Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Logo
Ilustracja
Budynek siedziby głównej.
Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Data założenia

1 września 1982

Data likwidacji

2 listopada 2022

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Iwona Waksmundzka-Olejniczak[1][2]

Przewodniczący rady nadzorczej

Bartłomiej Nowak

Udziałowcy

Skarb Państwa[3]

Nr KRS

0000059492

Zatrudnienie

24,8 tys. (31.12.2019)

Giełda

GPW

ISIN

PLPGNIG00014

Symbol akcji

PGNIG (PGN)

Dane finansowe
Przychody

39,2 mld zł (2020)

Wynik netto

7,34 mld zł (2020)

Kapitał zakładowy

5 778 314 857 PLN

Położenie na mapie Warszawy
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA”
Ziemia52°13′41,2″N 20°57′53,5″E/52,228111 20,964861
Strona internetowa
Metanowiec LNG - pierwsza dostawa z USA
Siedziba Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w Warszawie, ul. Kasprzaka

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – polskie przedsiębiorstwo istniejące samodzielnie w latach 1982–2022, a od 2022 roku stanowiące zorganizowaną część spółki PKN Orlen, jako Oddział Centralny PGNIG, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także poprzez kluczowe spółki zależne: magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG było spółką giełdową. Posiadało akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe na rynkach międzynarodowych. Spółka odpowiadała za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju i zapewnia dywersyfikację dostaw, poprzez wydobycie ze złóż krajowych oraz import z źródeł zewnętrznych.

Działalność prowadzi głównie w Polsce. Za granicą od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do grupy PGNiG należy PGNiG Upstream Norway[4], która od ponad 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Z kolei spółka zależna PGNiG Supply & Trading GmbH[5] z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. Prowadzi także biuro handlu LNG w Londynie.

Historia

W 1976 roku powstało Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego (ZGNiG), które zostało utworzone z połączenia Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego oraz Zjednoczenia Przemysłu Naftowego. Zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach państwowych i zarządzeniem nr 56 Ministra Górnictwa i Energetyki 1 września 1982 powstało przedsiębiorstwo państwowe PGNiG. Przedsiębiorstwo miało strukturę wielozakładową, w skład której wchodziło 61 samobilansujących się zakładów.

30 października 1996 Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną, w której całkowite udziały miał skarb państwa. W skład spółki weszło sześć okręgowych zakładów gazowniczych, które miały swoje siedziby w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu. W 2000 roku, powstały regionalne oddziały przesyłu (ROP), które bezpośrednio podlegały centrali w Warszawie. W 2003 roku powstało sześć spółek gazownictwa, które zostały wydzielone ze spółki-matki PGNiG SA, w skład tych spółek weszły 23 zakłady. W roku 2004 utworzono Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo-Przesył Sp. z o.o. (obecnie mające firmę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA i jest odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego na terenie Polski).

23 września 2005 roku akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z silnym wzrostem, notowanym na 34%[6].

14 lipca 2020 roku spółka PKN Orlen SA i skarb państwa reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN grupy PGNiG[7]. 16 marca 2022 roku PKN Orlen SA uzyskał warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na fuzję z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG)[8]. 26 września 2022 roku Rada Ministrów wydała zgodę na połączenie PGNiG i PKN Orlen SA[9]. 28 września tego samego roku Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki PKN Orlen SA podjęło uchwałę o połączeniu z PGNiG[10], a 10 października tego samego roku analogiczną uchwałę o połączeniu PGNiG z PKN Orlen podjęło Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGNiG SA[11]. 25 października 2022 roku koncern PKN Orlen i spółka PGNiG zawarły porozumienie z organizacjami związków zawodowych działających w PGNiG o gwarancjach zatrudnienia pracowników PGNiG po połączeniu spółki z PKN Orlen[12]. 2 listopada 2022 roku nastąpiło przejęcie PGNiG przez PKN Orlen i połączenie obu spółek[13].

