Pieczęć cylindryczna

Pieczęć cylindryczna z terenów Mezopotamii, przedstawiająca m.in. boga Szamasza

Pieczęć cylindryczna – pokryty rytym wzorem cylinder, który przesuwano po tabliczce z wilgotnej gliny, uzyskując w ten sposób odbicie w postaci powtarzającego się wzoru (bardzo często sceny z życia codziennego). Były one używane w Mezopotamii i innych częściach Bliskiego Wschodu od IV do I tysiąclecia p.n.e. Liczne odnalezione pieczęcie pozwoliły uzyskać dużą wiedzę o życiu w tamtych czasach.


Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Mesopotamian cylinder seal impression.jpg
1st Millennium seal showing a worshipper and a fish-garbed sage before a stylised tree with a crescent moon & winged disk set above it. Behind this group is another plant-form with a radiant star and the Star-Cluster (Pleiades cluster) above. In the background is the dragon of Marduk with Marduk's spear and Nabu's standard upon its back.
Cylinder seal Shamash Louvre AO9132.jpg
Cult scene: the worship of the sun-god, Shamash. Limestone cylinder-seal, Mesopotamia.