Karpaty Południowe

Karpaty Południowe
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Południowe

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Braszów
okręg Prahova
okręg Dîmboviţa
okręg Argeş
okręg Sybin
okręg Vâlcea
okręg Alba
okręg Hunedoara
okręg Timiş
okręg Gorj
okręg Caraş-Severin
okręg Mehedinţi

Karpaty Południowe (53) są częścią Karpat położoną na terenie Rumunii, rozciągają się od przełęczy Predeal na wschodzie, po przełom Żelaznej Bramy na zachodzie. Najwyższym szczytem jest Moldoveanu w Górach Fogaraskich (2543 m n.p.m.); Karpaty Południowe nie są więc najwyższą częścią Karpat, ale za to najbardziej wyniosłą, posiadającą największą wysokość względną. Zbudowane są głównie ze skał krystalicznych i metamorficznych, na zachodzie częściowo przykrytych seriami wapiennymi.

Karpaty Południowe, mapa ukształtowania terenu
Góry Bucegi

Góry zostały sfałdowane w kredzie. W paleogenie nastąpiło zrównanie wypiętrzonych mas skalnych, a następnie w paleogenie i neogenie podnoszenie razem z całym blokiem karpackim. Plejstocen przyniósł zlodowacenie najwyższych partii górskich, co nadało im charakter wysokogórskich. Najsilniej zlodowacone było pasmo Gór Fogaraskich, dobrze wykształcone formy rzeźby polodowcowej znajdują się też w masywach Parâng, Retezat, Godeanu, Lotru i Ţarcu.

W Karpatach Południowych wyróżnia się główne pasmo – Właściwe Karpaty Południowe, złożone z kilku grup górskich (Fogaraskiej, Parângu, Godeanu-Retezat i Poiana Ruscă) rozdzielonych głębokimi przełomami i przełęczami, skrajną zachodnią grupę Gór Banackich oraz luźno związany z głównym pasmem pas Subkarpat Południowych (Getyckich).

Geografia rumuńska zalicza Góry Banackie i Poiana Ruscă nie do Karpat Południowych, lecz do Gór Zachodniorumuńskich (oba te regiony są jednak rozumiane inaczej, niż w geografii polskiej).

Bibliografia

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa–Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Bucegi Mountains.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
LageVidraru.jpg
Autor: Benutzer:Coiuhh, Licencja: CC BY-SA 3.0
Geographical location of Vidraru Dam in the southern Carpathians, Romania
Carpathians Southern.svg

Southern Carpathians outlined in red
1. Outer Western Carpathians
2. Central Western Carpathians
3. Inner Western Carpathians
4. Outer Eastern Carpathians
5. Inner Eastern Carpathians
6. Southern Carpathians
7. Apuseni (West-Romanian) Mountains and Transylvanian Plateau
I. Subcarpathian depressions
II. Romanian Lowlands
III. Pannonian Basin
----

Karpaty Południowe w czerwonym konturze
1. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
2. Centralne Karpaty Zachodnie
3. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
4. Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
5. Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
6. Karpaty Południowe
7. Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
I. Podkarpacie
II. Równiny Południoworumuńskie
III. Kotlina Panońska