Działalność

PGNiG dostarcza gaz ziemny do ok. 7 milionów klientów (stan na 2019 rok), w tym gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw – największe z nich to przede wszystkim elektrociepłownie, huty, rafinerie i zakłady azotowe.

Według danych z 2019 roku – PGNiG wydobyło w Polsce i za granicą 1,2 mln ton ropy naftowej, kondensatu węglowodorów współwystępujących z gazem ziemnym ang. skrótowiec NGL (Natural Gas Liquids)[14][15]. Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 4,5 mld m3, a liczba koncesji wydobywczych wynosiła ponad 215. Produkcją oraz wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze Polski zajmują się dwa główne oddziały górniczego przedsiębiorstwa – w Zielonej Górze[16] oraz w Sanoku[17]. Łączne wydobycie gazu ziemnego rocznie w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 3,8 mld m3. Obecnie w Polsce PGNiG prowadzi eksploatację na blisko 190 złożach, wykorzystując około 2 tys. odwiertów. Prace eksploatacyjne prowadzone są głównie na obszarze Podkarpacia i Niżu Polskiego. Jeśli chodzi o obszar Niżu Polskiego, to obejmuje on: Wielkopolskę, Lubuskie, Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk[18].

Oddział zielonogórski wydobywa gaz ziemny zaazotowany w 36 kopalniach (18 gazowych, 5 ropy naftowej i 13 ropo-gazowych). Na obszarze działalności Oddziału w Zielonej Górze działa Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, największa tego typu instalacja w Polsce[19]. Natomiast gaz wysokometanowy wydobywany jest przez Oddział w Sanoku i pozyskiwany w 18 kopalniach (10 gazowych, 1 ropy naftowej i 7 ropo-gazowych). Wydobyty gaz zaazotowany podlega dalszemu przetworzeniu na gaz wysokometanowy w odazotowniach w Odolanowie[20] oraz w okolicach Grodziska Wielkopolskiego. Stosowana jest technologia, w której wykorzystuje się procesy niskotemperaturowe (kriogeniczne) (wymrażanie). W roku 2019 odazotowano 2,4 mld m3 gazu, dzięki czemu wyprodukowano 1,3 mld m3 gazu wysokometanowego. W wyniku kriogenicznego przetwarzania gazu zaazotowanego spółka uzyskuje gaz wysokometanowy, ciekły gaz ziemny, gazowy i ciekły hel oraz ciekły azot (tylko w Odolanowie).

PGNiG było notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 23 września 2005 roku – kurs akcji w tym dniu wynosił 3,81 PLN (na zamknięciu sesji). PGNiG przed połączeniem z PKN Orlen było jednym z 7 największych polskich przedsiębiorstw na GPW w Warszawie. W 2019 roku przychody wyniosły 42,02 mld PLN, a EBITDA 5,5 mld PLN[21].

W roku 2011 PGNiG kupiło za 2,96 mld zł 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland, stając się właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich[22].

Pod koniec 2012 roku zakończono jeden z głównych projektów inwestycyjnych zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie Lubiatów - Międzychód - Grotów (projekt LMG).

We wrześniu 2013 r. zakończono konsolidację spółek gazownictwa w jedną spółkę pod firmą Polska Spółka Gazownictwa.

Od listopada 2013 r. PGNiG pełni funkcję Animatora Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

1 sierpnia 2014 roku ze struktury PGNiG SA został wydzielony podmiot PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Jego powstanie było podyktowane uwarunkowaniami prawnymi oraz koniecznością przygotowania się do zbliżającego się pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. W związku z wprowadzoną zmianą, cała obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej została przeniesiona do nowej spółki.

W czerwcu 2016 r. do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął pierwszy ładunek ciekłego gazu ziemnego w ramach kontraktu handlowego PGNiG SA z Qatargas.

W lutym 2017 r. PGNiG otworzyło biuro handlowe w Londynie, w którym PGNiG Supply & Trading prowadzi działalność handlową na międzynarodowym rynku LNG.

W marcu 2017 r. PGNiG podpisało aneks do kontraktu długoterminowego z Qatargas[23].

