Gwara łowicka

Gwara łowicka – mowa ludności Łowicza i jego okolic. Jej przynależność dialektalna nie jest do końca jasna. W starszych publikacjach z dziedziny polskiej dialektologii zaliczano ją do gwar małopolskich, ale obecnie widoczna jest tendencja łączenia jej z dialektem mazowieckim[1]. Problem ten wynika z właściwości gwary – ma ona cechy obu tych dialektów[2].

Cechy gwary

  • Mazurzenie
  • Labializacja samogłoski o
  • A upodobniło się do o
  • Przejście y w e przed spółgłoską ł
  • Wymowa grupy eN jako iN
  • Wymowa grupy oN jako óN
  • Zanik wargowości w wymowie w' (miękkiego w)
  • Stwardnienie m' (miękkiego m)

Przypisy

  1. .gwarypolskie.uw.edu.pl. [dostęp 2009-10-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-15)].
  2. .gwarypolskie.uw.edu.pl. [dostęp 2009-10-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-15)].