sezonie letnim odbywa się tutaj wiele koncertów i imprez plenerowych. Corocznie pod koniec lipca w Augustowie odbywają się Mistrzostwa Polski w „Pływaniu na Byle Czym”.

Uzdrowisko

W Augustowie prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby naczyń obwodowych, osteoporoza[27].

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane torfy ze złoża „Kolnica” zaliczone do kopalin leczniczych podstawowych[28].


W Augustowie znajduje się sanatorium uzdrowiskowe i zakład przyrodoleczniczy. Uzdrowisko Augustów posiada park zdrojowy ze ścieżką ruchową o długości 1000 m[29].

W 1971 Augustów został uznany za miejscowość z częściowymi prawami uzdrowiska[30], zaś pełny status miejscowości uzdrowiskowej uzyskał w 1993[31]. Od 1976 nad jeziorem Necko funkcjonuje Sanatorium Uzdrowiskowe „Augustów”, specjalizujące się w okładach borowinowych[32].

Transport

Transport drogowy

Miasto jest drogowym węzłem komunikacyjnym, a jego szczególne znaczenie wynika z połączenia z Litwą. Przez Augustów przebiegają drogi tranzytowe do przejść granicznych w Budzisku nr 8 i w Ogrodnikach nr 16.

Warszawę z Augustowem łączy droga krajowa nr 61 przez Pułtusk, Ostrołękę, Łomżę i Grajewo o długości 257 km.

Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 664 do planowanego przejścia granicznego Lipszczany-Sofijewo z Białorusią oraz droga wojewódzka nr 662 do Suwałk.

7 listopada 2014 otwarto obwodnicę Augustowa (DK8) i odcinek drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do węzła Lotnisko (Suwałki Południe)

Transport kolejowy

Stacja kolejowa w Augustowie

Przez Augustów przebiega linia kolejowa nr 40 (Sokółka–Suwałki). W mieście znajduje się stacja kolejowa oraz przystanek Augustów Port (dla pociągów osobowych) w odległości około 3 km od centrum miasta. Augustów ma bezpośrednie połączenia kolejowe: w kierunku południowym przez Sokółkę z Białymstokiem i Warszawą, a w kierunku północnym z Suwałkami i Šeštokai (Szostaków) na Litwie[33].

Komunikacja miejska

Obecnie w Augustowie komunikację miejską prowadzi Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. W związku z tym, że Augustów posiada status uzdrowiska Zakład Komunikacji Miejskiej w Augustowie prowadzi sukcesywną wymianę taboru na autobusy niskopodłogowe spełniające normę EURO2 i wyższe normy, dostosowane do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych. W listopadzie 2014 ZKM eksploatował 8 autobusów – 2 Solarisy Urbino 10 i 6 Solarisów Alpino 8,6.

ZKM obsługuje następujące linie[34]:

 • Linia nr 0: Silikaty – Dworzec PKP – Turystyczna – al. Kardynała Wyszyńskiego – 29 Listopada – Waryńskiego – Chreptowicza – Wybickiego – Brzostowskiego – Chreptowicza – Mickiewicza – Norwida – Wojska Polskiego – Jonkajtysa – 3 go Maja – Wybickiego – Waryńskiego – 29 Listopada – al. Kardynała Wyszyńskiego – Turystyczna – Dworzec PKP
 • Linia nr 1: Dworzec PKP – Turystyczna – al. Kardynała Wyszyńskiego – Partyzantów – Letniskowa – Szpitalna – Zarzecze – Mostowa – rynek Zygmunta Augusta – Wojska Polskiego – Mickiewicza (z powrotem: Mickiewicza – Norwida) –Chreptowicza – Sucharskiego – Pływalnia
 • Linia nr 2: Tartaczna – Dworzec PKP – Turystyczna – al. Kardynała Wyszyńskiego – 29 Listopada – 3 Maja – rynek Zygmunta Augusta – Wojska Polskiego – Chreptowicza – Sucharskiego – Pływalnia
 • Linia nr 4: Silikaty – Dworzec PKP – Turystyczna – al. Kardynała Wyszyńskiego – 29 Listopada – Brzostowskiego – Chreptowicza – Wojska Polskiego (wybrane kursy: al. Kardynała Wyszyńskiego – Partyzantów – Letniskowa – Mostowa) – Nowomiejska – Jana Pawła II

W lipcu i sierpniu 2017 komunikacja miejska w Augustowie była bezpłatna dla osób urodzonych w Augustowie i turystów, którzy wykupili Augustowską Kartę Turysty[35].