W czerwcu 2017 r. PGNiG sprowadziło do Polski pierwszy ładunek LNG pochodzący ze USA, w formie dostawy spotowej od firmy Cheniere[24].

W listopadzie 2017 r. PGNiG podpisało pierwszy średnioterminowy kontrakt na import amerykańskiego LNG z Centrica LNG Company Limited[25], a w czerwcu 2018 r. zawarło wstępne porozumienia ze spółkami Venture Global LNG[26] i Port Arthur LNG[27] na zakup LNG w USA po 2022 roku[28].

Jesienią 2018 r. PGNiG podpisało umowy ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass LNG i Venture Global Plaquemines[29] LNG oraz na dostawy od Cheniere[30].

W grudniu 2018 r. PGNiG i Port Arthur LNG, spółka zależna Sempra Energy, podpisały umowę zakupu i sprzedaży ciekłego gazu ziemnego[31].

W latach 2017-2019 PGNiG Upstream Norway realizując cel strategiczny pozyskania 6 złóż: Ærfugl, Skogul, Fogelberg, Tommeliten Alpha, King Lear i Duva[32]. Według stanu na 30 kwietnia 2020 r. zaangażowanie PGNiG UN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmuje 31 koncesji[33]. W latach 2017-2019 PGNiG zwiększyło swoją bazę zasobów wydobywalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z 80 mln do ok. 200 mln boe[34].

Spór z Gazpromem

30 marca 2020 r. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał korzystny dla PGNiG wyrok, kończący 5-letni spór o cenę gazu pomiędzy PGNiG a rosyjskim Gazpromem. Konflikt dotyczył sposobu ustalania ceny gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego, zawartego we wrześniu 1996 r. za Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza[35], według obowiązującej formuły cenowej, PGNiG płaciło Gazpromowi znacznie więcej niż wynosiły ceny rynkowe[36]. Wyrok arbitrażu wskazał nową rynkową formułę cenową jako obowiązującą w kontrakcie.

Dostawy LNG do Świnoujścia

Terminal LNG w Świnoujściu rozpoczął działanie w 2015 roku, pierwszy ładunek przypłynął do niego w czerwcu 2016 roku. Dzięki gazoportowi możliwy jest odbiór ciekłego gazu ziemnego (LNG) transportowanego drogą morską oraz jego regazyfikacja. Dostawy są możliwe dzięki międzynarodowej współpracy PGNiG z producentami ze USA, z Kataru i Norwegii. Z roku na rok liczba dostaw LNG się zwiększa. W 2019 roku PGNiG sprowadziło do Polski 31 dostaw ciekłego gazu ziemnego, a rok wcześniej – 23[37]. Pierwsza dostawa LNG do terminala w Świnoujściu miała miejsce w grudniu 2015 roku, kiedy do portu przypłynął statek wodny z Kataru w ramach umowy z Qatargas[38]. W wyniku umów zawartych z Katarczykami, od 2020 roku coroczny import LNG wynosić będzie do ok. 2,7 mld m3 po regazyfikacji[37]. Pierwsza dostawa LNG typu spot dotarła do świnoujskiego terminala imienia L.Kaczyńskiego z Norwegii, w czerwcu 2016 roku, na podstawie umowy ze Statoil. Ładunek przypłynął na MV Arctic Princess z norweskiego portu Melkøya i dostarczył ok. 140 tys. m3 LNG[39].

Dostawy z USA

Pierwsza dostawa amerykańskiego paliwa przypłynęła do Polski od Cheniere w czerwcu 2017 roku. To była dostawa typu spot[40]. Pod koniec 2018 roku amerykański dostawca zawarł z PGNiG 24-letnią umowę na dostawę LNG. Pierwsza dostawa do Polski w ramach tej umowy przybyła w lipcu 2019 roku[41]. Według jej zapisów, wolumen dostaw w latach 2023-2042 wzrośnie i obejmie ok. 39 mld m3 gazu po regazyfikacji, co daje w całym tym okresie ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie[42].

