Dolina Dolnej Wisłoki

Dolina Dolnej Wisłoki
Mapa regionu
MegaregionRegion Karpacki
ProwincjaKarpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
PodprowincjaPodkarpacie Północne
MakroregionKotlina Sandomierska
MezoregionDolina Dolnej Wisłoki
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. podkarpackie

Dolina Dolnej Wisłoki (512.44) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, środkowa część Kotliny Sandomierskiej. Graniczy od zachodu z Płaskowyżem Tarnowskim, od wschodu z Płaskowyżem Kolbuszowskim, Pradoliną Podkarpacką i Pogórzem Strzyżowskim, od północy z Niziną Nadwiślańską i Równiną Tarnobrzeską a od południa z Pogórzem Ciężkowickim.

Region jest doliną w górnym biegu Wisłoki o szerokości od 3 do 10 km, o dwóch stopniach tarasowych: piaszczystym prawym (wyższym) i łąkowym lewym (wysokość względna 13–25 m). Region jest tylko częściowo zalesiony.

Głównymi miastami w Dolinie Dolnej Wisłoki są Mielec, Dębica i Pilzno.

Media użyte na tej stronie

512.44 Dolina Dolnej Wisłoki.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 512.44 Lower Wisłoka Valley
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 512.44 Dolina Dolnej Wisłoki