Benedykt (Płotnikow)

Benedykt
Wiktor Płotnikow
Arcybiskup kazański i swijaski
Ilustracja
Kraj działania

Imperium Rosyjskie

Data i miejsce urodzenia

25 października 1872
Limża

Data śmierci

sierpień 1937

Arcybiskup kazański i swijaski
Okres sprawowania

1937

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia kazańska i swijaska

Śluby zakonne

1920

Prezbiterat

15 sierpnia 1894

Chirotonia biskupia

15 sierpnia 1920

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

15 sierpnia 1920

Miejscowość

Piotrogród

Konsekrator

Beniamin (Kazanski)

Benedykt, imię świeckie Wiktor Wasiliewicz Płotnikow, (ur. 25 października 1872 w Limży, zm. w sierpniu 1937) – rosyjski biskup prawosławny.

W 1893 ukończył seminarium duchowne w Petersburgu i został skierowany do pracy w soborze w Pietrozawodsku w charakterze psalmisty. Uczył również śpiewu w miejscowej szkole cerkiewnej. 15 sierpnia 1894 przyjął święcenia kapłańskie jako mężczyzna żonaty i rozpoczął pracę duszpasterską w tej samej świątyni. Od 1895 do 1898 służył w soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Wytiegorsku. Cztery lata później uzyskał dyplom kandydata nauk teologicznych w Petersburskiej Akademii Duchownej. Przez kolejne szesnaście lat uczył w różnych szkołach w tym samym mieście oraz opiekował się cerkwią przy Pawłowskim Instytucie żeńskim. Następnie przez dwa lata wchodził w skład duchowieństwa soboru św. Izaaka[1].

15 sierpnia 1920, po stracie małżonki i złożeniu wieczystych ślubów mniszych, został wyświęcony na biskupa pomocniczego eparchii piotrogrodzkiej z tytułem biskupa kronsztadzkiego. Jego chirotonii przewodniczył metropolita piotrogrodzki i gdowski Beniamin (Kazanski)[2]. W 1922 biskup Benedykt został aresztowany i oskarżony o czynny protest przeciwko prowadzonej przez władze kampanii konfiskaty kosztowności cerkiewnych. Razem z nim w pokazowym procesie sądzony był metropolita Beniamin oraz grupa innych świeckich i duchownych działaczy cerkiewnych. Zarówno Beniamin (Kazanski), jak i Benedykt (Płotnikow) znaleźli się wśród skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie, jednak w przypadku biskupa Benedykta karę tę zamieniono na dziesięć[3] lub pięć[2] lat pozbawienia wolności. W 1923 na mocy amnestii duchowny został uwolniony[2]. Od lutego 1924 zarządzał jako locum tenens eparchią piotrogrodzką, zaś od października tego samego roku – także ołoniecką. W grudniu 1925 został aresztowany i zesłany do Kraju Narymskiego[1]. Na wolność wyszedł po w 1929[2].

Poparł deklarację locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Sergiusza (Stragorodskiego) o lojalnym stosunku Cerkwi do władz radzieckich. Od 1931 był locum tenens eparchii wołogodzkiej, zachowując jednak tytuł biskupa kronsztadzkiego. W 1933 został podniesiony do godności arcybiskupiej i od 16 czerwca 1933 był arcybiskupem wołogodzkim, zaś od października 1933 do 1936 – biskupem nowogrodzkim. Następnie przez rok kierował eparchią kazańską i swiżajską[1].

W 1937 został w Kazaniu aresztowany, następnie skazany na śmierć i rozstrzelany[2].

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Епископ Кронштадтский Венедикт.jpg
Епископ Кронштадтский Венедикт (Плотников)