W listopadzie 2017 r. PGNiG podpisało pierwszy średnioterminowy, 5-letni kontrakt na import amerykańskiego LNG z Centrica LNG Company Limited. Dostawy gazu pochodzą z terminala skraplającego Sabine Pass w USA w Luizjanie. Kontrakt wszedł w życie w 2018 r. i obejmuje 9 dostaw. Jest on realizowany na bazie reguły DES (Delivered Ex Ship[43])[44].

W październiku 2018 roku PGNiG ogłosiło podpisanie umowy z Venture Global LNG na zakup 2 milionów ton rocznie ciekłego paliwa. Na podstawie tej 20-letniej umowy PGNiG będzie kupować LNG w formule Free on Board (FOB) z dwóch terminali – Venture Global Calcasieu Pass LNG, który ma rozpocząć działalność w 2022 roku oraz Venture Global Plaquemines LNG, który zostanie oddany do użytku w 2023 roku[45]. W czerwcu 2019 r. PGNiG oraz Venture Global LNG podpisali porozumienie, które zwiększyło wolumen zakupu o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie. Tym samym łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie – 1 mln ton pochodzić będzie z terminala Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton – z terminala Plaquemines[46].

W grudniu 2018 r. PGNiG i Port Arthur LNG, spółka zależna Sempra Energy, podpisały 20-letnią umowę zakupu i sprzedaży ciekłego paliwa. Na podstawie zawartej umowy PGNiG kupi rocznie 2 mln ton LNG (ok. 2,7 mld m3 po regazyfikacji). Odbiór ładunków rozpocznie się w 2023 roku z terminala Port Arthur LNG, który powstanie w Jefferson County w Teksasie. Zakupy dokonywane będą na zasadzie FOB (Free On Board)[47].

Norweski Szelf Kontynentalny

PGNiG obecne jest w Norwegii za sprawą swojej spółki zależnej – PGNiG Upstream Norway, która została powołana w 2007 roku do działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym[48]. Podstawowym zadaniem tej spółki jest poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego na tym obszarze[49]. Gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie przesyłany na polski rynek dzięki wykorzystaniu gazociągu Baltic Pipe.

Norweski szelf kontynentalny jest jednym z priorytetów inwestycyjnych określonych w Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. W 2019 roku wielkość produkcji ze złóż norweskich wyniosła 440 tys. ton ropy naftowej i ponad 480 mln m3 gazu ziemnego[50]. Spółka prowadzi rozmowy mające na celu pozyskanie kolejnych obszarów koncesyjnych, tak aby po 2022 r. osiągnąć wielkość wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na poziomie co najmniej 2,5 mld m3 gazu rocznie[51].

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych na morzach: Północnym, Norweskim i Barentsa[49]. Przedsiębiorstwo wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż (stan na maj 2020 r.). W 2020 roku rozpoczęła się produkcja ze złóż Skogul[52] i Ærfugl[53]. Liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których PGNiG Upstream Norway posiada udziały, wzrosła do 31 (stan na 30 kwietnia 2020 r.)[54].

Przedsiębiorstwo użytkuje złoża: Skarv, Gina Krog, Morvin, Vilje, Vale, Skogul i Ærfugl, a działania inwestycyjne i analityczne prowadzone są na 4 kolejnych: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear oraz Shrek[53][55].

Baltic Pipe

Baltic Pipe to system gazociągów, który połączy Danię, Norwegię i Polskę. Operatorzy gazociągu: Gaz-System i duński Energinet. Sprowadzanie gazu do Polski przy wykorzystaniu Baltic Pipe ma się rozpocząć pod koniec 2022 roku. Roczna przepustowość gazociągu wynosi ok. 10 mld m3 gazu[56].

