Pochylnia (okrętownictwo)

Pochylnia poprzeczna w Remontowej Shipbuilding S.A. w Gdańsku

Pochylniabudowla hydrotechniczna umożliwiająca zbudowanie i zwodowanie kadłuba statku lub innej jednostki pływającej. Pochylnie stanowią podstawowe wyposażenie stoczni produkcyjnych. Zwykle obsługiwane są przez żurawie stoczniowe lub suwnice bramowe.

Pochylnie dzielą się na:

  • wzdłużne, kiedy kierunek ruchu wodowanego statku jest równoległy do jego płaszczyzny symetrii;
  • poprzeczne, kiedy kierunek ruchu wodowanego statku jest prostopadły do jego płaszczyzny symetrii.

Zobacz też


Media użyte na tej stronie

Brosen slipway.jpg
Autor: Brosen, Licencja: CC BY 2.5
Pochylnia w Stoczni Północnej w Gdańsku (Polska).