Bank Światowy

Bank Światowy
World Bank
Ilustracja
Siedziba Banku Światowego w Waszyngtonie
Język roboczy

angielski

Siedziba

Waszyngton

Członkowie

189 państw

Prezes

David Malpass

Utworzenie

1944

Strona internetowa

Bank Światowy (ang. World Bank) – instytucja finansowa, która rozpoczęła działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944[1], podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Główną przesłanką dla jego stworzenia była chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Instytucja zrzesza 189 krajów członkowskich a jej siedzibą jest Waszyngton.

Termin Bank Światowy odnosi się do dwóch z pięciu wyspecjalizowanych agencji ONZ, działających razem w Grupie Banku Światowego:

 • Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (ang. The International Bank for Reconstruction and Development)
 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (ang. The International Development Association).

Powszechnie używa się tego terminu na określenie jedynie banku. Pozostałe trzy agencje działające w ramach Grupy Banku Światowego to:

Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną – wszystko do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W zamian za to wymaga jednak pewnych działań politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój demokracji, czy też najważniejszego – rozwoju sektora prywatnego.

Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej rozwiniętym pochodzą ze składek państw członkowskich, spłaty przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych.

Prezesi Banku Światowego

Prezesami Banku Światowego byli zawsze obywatele USA.

 1. Eugene Meyer (czerwiec 1946–grudzień 1946)
 2. John J. McCloy (marzec 1947–czerwiec 1949)
 3. Eugene R. Black (1949–1963)
 4. George D. Woods (styczeń 1963–marzec 1968)
 5. Robert McNamara (kwiecień 1968–czerwiec 1981)
 6. Alden W. Clausen (lipiec 1981–czerwiec 1986)
 7. Barber Conable (lipiec 1986–sierpień 1991)
 8. Lewis Thompson Preston (wrzesień 1991–maj 1995)
 9. James Wolfensohn (1 lipca 1995–30 czerwca 2005)
 10. Paul Wolfowitz (1 czerwca 2005–30 czerwca 2007)
 11. Robert Zoellick (1 lipca 2007–czerwca 2012)
 12. Jim Yong Kim (1 lipca 2012–31 stycznia 2019)
 13. David Malpass (9 kwietnia 2019–)[2]

Kredyty Banku Światowego dla Polski

Skalę kredytów, jakie zostały skierowane do Polski z Banku Światowego w latach 90. XX w., przedstawia następująca tabela[3]:

Kredyty Banku Światowego dla Polski w latach 1990–1999
ProjektRokKwota (mln USD)
Projekty zakończone
Pożyczka Dostosowania Strukturalnego1990300
Eksport Agroprzemysłowy1990100
Rozwój Zasobów energetycznych1990250
Rozwój Eksportu Przemysłowego1990260
Transport 11990153
Pomoc techniczna w Zakresie Środowiska Naturalnego199018
Telekomunikacja 11991120
Rozwój Rolnictwa1991100
Rozwój Instytucji Finansowych1991200
Rozwój Przedsiębiorstw Prywatnych199250
Dostosowanie Przedsiębiorstw i Instytucji Finansowych1993450
Dostosowanie Sektora Rolnego1993300
Rozwój Lasów1993146
Redukcja Długu i Obsługi Długu1994170
Projekty realizowane (stan na rok 2001)
Usługi i Promocja w Zakresie Zatrudnienia1991100
Restrukturyzacja i Prywatyzacja1991280
Restrukturyzacja Ciepłownictwa1991340
Rozwój Służby Zdrowia1992130
Rozwój Mieszkalnictwa1992200
Modernizacja Dróg 11993150
Ciepłownictwo w Katowicach199445
Przesył Energii Elektrycznej1995160
Wodociągi i Kanalizacja w Bielsku-Białej199621,5
Zarządzanie Portami i Dostęp do portów199667
Finansowanie Gmin199722
Modernizacja Dróg II1997300
Projekt Likwidacji Skutków Powodzi1997200
Hurtowe Centrum Spożywcze w Gdańsku199815,9
Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza199811,1
Dostosowanie Górnictwa Węgla Kamiennego1999300
Zobowiązania ogółem4969,5
Pożyczki ogółem netto (pomniejszone o koszty anulowane)3997,4

Przypisy

 1. Dz.U. z 1948 r. nr 40, poz. 292
 2. World Bank’s Executive Directors Select David Malpass 13th President of the World Bank Group. The World Bank, 2019-04-05. [dostęp 2019-04-05]. (ang.).
 3. Latoszek Ewa, Proczek Magdalena: Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2001, s. 215–217. ISBN 83-7151-451-4.

Media użyte na tej stronie