Pakistan

W 1997 roku, po podpisaniu pierwszej umowy koncesyjnej zawartej w Pakistanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, został powołany Oddział Operatorski PGNiG. Główne cele działalności pakistańskiego Oddziału to prowadzenie wspólnie z Pakistan Petroleum Limited (PPL) prac poszukiwawczych, zagospodarowanie i produkcja z odkrytych złóż oraz budowa instalacji wydobywczych. Z tym przedsięwzięciem jest związana tragedia porwania i zabicia Piotra Stańczaka poszukiwacza gazu na rzecz PGNiG. Od 2005 r. PGNiG, jako operator z 70% udziałem, prowadzi wraz PPL (30% udziałów) działalność na koncesji Kirthar, na której odkryte zostały 2 złoża – Rehman w 2009 i Rizq w 2015[57]. Oba złoża zawierają gaz ziemny typu tight-gas, który po wydobyciu kierowany jest do kopalni położonej na obszarze koncesji Rehman[58]. To pierwsza kopalnia gazu ziemnego PGNiG zbudowana poza Polską. Została otwarta w listopadzie 2015 r. i stanowi bazę do prac zmierzających do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq[59].

PGNiG posiada koncesje wydobywcze na złożach Rehman i Rizq. Koncesja dla złoża Rehman została wydana w styczniu 2017 r. na okres 25 lat, z możliwością przedłużenia[60]. Koncesja dla złoża Rizq została przyznana 2019 roku[57]. Na złożu Rehman działa osiem odwiertów eksploatacyjnych[58], a na złożu Rizq – trzy (stan na maj 2020 r.)[61]. Pozyskiwany w Pakistanie surowiec w całości trafia na lokalny rynek[62].

W 2019 roku produkcja ze złóż Rehman i Rizq przypadająca na PGNiG wyniosła prawie 200 mln m3 gazu[63]. W maju 2021 r. PGNiG objęło 25 proc. udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel w środkowej części Pakistanu[64].

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W grudniu 2018 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało przetarg i objęło udziały w koncesji w emiracie Ras al-Chajma z prawem do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Umowa typu EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement) między PGNiG a Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC została podpisana w styczniu 2019 roku. Obszar koncesji obejmuje 619 km2 [65].

Za sprawy związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na posiadanym przez polskie przedsiębiorstwo obszarze koncesyjnym odpowiada oddział PGNiG z siedzibą w Ras al-Chajma założony w 2019 roku[66].

Prace na tym terenie będą przebiegać w trzech dwuletnich okresach poszukiwawczych z możliwością przedłużenia o dwuletni okres rozpoznawczy. Następnie przewidziano 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych, istnieje możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji[67].

Zgodnie ze statystykami OPEC, udokumentowane zasoby ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynoszą 98 mld baryłek, a gazu ziemnego – ponad 6 bilionów m3[67].

Prace na koncesji Ras al-Chajma rozpoczęły się w grudniu 2019 roku. Pierwszy etap poświęcono na przeprowadzenie badań geofizycznych w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Za realizację tych badań odpowiada Geofizyka Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG[68]. Prace zakończyły się na początku maja 2020 roku. Do zebrania danych geofizycznych wykorzystano pojazdy do wzbudzania fal sejsmicznych i ok. 30 tys. geofonów, które pozwoliły na stworzenie trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego[62].

Ukraina

Obecność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na Ukrainie sięga 2003 roku, kiedy z ukraińskim NAK Naftohaz (obecnie Naftohaz) zostało podpisane memorandum w sprawie ustalenia najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju współpracy pomiędzy partnerami[69]. Od 2005 roku współpraca między przedsiębiorstwami rozwijała się w zakresie różnych projektów. Między innymi związanymi z dostawami gazu ziemnego do Polski i magazynowania gazu w ukraińskich podziemnych magazynach gazu[70].

10 września 2005 r. odbyło się połączenie gazociągów pomiędzy Ukrainą i Polską. Nowe połączenie na granicy polsko-ukraińskiej umożliwiło dostawy gazu w rejon Hrubieszowa, a co za tym idzie na gazyfikację regionu Hrubieszowa oraz przyległych gmin[71].

