Gwara ochweśnicka

Obraźnik, w kminie zwany „ochweśnikiem”, na XIX-wiecznym kwasorycie Kajetana Kielisińskiego

Gwara ochweśnicka, zwana też kminą ochweśnickąjęzyk tajny wspólnoty handlarzy i oszustów, powstały w połowie XIX wieku w Skulsku i Ślesinie.

Żargon powstał w Skulsku przed 1850, w związku z handlem dewocjonaliami (zwłaszcza obrazami) i przewozem ich na Białostocczyznę (część dawnej unickiej metropolii wileńskiej) oraz do unickiej diecezji chełmskiej (zlikwidowanej w 1875). Skulsk zaliczany był wówczas do największych na ziemiach polskich ośrodków produkcji obrazów religijnych. Gwara została w drugiej połowie XIX wieku przejęta również przez mieszkańców pobliskiego Ślesina[1].

Pierwotnie argot dotyczył handlarzy obrazami (ochweśnicy), którzy sprzedawali swoje obrazy w Częstochowie, lecz szybko rozprzestrzenił się na handlarzy pierzem (agaciarze) i wędrownych lekarzy-oszustów (medycyniarze). Słowa z kminy ochweśnickiej są często zapożyczeniami z języków południowosłowiańskich, nowogreckiego, rosyjskiego i jidysz. Zawiera ona też wiele przyrostków maskujących. Argotyzmy te stopniowo upowszechniły się w gwarach więziennych, jak również przeniknęły do języka ogólnego, na co wskazuje obecność w powszechnej mowie potocznej takich wyrazów jak „klawy”, „kudły”, „makuwa”, „gryps”.

Przykład: Ochweśniki pnajom, skraby się skudrajom; ochweśnikom skraby trojanie kurlajom („Ochweśnicy idą, kobiety się boją; ochweśnikom kobiety jedzenie gotują”).

Przypisy

  1. Ślesin: tu wypoczniesz. Ślesin: Lokalna Organizacja Turystyczna Marina, 2013, s. 3.

Bibliografia

  • Wanda Budziszewska: Żargon ochweśnicki. Łódź 1957.
  • Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis: Dialekty i gwary polskie. Warszawa 1995.

Media użyte na tej stronie

K-W-Kielisinski-Wedrowny-obraznik-kwasoryt.jpg
Kajetan Wincenty Kielisiński (1808-1849), Wędrowny obraźnik - "ochweśnik", kwasoryt