Biskupi warszawscy i bielscy (prawosławni)

Biskupi ordynariusze i wikariusze warszawskiej diecezji prawosławnej.

Ordynariusze:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Wikariusze:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny