Gwara jabłonkowska

Gwary śląskie według Alfreda Zaręby, jabłonkowska (8) na południu

Gwara jabłonkowskagwara etnolektu śląskiego używana w południowej części historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego, w okolicach Jabłonkowa w Czechach i na obszarze tzw. Trójwsi Beskidzkiej w Polsce.

Jedną z najważniejszych cech tej gwary jest jabłonkowanie oraz zachowane staropolskie „rz” frykatywne[1].

Przypisy

  1. Anna Dąbrowska: Język polski. Wrocław: wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. ISBN 83-7384-063-X.

Media użyte na tej stronie

Gwary śląskie wg Zaręby.png
Autor: D T G, Licencja: CC BY-SA 4.0
Slavic/Polish Silesian dialects of (Upper) Silesia according to Alfred Zaręba (from [1], corrected with more precise borders from [2])