Log (przyrząd pomiarowy)

Zestaw logu ręcznego (Muzeum morskie w Paryżu).

Log (od ang. log, „kloc, kłoda, polano”) – przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę. Pierwotnie (tzw. log ręczny) miał postać wyskalowanej linki nawiniętej na szpulę z drewnianym klockiem przymocowanym do jej końca, a pomiaru dokonywano poprzez wyrzucenie za rufę lub burtę klocka i pomiar szybkości, z jaką rozwinęła się linka (tradycyjnie w węzłach). Pomiar prędkości prowadzony poprzez splunięcie za burtę i obserwowanie położenia śliny nazywa się żartobliwie logiem hiszpańskim.

Log, 1734

Pozostałe rodzaje

  • turbinowy – oparte są o turbinę znajdująca się poniżej linii wodnej i mierzą prędkość na podstawie liczby obrotów.
  • burtowy,
  • ciśnieniowy, (SAL) działa na zasadzie rurki Pitota, mierząc zmiany ciśnienia wody, pochodzące od prędkości statku.
  • elektromagnetyczny,
  • hydroakustyczny (dopplerowski), mierzący zmiany częstotliwości dźwięku rozchodzącego się w wodzie (efekt Dopplera)
  • mechaniczny (Walkera), mierzący liczbę obrotów specjalnej śruby holowanej za statkiem.

Możliwe jest także satelitarne mierzenie prędkości albo w oparciu o technologie radarowe itp.

Na wielkich jednostkach oprócz logu mierzącego prędkość do przodu instaluje się (na dziobie i na rufie) dodatkowe logi, o dużej dokładności, mierzące prędkość poprzeczną. Logów tych używa się w czasie manewrów portowych.


Media użyte na tej stronie

Solcometro 1734.jpg
Illustration de Giovanni Poleni, De la meilleure maniere de mesurer sur mer le chemin d'un vaisseau
Loch à plateau.jpg
Autor: Rémi Kaupp, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Enhanced version of Image:Loch à plateau.jpg to brighten and bring out background detail. Also attempt to remove reflections on the glass that is in the foreground (original photo is of the ship log appears to have been taken through a display case)