Odznaka Oficerska Związków Strzeleckich

„Parasol”

Odznaka Oficerska Związków Strzeleckich tzw. „Parasol”odznaka upamiętniająca ukończenie tajnej szkoły oficerskiej Związku Strzeleckiego przed I wojną światową i nadawana przez Józefa Piłsudskiego jej słuchaczom.

Była produkowana przez firmę rytowniczą W. Micińskiego, według projektu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

Odznaka była srebrna, oksydowana i ażurowa o średnicy 28 mm.

Odznaczeni

Jesienią 1928 w Wojskowym Biurze Historycznym płk Artur Załęcki dokonał skontrolowania akt „Parasolników” w celu planowanego umieszczenia ich nazwisk na tablicy upamiętniającej w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, zaś w późniejszym czasie opublikowano łączną listę 69 nazwisk[1].

Członkowie Związku Strzeleckiego (ZS) i Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) odznaczeni znakiem oficerskim tzw. Parasolem:

Józef Piłsudski z odznaką „Parasola”
Kazimierz Sosnkowski z odznaką „Parasola”
Julian Stachiewicz z odznaką „Parasola”
Janusz Głuchowski z odznaką „Parasola”
 1. Józef Piłsudski
 2. Zbigniew Barzykowski
 3. Stefan Dąb-Biernacki z PDS, 25 VII 1916
 4. Wacław Kostek-Biernacki
 5. Alfred Biłyk
 6. Ottokar Brzoza-Brzezina
 7. Stanisław Burhardt-Bukacki z PDS, 25 VII 1916
 8. Roman Dunin z PDS, 25 VII 1916 – porucznik 1 pp Leg.
 9. Leopold Endel-Ragis z PDS, 25 VII 1916
 10. Kazimierz Fabrycy
 11. Albin Fleszar ps. „Satyr” dowódca 7 pp Leg.
 12. Tadeusz Furgalski ps. „Wyrwa”
 13. Janusz Gąsiorowski
 14. Janusz Głuchowski
 15. Jan Górski z PDS, 25 VII 1916
 16. Franciszek Grudziński z PDS, 25 VII 1916
 17. Jan Iwanicki z PDS, 25 VII 1916
 18. Marian Januszajtis-Żegota
 19. Czesław Jarnuszkiewicz
 20. Rajmund Jaworowski
 21. Zygmunt Karol Karwacki ps. „Stanisław Bończa” z PDS, 25 VII 1916
 22. Tadeusz Kasprzycki
 23. Julian Leopold Kelm-Koperczyński ps. „Witold Jurski” z PDS, 25 VII 1916
 24. Władysław Kędzierski z PDS, 25 VII 1916
 25. Adam Koc
 26. Tadeusz Kossakowski
 27. Stanisław Krynicki
 28. Zygmunt Kuczyński
 29. Marian Kukiel
 30. Bogusław Kunc
 31. Aleksander Narbut-Łuczyński z PDS, 25 VII 1916
 32. Kazimierz Orlik-Łukoski z PDS, 25 VII 1916
 33. Stanisław Machowicz
 34. Tadeusz Monasterski
 35. Mieczysław Nachajski z PDS, 25 VII 1916
 36. Aleksy Nehring
 37. Mieczysław Norwid-Neugebauer z PDS, 25 VII 1916
 38. Jerzy Ołdakowski
 39. Antoni Ostrowski z PDS, 25 VII 1916
 40. Kazimierz Jan Piątek ps. „Herwin”
 41. Tadeusz Piskor
 42. Władysław Belina-Prażmowski
 43. Jan Berlinerblau ps. „Prot”
 44. Leon Protasewicz
 45. Aleksander Prystor
 46. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski z PDS, 25 VII 1916
 47. Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński z PDS, 25 VII 1916
 48. Józef Rybka z PDS, 25 VII 1916
 49. Edward Śmigły-Rydz
 50. Stanisław Skwarczyński
 51. Jerzy Sladki
 52. Modest Słoniowski z PDS, 25 VII 1916
 53. Stanisław Sosabowski
 54. Kazimierz Sosnkowski
 55. Julian Stachiewicz
 56. Stefan Stokowski
 57. Stanisław Strzelecki
 58. Tadeusz Alf-Tarczyński z PDS, 25 VII 1916
 59. Stanisław Tessaro
 60. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
 61. Aleksander Tomaszewski z PDS, 25 VII 1916
 62. Mieczysław Ryś-Trojanowski
 63. Ryszard Warski z PDS, 25 VII 1916
 64. Wacław Scewola-Wieczorkiewicz z PDS, 25 VII 1916
 65. Józef Olszyna-Wilczyński z PDS, 25 VII 1916
 66. Władysław Wilk
 67. Kordian Józef Zamorski
 68. Stanisław Zwierzyński ps. „Sław”
 69. Tadeusz Żuliński
 70. Marian Dąbrowski
 71. Michał Żymierski z PDS, 25 VII 1916[2]

