Europa Północna

Wielkie regiony Europy w klasyfikacji ONZ. Obszar Europy Północnej został oznaczony kolorem niebieskim

Europa Północna – północna część Europy.

W jej skład wchodzą:

Języki

Kraje Europy Północnej posługują się głównie językami germańskimi (Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania). Na Litwie i Łotwie używane są języki bałtyckie. W Estonii i Finlandii używane są języki ugrofińskie, a w Irlandii celtyckie i częściowo germańskie.

Religia

W tej części Europy dominuje protestantyzm, w Islandii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Estonii i na Łotwie jest to religia dominująca. Katolickimi krajami są Litwa i Irlandia, gdzie ok. 90% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego. Ponadto w Estonii i w Szwecji dominuje również bezwyznaniowość, w Estonii jest to ok. 70% społeczeństwa, w Szwecji natomiast 46-85% (w zależności od badań).

Zobacz też

Media użyte na tej stronie