Komunikacja dalekobieżna

Dominującą rolę odgrywa przedsiębiorstwo PKS Suwałki. W Augustowie można spotkać też autobusy PKS Białystok, PKS Łomża, PKS Warszawa, PKS Olsztyn, PKS Siemiatycze i Arriva.

Augustów posiada bezpośrednie połączenia autobusowe[36] z Warszawą, Białymstokiem, Krakowem, Wrocławiem, Olsztynem, Suwałkami, Ełkiem, Sejnami, Gołdapią, Węgorzewem, Mikołajkami, Łomżą, Grajewem, Dąbrową Białostocką i mniejszymi miejscowościami regionu, a w okresie wakacyjnym także z Siemiatyczami i Bielskiem Podlaskim.

Urzędy i instytucje

Sąd Rejonowy
 • Urząd Miejski[37]
 • Urząd Gminy Augustów[38]
 • Starostwo Powiatowe[39]
 • Komenda Powiatowa Policji[40]
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej[41]
 • Placówka Straży Granicznej, placówka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[42]
 • Oddział Celny placówka Urzędu Celnego w Suwałkach[43]
 • Sąd Rejonowy[44]
 • Prokuratura Rejonowa[45]
 • Urząd Skarbowy[46]
 • Powiatowy Urząd Pracy[47]
 • Powiatowy Zarząd Dróg[48]
 • Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[49]
 • Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[50]
 • Nadleśnictwo Augustów[51]
 • Nadzór Wodny Augustów – podlega pod Zarząd Zlewni Giżycko[52]
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Augustowie[53]

Edukacja i nauka

Siedziba szkoły muzycznej w zabytkowym budynku poczty

Żłobki i przedszkola

 • Żłobek Samorządowy w Augustowie
 • Przedszkole Nr 1 w Augustowie
 • Przedszkole Nr 2 w Augustowie
 • Przedszkole Nr 3 w Augustowie
 • Przedszkole Nr 4 w Augustowie
 • Przedszkole Nr 6 w Augustowie[54]

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. I Pułku Ułanów Krechowieckich
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Szkoła Podstawowa Montessori w Augustowie

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zlikwidowane od lipca 2016 roku)
 • Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków
 • Gimnazjum nr 3 im. I Pułku Ułanów Krechowieckich
 • Gimnazjum nr 4 z ZSO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
 • Gimnazjum Specjalne
 • Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szkoły ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
 • ACE (Augustowskie Centrum Edukacyjne), gdzie można również dokształcać się, po ukończeniu szkoły średniej
 • Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego

W odrestaurowanym budynku z 1927 roku, będącym siedzibą powołanego w 1992 r. II LO i zarazem najstarszym budynkiem szkolnym Augustowa, w przeszłości miały siedzibę: Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1927–36), Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne (1933–39), 4-klasowa Szkoła Ćwiczeń, Państwowe Liceum i Gimnazjum (1937–39, 1945–48), Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (1948–50), Liceum Pedagogiczne (1950–67), Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (1964–75), Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza (1968–75), Szkoła Podstawowa nr 3 (1975–88) i Szkoła Podstawowa nr 4 (1993–94)[55].

Szkoły muzyczne

Kultura

Instytucje

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Augustowskiej

Główną instytucją organizującą życie kulturalne w mieście są Augustowskie Placówki Kultury[56], w skład których wchodzą:

 • Miejski Dom Kultury (rynek Zygmunta Augusta 9) – w domu kultury działa m.in. Klub Podróżnika, Klub Long Play, Klub Babiniec, ponadto organizowane są wieczory literackie, wystawy czasowe, warsztaty i konkursy.
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej
  • Dział Etnograficzny (ul. Hoża 7) prezentuje stałą wystawę poświęconą kulturze ludowej regionu, a także wystawy czasowe, związane m.in. z historią miasta
  • Dział Historii Kanału Augustowskiego (ul. 29 Listopada 5a) mieści wystawę stałą „Historia budowy i eksploatacji Kanału Augustowskiego, z podkreśleniem roli gen. Ignacego Prądzyńskiego”, wzbogaconą projekcją filmów.
 • Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Hoża 7) – posiada ok. 87 tys. woluminów w wypożyczalni dla dzieci, dorosłych i czytelni oraz 2 filiach.

