Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny Marszałek Sejmu
Obecny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Witek
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

31 października 1548

Pierwszy Marszałek Sejmu

Jan Sierakowski

Obecny Marszałek Sejmu

Elżbieta Witek

Obecny od

9 sierpnia 2019

Siedziba

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje jego pracami.

Wybór

Wybierany jest spośród posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydaturę zgłosić może grupa 15 posłów, a wyboru dokonuje się większością bezwzględną w głosowaniu imiennym. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, wówczas przeprowadza się kolejną turę głosowania, skreślając z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Po wyborze marszałka dokonuje się wyboru jego zastępców – wicemarszałków.

W przypadku śmierci albo rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu jego obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu aż do chwili wyboru nowego marszałka.

Obowiązki

Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej (w razie braku możliwości podjęcia przez niego obowiązków przechodzą one na ręce Marszałka Senatu),

Odwołanie

Fotel Marszałka w Sali Posiedzeń Sejmu

Marszałek Sejmu może zostać odwołany na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów, w którym zostanie imiennie wskazany kandydat na jego następcę. Głosowanie odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i jest przeprowadzane w jednym głosowaniu. Jeżeli zostanie złożony więcej niż jeden wniosek o odwołanie, są one rozpatrywane łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków, pozostałe nie podlegają głosowaniu. Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku[1].

Marszałek i wicemarszałkowie IX kadencji

Marszałek:

Wicemarszałkowie:

Laski marszałkowskie

Zobacz też

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Herb Polski.svg
Uproszczony obraz godła Polski; oficjalne godło: Coat of arms of Poland-official.png
Coat of arms of Poland-official3.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
20070124 sejm detale glownia laska marszalka 1989 1993.jpg
Sejm RP, Laska marszałka Sejmu używana w latach 1989 - 1993. Projektowali Wacław Wojciechowski i Tadeusz Łopieński, 1971, zdjęcie wykonane 24 stycznia 2007 roku, autor: Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl / Głownia laski Marszałka Sejmu używana w latach 1989–1993. Projektowali Wacław Wojciechowski i Tadeusz Łopieński (1971).
Marshal's chair Sejm Plenary Hall.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Fotel Marszałka w Sali Posiedzeń Sejmu
20070124 sejm detale glownia laska trampczynskiego.jpg
Sejm RP, Laska Wojciecha Trąmpczyńskiego, Marszałka Sejmu Ustawodawczego 1919 - 1922. Wykonała Firma Braci Łopieńskich wg projektu Józefa Smolińskiego (1921), zdjęcie wykonane 24 stycznia 2007 roku, autor: Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl
20070124 sejm detale glownia laska marszalka.jpg
Sejm RP, detale: laska marszałka, ekspozycja w hallu budynku głównego zdjęcie wykonane 24 stycznia 2007 roku, autor: Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl
Elżbieta Witek Sejm 2015 01.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Posłanka Elżbieta Witek w Sejmie