PGNiG jest obecne na Ukrainie także dzięki otwarciu 21 maja 2008 roku przedstawicielstwa w Kijowie. Obecność stałego przedstawiciela PGNiG w Kijowie ma stymulować współpracę sprzyjającą rozwojowi rynków gazowych Polski i Ukrainy. Jest to również potwierdzenie wagi, jaką PGNiG przykłada do współpracy z ukraińską branżą naftowo-gazową[72].

PGNiG dostarcza gaz na rynek ukraiński od sierpnia 2016 roku[73]. W październiku 2017 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło dwie umowy z operatorem sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz. Pierwsza dotyczyła przesyłania gazu na terytorium Ukrainy, co umożliwia PGNiG korzystanie z ukraińskich sieci gazowych[73]. Druga – korzystania z podziemnych magazynów gazu znajdujących się na terytorium Ukrainy. Otworzyło to dodatkowe możliwości rozwoju działalności handlowej dla PGNiG, w zakresie obrotu gazem ziemnym na rynku ukraińskim[74][75].

Od października 2018 r. PGNiG wraz z ukraińskim partnerem – Energy Resources of Ukraine – dostarczało gaz ziemny dla operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz. Zakontraktowane przez przedsiębiorstwa dostawy na ponad 200 mln m3 błękitnego paliwa realizowane były od października 2018 do 1 maja 2019 roku. Spółki rozpoczęły współpracę w zakresie dostaw dla Ukrtransgaz już w kwietniu 2017 roku[76].

Pod koniec 2019 roku, PGNiG podpisało z ERU Management Services umowę o współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską[77].

Litwa

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest od 1 kwietnia 2020 roku wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbiorczo-przeładunkowej ciekłego gazu ziemnego małej skali położonej w porcie morskim w Kłajpedzie na Litwie. Dzięki temu, PGNiG zyskało dostęp do rynków krajów nadbałtyckich, a także stworzyło możliwość optymalizacji logistyki dostaw LNG do odbiorców zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce. Współpraca jest skutkiem umowy zawartej w listopadzie 2019 roku pomiędzy PGNiG a Klaipedos Nafta[78] na okres 5 lat[79].

Stacja odbioru i przeładunku LNG w Kłajpedzie wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności 5 tys. m3 (2250 ton) gazu skroplonego. Nabrzeże stacji pozwala na odbiór i załadunek LNG z jednostek pływających. Dzięki temu stacja może być wykorzystana do bunkrowania statków napędzanych silnikami spalinowymi na LNG[80].

Władze

Ostatni skład Zarządu PGNiG SA

 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Prezes Zarządu
 • Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu (przedstawiciel pracowników)[2][81][82]

Ostatni skład Rady Nadzorczej PGNiG SA

 • Bartłomiej Nowak – Przewodniczący
 • Cezary Falkiewicz – Wiceprzewodniczący
 • Tomasz Gabzdyl – Sekretarz
 • Roman Gabrowski
 • Mariusz Gierczak
 • Mieczysław Kawecki
 • Piotr Sprzączak
 • Grzegorz Tchorek[83]

Lista prezesów

Lp.imię i nazwiskookres piastowania funkcjipiastowana funkcja
1Aleksander Findziński[84]21.10.1996-02.04.1999Prezes Zarządu
2Stefan Geroń[85]02.04.1999–26.06.2000Prezes Zarządu
3Andrzej Lipko[86]26.06.2000–10.12.2001Prezes Zarządu
4Michał Kwiatkowski[87]10.12.2001–03.07.2003Prezes Zarządu
5Marek Kossowski[88]03.07.2003–25.11.2005Prezes Zarządu
6Jan Anysz[89]08.12.2005-03.01.2006

04.01.2006-02.03.2006

24.09.2006-30.09.2006

powierzenie kierowania pracami Zarządu oraz koordynację pracy członków Zarządu
7Bogusław Marzec[90]03.03.2006-24.04.2006