Ponadto w mieście działają:

 • Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie – istnieją w nim m.in. sekcje: taneczne, plastyczna, literacka, szachowa, brydża sportowego, zespół szantowy[57].
 • Biblioteka Pedagogiczna – filia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach[58].
 • Dyskusyjny Klub Filmów Dokumentalnych „Okno na świat” – przedsięwzięcie współorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy oraz Augustowskie Placówki Kultury.
 • Kino „Iskra” – dysponuje projektorem 3D[59].
 • Muzeum 1. Pułku Ułanów Krechowieckich[60] – zlokalizowane w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.

Media

W Augustowie wydawane są czasopisma:

 • „Przegląd Augustowski” – miesięcznik redagowany przez augustowskie placówki kultury
 • „Przegląd Powiatowy” – tygodnik
 • „Augustowski Reporter” – miesięcznik

Ponadto Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Suwałkach wydaje „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, w którym publikowane są prace augustowskich historyków[61].

Informacje z Augustowa obecne są w mediach regionalnych Polski północno-wschodniej, takich jak: „Gazeta w Białymstoku” (lokalne wydanie „Gazety Wyborczej”), „Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, Radio Białystok, Radio 5, TVP Białystok.

Imprezy

Imprezy cykliczne odbywają się przede wszystkim w sezonie wakacyjnym. Są to m.in.:

 • Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Augustowskie Spotkania z Louisem Armstrongiem”
 • Balladowe Nocki nad Neckiem – koncerty poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej
 • Camerata Augustoviana – koncerty muzyki poważnej
 • Letnia Filharmonia Aukso – koncerty muzyki poważnej w różnych miejscowościach regionu
 • Augustowskie Lato Teatralne
 • Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym „Co ma pływać, nie utonie”
 • Turniej Miast Przyjaciół Trójki – rywalizacja reprezentantów Augustowa, Szklarskiej Poręby i Radiowej Trójki
 • Dni Augustowa – cykl imprez odbywający się w maju w rocznicę nadania praw miejskich
 • Augustowskie Motonoce

Imprezy plenerowe odbywają się głównie na rynku Zygmunta Augusta, na bulwarach przy rzece Netcie i nad jeziorem Necko.

Wspólnoty wyznaniowe

Katolicyzm

Kościół rzymskokatolicki:

Parafie w Augustowie wchodzą w skład diecezji ełckiej. Miasto jest siedzibą dwóch dekanatów: Matki Bożej Królowej Polski oraz św. Bartłomieja Apostoła.

Zgromadzenia zakonne:

 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi[62]
 • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej[63]
 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego[64]

Prawosławie

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny:

Ewangelikalizm

 • Społeczność Kościoła Zielonoświątkowego w R.P., ul. 3-go Maja 31/2A[66]

Świadkowie Jehowy

Sport

Augustów miał być areną Mistrzostw Świata w Kajakarstwie w 1942, niedoszłych do skutku z uwagi na działania II wojny światowej[68].

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie[69]:

Ciekawostki

Augustów nocą

Maria Koterbska nagrała w 1959 roku utwór „Augustowskie noce” (muzyka Franciszka Leszczyńska, słowa Andrzej Tylczyński i Zbigniew Zapert), piosenkę z repertuaru Hanny Rek, znana stała się także wersja którą w roku 1984 w nieco żartobliwej formie wykonał Lady Pank. O augustowskiej restauracji Albatros piosenkę „Beata z Albatrosa” śpiewa Janusz Laskowski. Z Augustowa pochodzą rockowo-reaggeowy zespół Jabberwocky oraz hip-hopowa grupa Hałastra Syndykat. Obie ekipy są na scenie od ponad dekady. W lipcu 2014 roku Augustów otrzymał tytuł „Najmilszego miasta w Polsce”, w nagrodę otrzymując promocję dla miasta w mediach ogólnopolskich o wartości pół miliona złotych, ufundowaną przez organizatora akcji, markę Milka[70].

