Biskupi warszawscy i bielscy (prawosławni)

Biskupi ordynariusze i wikariusze warszawskiej diecezji prawosławnej.

Ordynariusze:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna

 • 1834–1840 – bp Antoni (Rafalski), wikariusz eparchii wołyńskiej
 • 1840–1843 – bp Antoni (Rafalski), warszawski i nowogeorgijewski
 • 1843–1848 – bp Nikanor (Klementiewski), warszawski i nowogeorgijewski (jednocześnie wołyński i żytomierski)
 • 1848–1860 – bp Arseniusz (Moskwin), warszawski i nowogeorgijewski
 • 1860–1875 – abp Joannicjusz (Gorski), warszawski i nowogeorgijewski
 • 1875–1891 – abp Leoncjusz (Lebiedinski), chełmski i warszawski
 • 1891–1898 – abp Flawian (Horodecki), chełmski i warszawski
 • 1898–1905 – abp Hieronim (Egzemplarski), chełmski i warszawski
 • 1905–1908 – abp Nikanor (Kamienski), warszawski i nadwiślański
 • 1908–1915 – abp Nikołaj (Ziorow), warszawski i nadwiślański, ewakuowany w 1915
 • 1917–1918 – bp Joazaf (Kallistow), biskup dymitrowski, tymczasowo zarządzający eparchiami moskiewską i warszawską
 • 1918–1921 – bp Włodzimierz (Tichonicki), białostocki, wikariusz eparchii grodzieńskiej, tymczasowo zarządzający eparchią warszawską
 • 1921–1922 – abp Serafim (Cziczagow), metropolita warszawski i nadwiślański, nie objął katedry

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

 • 1921–1923 – abp Jerzy (Jaroszewski), metropolita warszawski i całej Polski
 • 1923–1948 – abp Dionizy (Waledyński), metropolita warszawski i całej Polski
 • 1951–1959 – abp Makary (Oksijuk), metropolita warszawski i całej Polski
 • 1961–1962 – abp Tymoteusz (Szretter), metropolita warszawski i całej Polski
 • 1965–1969 – abp Stefan (Rudyk), metropolita warszawski i całej Polski
 • 1970–1998 – abp Bazyli (Doroszkiewicz), metropolita warszawski i całej Polski
 • od 1998 – abp Sawa (Hrycuniak), metropolita warszawski i całej Polski

Wikariusze:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna

 • 1875–1878 – bp Marceli (Popiel), lubelski
 • 1878–1885 – bp Modest (Strielbicki), lubelski
 • 1885–1891 – bp Flawian (Horodecki), lubelski
 • 1892–1896 – bp Gedeon (Pokrowski), lubelski
 • 1897–1898 – bp Tichon (Bieławin), lubelski
 • 1898–1902 – bp Herman (Iwanow), lubelski
 • 1903–1905 – bp Eulogiusz (Gieorgijewski), lubelski
 • 1912–1917 – bp Joazaf (Kallistow), nowogeorgijewski
 • 1922 – bp Aleksander (Inoziemcow), lubelski

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

 • 1933–1937 – bp Sawa (Sowietow), lubelski
 • 1938–1944 – bp Tymoteusz (Szretter), lubelski
 • 1979–1981 – bp Szymon (Romańczuk), lubelski
 • 1983 – bp Adam (Dubec), lubelski
 • 1983 – bp Jeremiasz (Anchimiuk), bielski
 • 1998–2010 – abp Miron (Chodakowski), hajnowski (ordynariusz polowy Wojska Polskiego)
 • 1998–2008 i od 2017 – bp (od 2017 abp) Grzegorz (Charkiewicz), bielski
 • 2007–2017 – bp Jerzy (Pańkowski), siemiatycki (ordynariusz polowy Wojska Polskiego)