Okręg Szkolny Lwowski

Okręg Szkolny Lwowski (OSL) – jeden z okręgów szkolnych II RP, utworzony rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydanym w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 8 lutego 1921 roku w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze byłej Galicji[1]

Historia

Okręg Szkolny Lwowski powstał na obszarze dotychczas podległym C. K. Radzie Szkolnej Krajowej[2].

19 lutego 1921 roku powołano Kuratorium okręgu szkolnego lwowskiego, na teren województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i krakowskiego. Kurator sprawował nadzór nad 82 powiatowymi radami szkolnymi. 18 września 1921 roku na terenie województwa krakowskiego utworzono okręg szkolny krakowski.

W latach 1916-1919 wiceprezydentem C. K. Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie był Dr. Fryderyk Zoll. W latach 1919-1921 delegatem ministerstwa W. R. i O. P. był Stanisław Sobiński.

Siedziba kuratora mieściła się we Lwowie. Pierwszym kuratorem okręgu był w latach 1921-26 Stanisław Sobiński, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w dniu 19 października 1926 roku.

Rozporządzeniem Ministra WRiOP z dnia 7 lipca 1932 roku, a także rozporządzeniem RM z dnia 15 maja 1937 roku o okręgach szkolnych Okręg Szkolny Lwowski obejmował województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie.

Kuratorzy Okręgu Szkolnego Lwowskiego.
1921–1926. Stanisław Sobiński.
1926–1927. Jan Riemer.
1927–1931. Jan Pytlakowski.
1931–1932. Stefan Świderski.
1932–1937. Jerzy Gadomski.
1937–1939. Tadeusz Kupczyński.

Obwody szkolne

W 1933 roku Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych, dla celów administracji w zakresie szkolnictwa, okręgi szkolne zostały podzielone na obwody, zawierających jeden lub więcej powiatów i były zarządzane przez inspektorów szkolnych[3].

Okręg Szkolny Lwowski, został podzielony na obwody:[4]

Zobacz też

  • Dziennik Urzędowy Szkolnictwa w Galicji i Okręgu Lwowskim

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Coat of arms of Poland2 1919-1927.svg
Godło Polski z lat 1919 - 1927.