Polski Słownik Biograficzny

Polski Słownik Biograficzny
Ilustracja
Tematykabiografie
Wydanie oryginalne
Miejsce wydaniaPolska
Językpolski
Data wydaniaod 1935
WydawcaPolska Akademia Nauk

Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

Do grudnia 2021 w 53 tomach (219 zeszytów), na około 33 tysiącach stron opublikowano około 32 tysięcy biogramów (od hasła „Abakanowicz Bruno” do „Toeplitz Leopold”)[1]. Do końca 2000 obowiązywała zasada, że w PSB zamieszcza się biogramy osób zmarłych najpóźniej trzy lata przed wydaniem danego tomu, natomiast tomy wydane po roku 2000 zawierają, a będące w planie zawierać będą, wyłącznie biogramy osób zmarłych najpóźniej 31 grudnia 2000.

Pierwszy tom został wydany w 1935, a kolejne trzy do roku 1938. Później nastąpiła przerwa do 1946 spowodowana II wojną światową i kolejna, po 1949 w okresie stalinizmu. Wydawanie Słownika wznowiono w 1958. Do ok. 2030 planowane jest zakończenie głównej edycji Słownika w ok. 62 tomach, a następnie planuje się wydanie suplementu.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

iPSB to internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego, w ramach której od 16 grudnia 2014 dostępne są poszczególne hasła[2]. Oprócz biogramów z PSB w serwisie dostępne są też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci. Wydawcą iPSB jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Realizacja

PSB jest wydawany wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W listopadzie 2010 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jednomyślną uchwałą, objął Słownik honorowym patronatem.

W pracę nad każdym tomem Słownika zaangażowanych jest kilkaset osób.

Redaktorzy naczelni

Inicjatorem i pierwszym głównym redaktorem PSB był Władysław Konopczyński. W 1949 został zmuszony przez władze do rezygnacji z posady redaktora. W 1958, po okresie zamrożenia prac w czasach stalinizmu, redaktorem naczelnym został Kazimierz Lepszy, a w 1964 Emanuel Rostworowski. Od 1989 do 2002 redaktorem naczelnym był Henryk Markiewicz. Za jego czasów zostały wydane Uzupełnienia i sprostowania – oddzielny zeszyt zbiorczy ze sprostowaniami i uzupełnieniami, w szczególności z informacjami niedopuszczonymi do druku przez cenzurę czasów PRL (na przykład uściślenie „zm. po 1939” na „zamordowany w Katyniu”).

Od 2003 redaktorem naczelnym jest Andrzej Romanowski.

Zobacz też

  • współpracownicy Polskiego Słownika Biograficznego

Przypisy

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Redirect arrow without text.svg
Redirect arrow, to be used in redirected articles in Wikipedias written from left to right. Without text.
Polish Biographical Dictionary 1.JPG
Autor: Piotrus, Licencja: CC BY-SA 4.0
Polski Słownik Biograficzny w Bibliotece Śląskiej