Częstotliwość

Trzy punkty, emitujące błyski z różną częstotliwością w hercach [Hz], która oznacza liczbę błysków w czasie jednej sekundy. jest okresem, czyli czasem trwania jednej sekwencji. oraz są wzajemnie odwrotne.
Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości

Częstotliwość, częstośćwielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

W fizyce częstotliwość oznacza się literą (od łac. frequentia) lub grecką literą ν (ni)[1]. Z definicji wynika wzór:

gdzie:

– częstotliwość,
– liczba drgań,
– czas, w którym te drgania następują.

Z innymi wielkościami wiążą ją następujące zależności:

gdzie:

okres,

gdzie: pulsacja (częstość kołowa). Odpowiada ona prędkości kątowej w ruchu po okręgu.

Częstotliwość a energia fotonu

Z falą elektromagnetyczną o danej częstotliwości wiąże się rodzaj cząstki elementarnej, zwanej fotonem, niosącej najmniejszy, niepodzielny kwant energii tej fali. Prowadzi to do zależności:

gdzie:

stała Plancka,
energia kwantu,
– częstotliwość fali.

Zobacz też

Przypisy

  1. częstotliwość, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-03-19].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

FrequencyAnimation.gif
Three flashing lights, from lowest frequency (top) to highest frequency (bottom). f is the frequency in Hertz ("Hz"), meaning the number of flashes per second. T is the period in seconds ("s"), meaning the number of seconds per flash. T and f are always inverses.
Wave frequency.gif
Autor: User:Superborsuk, Licencja: CC-BY-SA-3.0
An animation of wave functions with increasing frequency up to 5 Hz.