Przypisy

 1. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.12.2019. GUS. [dostęp 2020-10-12].
 2. Karol de Perthées, Mappa Szczegulna Woiewodztwa Podlaskiego, 1795.
 3. Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-Ł, Warszawa 1827, s. 5.
 4. Jerzy Antoniewicz (red.): Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1967, s. 48.
 5. Suwalszczyzna. Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś. [dostęp 2011-05-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-31)].
 6. Terytorium Euroregionu Niemen. [dostęp 2011-05-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-23)].
 7. Odległości na podstawie strony Geoportal. [dostęp 2011-05-21].
 8. Odległości na podstawie strony Mapy Google. [dostęp 2011-05-21].
 9. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset, regioset.pl [dostęp 2010-09-14] (pol.).
 10. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, s. 180 [dostęp 2010-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2011-08-06].
 11. Szlaszyński i Makowski 2007 ↓, s. 676.
 12. UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2016-05-02].
 13. UCHWAŁA NR XIV/114/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2016-05-02].
 14. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. [dostęp 2014-06-01].
 15. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2014-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-15)].
 16. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. [dostęp 2014-07-10].
 17. Gęstość zaludnienia w oparciu o dane Banku Danych Lokalnych.
 18. Augustów w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2016-01-11] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 19. Szlaszyński i Makowski 2007 ↓, s. 44, 47, 250, 376, 742.
 20. W 2007 roku miasto obchodziło 450-lecie nadania praw miejskich przez Zygmunta Augusta.
 21. a b Tomasz Darmochwał: Północne Podlasie, wschodnie Mazowsze. Warszawa: Agencja „TD” – Wydawnictwo Turystyczne, 2003, s. 86–92. ISBN 83-911266-3-3.
 22. tekst o okupacji sowieckiej w Augustowie.
 23. a b Czesław Pilichowski: Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 89. ISBN 83-01-00065-1.
 24. Problemy z lokalizacją nowego cmentarza w Augustowie. Polskie Radio Białystok. [dostęp 2011-05-21].
 25. Cmentarz komunalny (planowany), Augustów, cmentarze24.pl [dostęp 2021-12-21] (pol.).
 26. Szlaszyński i Makowski 2007 ↓, s. 720.
 27. (§ 6. Statut Uzdrowiska Augustów) Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 155, poz. 1689).
 28. (§ 5. Statut Uzdrowiska Augustów) Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 155, poz. 1689).
 29. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 155, poz. 1689).
 30. Szlaszyński i Makowski 2007 ↓, s. 734.
 31. Szlaszyński i Makowski 2007 ↓, s. 739.
 32. Strona Sanatorium „Augustów”. [dostęp 2010-12-10].
 33. Portal podróżnych – rozkład jazdy pociągów. [dostęp 2010-12-13].
 34. Na podstawie: Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej. [dostęp 2010-12-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-17)].
 35. To oferta dla mieszkańców i części turystów – w Augustowie mogą bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji miejskiej.
 36. Połączenia na podstawie strony: Augustów, d.a. – Połączenia autobusowe. [dostęp 2010-12-09].
 37. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 38. Urząd Gminy Augustów. [dostęp 2010-12-17].
 39. Starostwo Powiatowe w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 40. Komenda Powiatowa Policji w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 41. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. [dostęp 2010-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-11-24)].
 42. Placówka Straży Granicznej w Augustowie. Podlaski Oddział Straży Granicznej. [dostęp 2010-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-12)].
 43. Oddział Celny w Augustowie. [dostęp 2010-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-02)].
 44. Sąd Rejonowy w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 45. Prokuratura Rejonowa w Augustowie. Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. [dostęp 2010-12-17].
 46. Urząd Skarbowy w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 47. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. [dostęp 2010-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-09)].
 48. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie. [dostęp 2010-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-18)].
 49. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [dostęp 2010-12-17].
 50. Inspektorat ZUS w Augustowie. [dostęp 2010-12-17].
 51. Nadleśnictwo Augustów. Portal Korporacyjny Lasów Państwowych. [dostęp 2010-12-17].
 52. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. [dostęp 2010-12-17].
 53. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-10-26)].
 54. Lista żłobków i przedszkoli na podstawie strony Jednostki organizacyjne. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2011-05-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-07)].
