Nizina Nadwiślańska

Nizina Nadwiślańska
Mapa regionu
MegaregionRegion Karpacki
ProwincjaKarpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
PodprowincjaPodkarpacie Północne
MakroregionKotlina Sandomierska
MezoregionNizina Nadwiślańska
Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce

1 876 km²
1 876 km²
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. małopolskie
woj. podkarpackie
woj. świętokrzyskie

Nizina Nadwiślańska (512.41) (Dolina Wisły) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, północno-zachodnia część Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego.

Graniczy od zachodu i północnego zachodu z Rowem Skawińskim, Pomostem Krakowskim, Płaskowyżem Proszowickim, Doliną Nidy, Niecką Solecką, Garbem Pińczowskim, Niecką Połaniecką i Pogórzem Szydłowskim, od północy z Wyżyną Sandomierską, Małopolskim Przełomem Wisły, Wzniesieniami Urzędowskimi i Równiną Biłgorajską, od wschodu z Doliną Dolnego Sanu i Równiną Tarnobrzeską, od południa z Doliną Dolnej Wisłoki, Płaskowyżem Tarnowskim, Pogórzem Rożnowskim, Podgórzem Bocheńskim i Pogórzem Wielickim.

Region jest szeroką doliną w górnym biegu Wisły, ciągnącą się od Krakowa po Zawichost. Region obejmuje również dolinę dolnego Dunajca i przebiega przez niego końcowy odcinek rzeki Wisłoki. Nizina Nadwiślańska składa się z trzech tarasów: tarasu zalewowego, wyższego tarasu piaszczystego (częściowo zwydmionego) oraz tarasu przykrytego lessem. Główne miejscowości to: Kraków, Niepołomice, Nowe Brzesko, Tarnów, Nowy Korczyn, Szczucin, Mielec, Baranów Sandomierski, Sandomierz i Zawichost.

Media użyte na tej stronie

512.41 Nizina Nadwiślańska.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 512.41 Vistula Lowland
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 512.41 Nizina Nadwiślańska