Spośród 73 odznaczonych „Parasolem” awansowało w Wojsku Polskim II RP do stopnia:

 • Marszałka Polski – 2 (Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły)
 • generała broni – 2 (Kazimierz Sosnkowski, Michał Tokarzewski-Karaszewicz)
 • generała dywizji – 12 (Stefan Dąb-Biernacki, Stanisław Burhardt-Bukacki, Kazimierz Fabrycy, Janusz Głuchowski, Marian Januszajtis-Żegota, Tadeusz Kasprzycki, Tadeusz Kossakowski, Marian Kukiel, Kazimierz Orlik-Łukoski, Mieczysław Norwid-Neugebauer, Tadeusz Piskor, Kordian Józef Zamorski)
 • generała brygady – 14 (Janusz Gąsiorowski, Czesław Jarnuszkiewicz, Aleksander Narbut-Łuczyński, Zdzisław Wincenty Przyjałkowski, Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński, Stanisław Skwarczyński, Stanisław Sosabowski, Julian Stachiewicz, Tadeusz Alf-Tarczyński, Stanisław Tessaro, Mieczysław Ryś-Trojanowski, Wacław Scewola-Wieczorkiewicz, Józef Olszyna-Wilczyński, Michał Żymierski)
 • pułkownika – 6 (Wacław Kostek-Biernacki, Ottokar Brzoza-Brzezina, Leopold Endel-Ragis, Adam Koc, Władysław Belina-Prażmowski, Aleksander Prystor)
 • podpułkownika – 1 (Tadeusz Wyrwa-Furgalski)
 • majora – 4 (Alfred Biłyk, Albin Fleszar, Władysław Rudolf Wilk, Modest Słoniowski)
 • kapitana – 2 (Kazimierz Jan Piątek, Stanisław Zwierzyński)

Jeden ze słuchaczy Wyższego Kursu (Aleksander Prystor) piastował funkcję premiera, trzech otrzymało tekę ministra (Mieczysław Norwid-Neugebauer, Aleksander Prystor, Kazimierz Sosnkowski), a kolejnych trzech zajmowało stanowiska wojewody (Wacław Kostek-Biernacki, Alfred Biłyk, Władysław Belina-Prażmowski).

Przypisy

 1. Od redakcji. „Niepodległość”. Tom IX, s. 160, 1931. 
 2. 25 lipca 1916 odznakę „Parasola” otrzymało 25 oficerów Drużyn Strzeleckich, Nadanie „Parasola” w 1916 r. Rozkaz Komendanta, „Panteon Polski” nr 46/47, Lwów lipiec-sierpień 1928, s. 13.

Bibliografia

 • Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990. Tom I. Zielona Góra: Kanion, 1992, s. 177. OCLC 180592184.
 • Wacław Lipiński: Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918. Warszawa: Volumen, 1990, s. 41–42. ISBN 83-85218-00-9.

Media użyte na tej stronie

Gen. Janusz Głuchowski 1938.jpg
Gen. Janusz Głuchowski
Kazimierz Sosnkowski.JPG
Kazimierz Sosnkowski
Znak oficerski "Parasol".jpg
Znak oficerski "Parasol"
Pilsudski 1910 1920 LOC hec 14263.jpg
Józef Piłsudski between 1910 and 1920.
Julian Stachiewicz.JPG
gen. bryg. Julian Stachiewicz