Greckie prawosławie

Greckie prawosławie[1] – w j. polskim zbiorowe określenie Kościołów prawosławnych (autokefalicznych i autonomicznych), które utożsamiają się z grecką tradycją liturgiczną, posługują się językiem koine w liturgii, zaś ich hierarchie są zdominowane przez duchownych narodowości greckiej.

Współcześnie do Kościołów prawosławnych tradycji greckiej zalicza się:

Przypisy

  1. Ławreszuk M., Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Studium teologiczno-kanoniczne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-7507-045-3​, s.180
  2. a b c d Ławreszuk M., Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Studium teologiczno-kanoniczne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-7507-045-3​, s.255
  3. ks. Bendza M., ks. Szymaniak A.: Starożytne patriarchaty prawosławne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005, s. 125–138. ​ISBN 83-7431-060-X

Media użyte na tej stronie