Epoka żelaza

Epoka żelaza – okres dziejów ludzkości następujący po epoce brązu, w której żelazo stało się głównym surowcem w wytwarzaniu narzędzi. Ramy czasowe epoki żelaza są różne i uzależnione od stref geograficznych, zróżnicowania kulturowego i rozwoju społeczno-gospodarczego. W znaczeniu historycznym trwa do dziś (w sensie archeologicznym skończyła się w XIII w.)[1].

Żelazo jest materiałem znacznie bardziej dostępnym niż brąz. Najpopularniejszym surowcem do wytwarzania żelaza w starożytności były tzw. rudy darniowe oraz błotne, w których zawartość żelaza wahała się od 30% do 50%. Występowały one przy powierzchni, więc były bardzo łatwe w eksploatacji. Rzadko sięgano do głębszych pokładów rud żelaza, gdyż wiązało się to z czasochłonnymi metodami górniczymi. Żelazo otrzymywano poprzez termiczną redukcję tlenków zawartych w rudzie i oddzielenie czystego surowca od zanieczyszczeń, w tym celu po wydobyciu rudy segregowano oraz oczyszczano konkrecje następnie poddając je procesowi prażenia z węglem drzewnym. W najwcześniejszym okresie wytopu dokonywano w ogniskach otwartych, a dopiero z biegiem czasu stosowano do wytopu dymarki. Żelazo umieszczano w piecu warstwowo na przemian z węglem drzewnym. Następnie podgrzewano piec do temperatury 1300 stopni, ponieważ wtedy dochodziło do redukcji tlenków i utworzenia się metalu. W wyniku tego procesu otrzymywano metal w postaci łupki, zanieczyszczonej węglem drzewnym. Następnie w celu pozbycia się zanieczyszczeń przekuwano i podgrzewano łupki. Żelazo poddawano dalszej obróbce.

Bardzo ważne w późniejszym procesie obróbki żelaza było nawęglanie oraz hartowanie.

Najstarsze wyroby z kutego żelaza (głównie pochodzenia meteorytowego), pochodzą z XV i XIV wieku p.n.e. z terenów państwa Hetytów (Azja Mniejsza), skąd po roku 1180 p.n.e. żelazo przez Palestynę dotarło do Egiptu, i dalej do Mezopotamii i Iranu. Następnie na Kaukaz, w XII w p.n.e. do Grecji oraz w XI–X w. p.n.e. do Italii. Do dalszych części Europy żelazo dotarło przez Półwysep Bałkański oraz Kaukaz.

Kultury epoki żelaza

Orientacyjny zasięg kultur: łużyckiej, miłogradzkiej i czarnoleskiej

Do najważniejszych europejskich kultur epoki żelaza należą:

Chronologia epoki żelaza

Na terenach dzisiejszej Polski, wyróżnia się podział epoki żelaza na następujące okresy[2]:

1. Okres halsztacki – zwany wczesną epoką żelaza dzieli się na podokres

 • C (700–600 p.n.e.)
 • D (600–550/400  p.n.e.)

2. Okres lateński – zwany też przedrzymskim dzieli się na podokresy:

 • A (480–420) – wczesny okres lateński
 • B  (420–250/260 p.n.e.) – wczesny okres lateński,  z fazami:
  • B1 (420–330 p.n.e.)  
  • B2 (330–260/250 p.n.e.)
 • C (260/250–120 p.n.e.) – środkowy okres lateński,  z fazami
  • C1 (260/250–220 p.n.e.)
  • C2 (220–120 p.n.e.)
 • D (120 p.n.e.–0) – późny okres lateński, z fazami:
  • D1 (120–60 p.n.e.)
  • D2 (60 p.n.e.–0)

3. Okres wpływów rzymskich – zwany też rzymskim dzieli się na podokresy:

 • A (200/180 p.n.e.–20 n.e.) – młodszy okres wpływów rzymskich, który pokrywa się w połowie ze środkowym (C)  i późnym okresem lateńskim (D). Dzieli się na fazy:  
  • A1 (200/180–100 p.n.e.)
  • A2 (100–20 p.n.e.)
  • A3 (20 p.n.e.–20 n.e.)
 • B (20–150 n.e.) – wczesny okres wpływów rzymskich, z fazami:
  • B1 (20–75 n.e.) – dzieli się na stadia A, B, C
  • B2 (75–150 n.e.) – dzieli się na stadia A i B
   • B2a (75–100 n.e.)
   • B2b (100–150 n.e.)
 • C (150–375 n.e.) – późny okres wpływów rzymskich, z fazami:
  • C1 (150–250 n.e.) – dzieli się na stadia A i B
  • C2 (250–325 n.e.)
  • C3 (325–375 n.e.)

4. Okres wędrówek ludów – okres uznawany za kontynuację okresu rzymskiego dlatego wyróżniamy podokres:

 • D (375–450/475 n.e.) – wczesny okres wędrówek ludów, z fazami: D1, D2, D3  
 • E (450/475–650 n.e.) – późny okres wędrówek ludów, z fazami:
  • E1 (450/475–525 n.e.)
  • E2 (525–600 n.e.) – dzieli się na stadia A i B
  • E3 (600–650 n.e.)
 • F (650–800 n.e.) – wczesna faza wczesnego średniowiecza

Zobacz też

Przypisy

 1. Epoka żelaza – encyklopedia Onetu (pol.). portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2014-01-06].
 2. P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998, ISBN 83-85719-34-2.

Media użyte na tej stronie

Eastern and Central Europe around 750 BC.png
Autor: Originally uploaded by Slovenski Volk (Transferred by codrinb), Licencja: CC BY 3.0
Eastern and Central Europe around 750 BC. Created by Slovenski Volk based on information and maps from Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. (1997), Encyclopedia of Indo-European Culture, Taylor & Francis, ISBN 1884964982.