Grunwald – Pole Bitwy

Grunwaldzki Pomnik (Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego)
Drużyna Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego pod Grunwaldzkim Pomnikiem
Teren bitwy pod Grunwaldem tak, jak prawdopodobnie wyglądał na początku XV wieku

Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 kilometrów na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie), obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej, który rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 uznany został za pomnik historii[1]. W szerszym ujęciu jest to cały obszar, na którym rozegrała się bitwa pod Grunwaldem (1410).

Pomnik historii

Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, materialne i niematerialne, terenu bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. 15 lipca 1410 połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły – nazywane także wojskami sprzymierzonymi – odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi, wspomaganymi przez rycerzy zachodnioeuropejskich (ok. 21 tys. zbrojnych), dowodzonymi przez Ulricha von Jungingena. Zwycięstwo grunwaldzkie nabrało symbolicznego wymiaru i stało się wartością narodową niezwykle trwale zapisaną w świadomości wielu pokoleń Polaków.

Obiekty na polu bitwy

W 550. rocznicę bitwy odsłonięto Grunwaldzki Pomnik[2] (Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego), składający się z trzech części:

  • granitowego obelisku
  • jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi
  • amfiteatru z pomieszczeniami Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, salą kinową i mapą plastyczną z kolorowych kamieni, pokazującą ustawienie wojsk przed bitwą.

Na polu bitwy znajdują się również:

Uroczystości rocznicowe

Każdego roku około 15 lipca obchodzone są Dni Grunwaldu, organizowane przez gminę Grunwald, Związek Harcerstwa Polskiego„Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich”, wojsko i bractwa rycerskie. Oprócz uroczystości patriotycznych przy pomniku wielką atrakcją jest inscenizacja bitwy grunwaldzkiej przez liczne bractwa rycerskie z Polski i zagranicy.

Galeria

Przypisy

  1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald – Pole Bitwy" Dz.U. z 2010 r. nr 184, poz. 1235
  2. nazwa według Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych www.geoporal.gov.pl

Bibliografia

  • Rafał M. Socha: Słownik Grunwaldzki. [w:] Barbara Bogdańska-Pawłowska (red.): Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. "Grunwaldu" w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 58–93

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Pomnik Historii logo.svg
Logo Pomników Historii Polski
Grunwaldzki pomnik zwycięstwa.jpg
Autor: Michal Szymanski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grunwaldzki pomnik zwycięstwa
Grunwald-pole bitwy XV wiek.jpg
Teren bitwy pod Grunwaldem 15.07.1410 r tak, jak prawdopodobnie wyglądał na początku XV wieku.
Drużyna Reprezentacyjna ZHP.JPG
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jako Drużyna Reprezentacyjna Zwiazku Harcerstwa Polskiego - Pola Grunwaldu
Grunwald - pole bitwy z 1410 (kamień Jungingena).jpg
Autor: Łukasz Niemiec, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID
Ruine de la chapelle à Grunwald 1410.jpg
Autor: Felouch Kotek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ruine de la chapelle, bataille de Grunwald (construite 1411-1413)
Grunwald 15.07.2006 06.jpg
Autor: MesserWoland, Licencja: CC-BY-SA-3.0
15.07.2006, inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.
Grunwald 15.07.2006 1.jpg
Autor: MesserWoland, Licencja: CC-BY-SA-3.0
15.07.2006, inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.