25.04.2006-21.06.2006

powierzenie kierowania pracami Zarządu oraz koordynację pracy członków Zarządu

Prezes Zarządu

8Mieczysław Puławski[91]24.06.2006-23.09.2006członek RN delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
9Krzysztof Głogowski[92]01.10.2006-12.03.2008Prezes Zarządu
10Michał Szubski[93]12.03.2008–31.12.2011Prezes Zarządu
11Marek Karabuła[94]01.01.2012-18.03.2012powierzenie nadzoru nad sprawami należącymi do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki,

w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG S.A. do czasu powołania Prezesa Zarządu

12Grażyna Piotrowska-Oliwa[95]19.03.2012-29.04.2013Prezes Zarządu
13Mirosław Szkałuba[96]29.04.2013-30.06.2013powierzenie nadzoru nad sprawami należącymi do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki,

w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG S.A. do czasu powołania Prezesa Zarządu

14Jerzy Kurella[97]01.07.2013-31.12.2013powierzenie wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu do czasu wyboru Prezesa Zarządu
15Mariusz Zawisza[98]01.01.2014–11.12.2015Prezes Zarządu
16Piotr Woźniak[99]11.12.2015-10.02.2016

10.02-2016-09.01.2020

członek RN delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

17Jerzy Kwieciński[100]10.01.2020-22.10.2020Prezes Zarządu
18Jarosław Wróbel[101]28.10.2020-11.11.2020Wiceprezes Zarządu wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu do czasu wyboru Prezesa Zarządu
19Paweł Majewski[2]12.11.2020-8.04.2022[102]Prezes Zarządu
20Iwona Waksmundzka-Olejniczak09.04.2022[1]-02.11.2022[13]Prezes Zarządu