 55. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im.Polonii i Polaków na Świecie – O szkole, lo2.augustow.pl [dostęp 2017-05-09] [zarchiwizowane z adresu 2017-04-22] (pol.).
 56. Augustowskie Placówki Kultury. [dostęp 2010-12-10].
 57. Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie. [dostęp 2010-12-10].
 58. Biblioteka Pedagogiczna w Augustowie. [dostęp 2010-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-22)].
 59. Kino „Iskra”. [dostęp 2010-12-10].
 60. Strona Augustow.eu. [dostęp 2010-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-08-07)].
 61. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe. [dostęp 2010-12-10].
 62. Siostry Franciszkanki – Augustów. [dostęp 2011-05-21].
 63. Domy zakonne. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. [dostęp 2011-05-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-29)].
 64. Dzieła w Polsce. Siostry Urszulanki Jezusa Konającego. [dostęp 2011-05-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-28)].
 65. Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie – www.cerkiew.augustow.pl.
 66. Zbór w Suwałkach i Augustowie.
 67. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-19].
 68. Andrzej Wituski, Dorota Ronge-Juszczyk, Przecież to mój Poznań. Andrzej Wituski w rozmowie z Dorotą Ronge-Juszczyk, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2014, s. 83, ISBN 978-83-7818-643-4, OCLC 903323433.
 69. Miasta partnerskie. Urząd Miejski w Augustowie. [dostęp 2019-04-08].
 70. Augustów Najmilszym Miastem w Polsce. Pół miliona na promocję – Milka | media2.pl.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Podlaskie Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Podlaskie Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 54.50 N
 • S: 52.17 N
 • W: 21.45 E
 • E: 24.10 E
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Dom Turysty in Augustow 05.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Dom Turysty w Augustowie (obecnie Zajazd Turystyczny "Hetman"), wybudowany w 1939 wg projektu Macieja Nowickiego.
Montage of augustow01.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Augustów: Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zarząd Wodny, Rynek Zygmunta Augusta, rzeka Netta, Jezioro Studzieniczne
WK15 Augustów (9) Lichen99.jpg
Autor: Lichen99, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
To zdjęcie zostało wykonane podczas polskiej Wikiekspedycji kolejowej 2015 zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Wikimedia Polska we współpracy z Fundacją Grupy PKP.
Wszystkie zdjęcia z wyprawy możesz zobaczyć w kategorii Wikiekspedycja kolejowa 2015.
Chapel of Truszkowski Family in Augustow 02.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Kaplica grobowa rodziny Truszkowskich na cmentarzu w Augustowie.
Public Library and Museum in Augustow 01.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie i Muzeum Ziemi Augustowskiej.
Powiat augustowski location map.png
Autor:
OpenStreetMap contributors
, Licencja: CC BY-SA 2.0
Mapa powiatu augustowskiego, Polska
Former barracks in Augustow 02.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Dawne koszary w Augustowie.
Augustow 04.jpg
© Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0
Augustow in Poland
Śluza Augustów śluzowanie.JPG
Autor: Dainava, Licencja: CC BY-SA 4.0
Śluzowanie kajaków
Town Hall in Augustow 01.jpg
Ratusz w Augustowie, zbudowany 1836, zniszczony 1944, zdjęcie wykonane przed 1914.
Necko from Borki 02.JPG
Autor: Witia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Jezioro Necko w Augustowie. Widok z dzielnicy Borki.
Obroncow Westerplatte Street in Augustow 01.JPG
Autor: Witia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ul. Obrońców Westerplatte w Augustowie, widok na Osiedle Południe.
Augustów rynek kamienica 18.07.2009 p.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC BY-SA 4.0
kamienica przy rynku w Augustowie
Municipal Park in Augustow 01.JPG
Autor: Witia, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Park Miejski i pomnik Zygmunta II Augusta w Augustowie.
Our Lady of Czestochowa church in Augustow 02.JPG
Autor: Witia, Licencja: CC BY-SA 3.0
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie.
Augustów nocą.JPG
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
28 Rynek Zygmunta Augusta in Augustow 01.JPG
Autor: Witia, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kamienica przy Rynku Zygmunta Augusta 28 w Augustowie z ok. 1800 r.
Augustów bank spółdzielczy 18.07.2009 p.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC BY-SA 4.0
budynek Banku Spółdzielczego w Augustowie
Piramida wieku Augustow.png
Autor: Polskawliczbach, Licencja: CC BY-SA 2.5 pl
Piramida wieku mieszkańców Augustowa, 2014
Old post office in Augustow 03.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Stara Poczta w Augustowie, 1829 (obecnie szkoła muzyczna), główny budynek.
Court in Augustow03.jpg
Autor: Witia, Licencja: CC BY 3.0
Sąd Rejonowy w Augustowie.