Bombardier (stopień)

na pierwszym planie, Bombardier pruski z poł. XVIII wieku

Bombardier – odpowiednik stopnia starszego szeregowca w artylerii. Obecnie w Wojsku Polskim nie używany.

5 sierpnia 1919 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził tytulaturę stopni podoficerskich i żołnierskich w artylerii. Stopień bombardiera w artylerii był odpowiednikiem stopnia starszego żołnierza w piechocie[1].

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku nie przewidywała takiego stopnia.

Bombardier w wojsku koronnym

Obowiązki bombardiera i oberbombardiera zawarte były w regulaminie z 1767 w artykule „Powinności każdego z Osobna Artyllerysty podług Stopnia y Urzędu tak względem umieiętności jako y Służby Pańskiey”[2].

Bombardyera powinność nie tylko być sposobnym do Sprawności z Armatą, Lecz Obowiązany iest y z Moździerzem sposobnie sprawić się w wyrzucaniu z Moździerza Każdego Rodzaiu Bomb, Granatów, Kul Ognistych y innych Machin, Proporcyą Moździerza, Komorę Onego y osadę Zupełną znać należycie, Regulam[in] Calibri, to iest Masztab, powinien iuż iako y Kwadrans sam wydzielić, podług Którego y Rysunek tak Armaty, iako y Moździerza tudzież Hubicy z Członkami przyzwoitemi, Łoże, czyli nasadę z narzędziami wszelkiemi, proporcyonalnie w powinney Mierze odrysować, a Dla nauczenia się Machin Ognistych robić powinien być pomocnikiem Faierwer-kom w ich Każdey Robocie, w Laboratorium, y aby był Zdolny osiągnąć mieyse Faierwerka.

Oberbombardyera powinność jako wybranego z pomiędzy Bombardyerów to iest być zdolnieyszym w Umieiętności nad Bombardyerów, Który Onych dozirać ma, wprawiać do użycia Moździerzów y wszelkich Machin Ognistych, iak Osadzać, nabiiać y ryktować one, a nie tylko do szkodliwych woiennych Ogniów, lecz y do wesołych umiejętnym byćy drugich Bombardierów do tego sposobić w Kompanii, zaś iako iest UnterOjficerem Pierwszego stopnia tak Kanoniera y Bombardyera Każdego w Swey Kompanii powinien Ku należytey Służbie doglądać, Ochędóstwa wszelkiego przestrzegać y być pilnym Officerskich rozkazów, Rewizyą Gospod czynić y Starszych UnterOfftcerów zlecenia wypełniać, maiąc zawsze przy sobie Rolą Kanonierów, podług którey ma potrzebę y Służbę Pańską, wykommenderowani Być maią bądź to przy Ceughauzie w Garnizonie, bądź w Obozowaniu.

Przypisy

  1. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 84 z 12 sierpnia 1919 roku, poz. 2969.
  2. Machynia i Srzednicki 1999 ↓, s. 5 i 6.

Bibliografia

  • Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki: Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Oficerowie wojska koronnego. Artyleria i wojska inżynieryjne. Kraków: Księgarnia Akademicka. Wydawnictwo Naukowe, 1999. ISBN 83-7188-304-8.
  • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. ISBN 83-11-06229-3.

Media użyte na tej stronie

Knötel IV, 21.jpg
Preußen. Preußische Artillerie 1750