Pasmo górskie

Pasmo Krowiarek

Pasmo górskie – samodzielna grupa górska o wyraźnie wydłużonym kształcie, mająca grań główną (często wododziałową). W większości przypadków jest ono częścią łańcucha górskiego.

W Polsce pasma górskie należą do trzech łańcuchów górskich: Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich. Najwyższym pasmem górskim w Polsce są Tatry Wschodnie (zgodnie z Geoserwisem Tatry Wysokie).

Zobacz też

  • masyw górski
  • system górski

Media użyte na tej stronie

2018 Krowiarki, Masyw Śnieżnika, Sudety.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY 3.0
To jest fotografia obszaru chronionego dostępnego w CRFOP pod numerem