Plan zdjęciowy

Plan zdjęciowy w plenerze podczas realizacji filmu Robin Hood (2010)

Plan zdjęciowy − miejsce, gdzie wykonuje się zdjęcia do filmu, może to być studio filmowe (zdjęcia studyjne), lub też plener (powstają wtedy zdjęcia plenerowe). Od wyboru planu zdjęciowego zależy w znacznej mierze scenografia przyszłego filmu. Wyboru planu dokonuje reżyser, który zamienia scenariusz na scenopis; niekiedy zajmuje się tym odpowiedni realizator.

Bibliografia

  • Encyklopedia szkolna WSiP: Literatura. Wiedza o kulturze. Anna Szymanowska (red.). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006, s. 635. ISBN 83-02-09505-2.

Media użyte na tej stronie

Robin Hood filming at Freshwater West 2.jpg
Autor: Martin McDowell, Licencja: CC BY-SA 3.0
Filming location at Freshwater West in Pembrokeshire, Wales