Mułła

Modlący się mułła

Mułła (pers. ‏ملا‎ mollâ) – w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu. Nie jest zaliczany do duchownych.

Stopnie duchowieństwa szyickiego

 • chadem – świątobliwy dozorca w meczecie, niekoniecznie musi być zawodowym mułłą
 • motwalli – zwierzchnicy chademów
 • rouzeh-chan – członek najniższej warstwy duchowieństwa w Iranie, którego tytuł znaczy 'śpiewak w ogrodzie'; jego zadaniem jest głoszenie chwały trzeciego imama – Husajna
 • waez – tytuł każdego, kto z niższych szeregów kleru osiągnie odpowiedni poziom wyznaniowej edukacji i może prowadzić religijne nauki
 • pisz-na-maza – „prowadzący modły”, tytuł duchowny wyższy o stopień od waeza
 • Emam-e-Dżomeh – przywódca lokalnej wspólnoty religijnej
 • Hodżat ul-Eslam wal-Moselimin (hudżdżat al-islam; dowód islamu) – absolwent wyższych kursów w uczelniach teologii. Uzyskuje on tytuł mudżtahida (tego, który ma odpowiednią wiedzę do samodzielnej interpretacji Koranu oraz prawa muzułmańskiego)
 • ajatollah („znak Boga”)
 • ajatollah al-uzma („wielki ajatollah”) – taki tytuł może uzyskać najwyższy przywódca szyitów na danym obszarze
 • mardża at-taklid („źródło naśladowania”) – najwyższy tytuł w hierarchii „duchownych” w szyizmie. Otrzymują go najbardziej wykształceni alimowie

Należy pamiętać, że w islamie nie występuje oficjalnie żadna hierarchia duchowieństwa (w odróżnieniu np. od katolicyzmu), zaś występowanie swego rodzaju „hierarchii” w szyizmie jest wynikiem wiary w imamów.

Bibliografia

 • Wojciech Giełżyński, Rewolucja w imię Allacha, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1979
 • Marek M. Dziekan, Irak: religia i polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005

Media użyte na tej stronie

Mollah imamzadeh tabriz.jpg
Autor: Fabienkhan, Licencja: CC BY-SA 2.5
A mollah praying on seyyed Hamza tomb at the Imamzadeh-ye Seyyed Hamza Mausoleum, Tabriz, Iran.