Jednostka pływająca

Dom na wodzie (tzw. house boat) w pobliżu Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ewentualnie cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:


Media użyte na tej stronie

Bdg LakaWM 14 07-2013.jpg
Autor: Pit1233, Licencja: CC0
Nabrzeże północne Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy