Człowiek

  • człowiek (łac. Homo) – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (Hominidae),
  • człowiek rozumny (łac. Homo sapiens) – jedyny współcześnie żyjący gatunek z rodzaju Homo,
  • człowiek jako osoba,
  • człowiek w fantastyce, w utworach fantastycznych jedna z „ras” istot rozumnych:
  • Człowiek – album zespołu Akurat.

Zobacz też