Przypisy

 1. a b 07.04.2022 Iwona Waksmundzka-Olejniczak prezesem Zarządu PGNiG SA. pgnig.pl. [dostęp 2022-04-09].
 2. a b c 10.11.2020 Powołanie Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA. pgnig.pl/aktualnosci. [dostęp 2020-11-12].
 3. Akcjonariat
 4. Main page - PGNiG Upstream Norway AS, norway.pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 5. Home, PST - PGNiG Supply & Trading GmbH [dostęp 2020-05-08].
 6. Akcje PGNiG I PGNiG notowania (PGN) - Investing.com, Investing.com Polska [dostęp 2020-02-27] (pol.).
 7. PKN ORLEN rozpoczyna przejęcie Grupy PGNiG - PKN ORLEN, www.orlen.pl, 14 lipca 2020 [dostęp 2020-10-19].
 8. Kamil Zatoński, UOKiK zgodził się na fuzję Orlenu i PGNiG, pb.pl, 16 marca 2022 [dostęp 2022-03-16] (pol.).
 9. Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na połączenie spółek PGNiG SA z siedzibą w Warszawie oraz PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku wraz z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie pakietu mniejszościowego akcji PKN ORLEN SA siedzibą w Płocku - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 26 września 2022 [dostęp 2022-09-27] (pol.).
 10. Akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali połączenie spółki z PGNiG, PAP, 28 września 2022 [dostęp 2022-10-10] (pol.).
 11. Akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie spółki z PKN Orlen, PAP, 10 października 2022 [dostęp 2022-10-10] (pol.).
 12. Połączenie PKN Orlen i PGNiG. Organizacje związkowe zawarły porozumienie gwarantujące zatrudnienie - Gospodarka - polskieradio24.pl, polskieradio24.pl, 25 października 2022 [dostęp 2022-10-26].
 13. a b Sąd zarejestrował połączenie PKN ORLEN i PGNiG. Powstał największy w regionie koncern multienergetyczny - Gospodarka - polskieradio24.pl, polskieradio24.pl, 2 listopada 2022 [dostęp 2022-11-02].
 14. Natural Gas Liquids – NGL Definition, www.investopedia.com [dostęp 2020-07-09] (ang.).
 15. https://pgnig.pl/documents/10184/2776740/Prezentacja_Q42019_PL_strona.pdf/c4003de5-360e-4e7d-9116-35e92ff194d6
 16. Zielona Góra - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 17. Sanok - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 18. Magdalena Gryn, Wydobycie krajowe: gdzie w Polsce szuka się dziś gazu i ropy naftowej?, Wprost, 30 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-08] (pol.).
 19. Największa w Polsce kopalnia ropy i gazu Lubiatów oficjalnie otwarta - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 20. Odolanów - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 21. Raport roczny PGNiG 2019 http://pgnig.pl/documents/10184/2802705/PL_4_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_PGNiG_2019.pdf/4d5fc14d-d738-48ed-a74d-f4d9e6aa76ba
 22. PGNiG kupi polskie aktywa ciepłownicze Vattenfalla za 2,96 mld zł. forsal.pl, 2011-08-23. [dostęp 2011-09-02].
 23. PGNiG podpisało strategiczny kontrakt z Qatargas - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 24. Historyczna dostawa gazu do Polski. PGNiG odebrało amerykańskie LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 25. PGNiG zawarło 5-letni kontrakt na dostawy amerykańskiego LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 26. PGNiG i Venture Global LNG podpisały porozumienie na zakup LNG w USA - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 27. PGNiG i Port Arthur LNG podpisały porozumienie na zakup LNG w USA - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 28. PGNiG kupuje LNG w USA i buduje pozycję globalnego gracza - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 29. PGNiG i Venture Global LNG ogłosiły podpisanie kontraktów na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG) - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 30. PGNiG: 24-letni kontrakt z Cheniere podpisany – dostawy amerykańskiego LNG do Polski ruszą w 2019 roku - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 31. PGNiG: kolejny wieloletni kontrakt na LNG z USA podpisany - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 32. http://pgnig.pl/documents/10184/2802705/PL_5_Sprawozdanie_Zarz%C4%85du_z_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_GK_PGNiG_2019.pdf/ec794d30-a16f-42af-ab36-7bd117cef5c2
 33. PGNiG ma już 31 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 34. PGNiG dokupi nowe złoża w Norwegii, PolskieRadio24.pl [dostęp 2020-05-08].
 35. Nabici w rurę, www.wprost.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 36. Zwycięstwo PGNiG: Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu od Gazpromu dla PGNiG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-08].
 37. a b PGNiG: mniej gazu z Rosji, rośnie import LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 38. Pierwsza dostawa LNG z Kataru dotarła do Polski - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 39. PGNiG odebrało pierwszą dostawę gazu LNG na zasadach spot - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 40. Historyczna dostawa gazu do Polski. PGNiG odebrało amerykańskie LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 41. Do Polski przypłynął pierwszy ładunek amerykańskiego LNG w ramach długoterminowej umowy między PGNiG a Cheniere - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 42. PGNiG: 24-letni kontrakt z Cheniere podpisany – dostawy amerykańskiego LNG do Polski ruszą w 2019 roku - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 43. Will Kenton, Understanding Delivered Ex Ship (DES) and its Requirements, Investopedia [dostęp 2020-05-12] (ang.).
 44. PGNiG zawarło 5-letni kontrakt na dostawy amerykańskiego LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 45. PGNiG i Venture Global LNG ogłosiły podpisanie kontraktów na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG) - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 46. PGNiG zakupi o 1,5 mln ton rocznie więcej LNG od Venture Global LNG - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 47. PGNiG: kolejny wieloletni kontrakt na LNG z USA podpisany - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 48. PGNiG uzyskuje dostęp do złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Norweskim - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 49. a b Norwegia - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 50. https://pgnig.pl/documents/10184/2776724/Prezentacja_Q42019_PL.pdf/689b4125-3e1c-4fb2-ae70-ed52928e77cc
 51. 10 lat PGNiG w Norwegii: coraz więcej koncesji i dobre wyniki finansowe - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 52. PGNiG ma zielone światło na wydobycie ze złoża Skogul na Morzu Północnym - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 53. a b PGNiG: start wydobycia ze złoża Ærfugl w Norwegii - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 54. PGNiG ma już 31 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 55. Trzy nowe koncesje dla PGNiG w Norwegii - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-12].
 56. Business Insider Polska, 08:18 4 Maja, 180 074, Prezydent: rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, Business Insider, 4 maja 2020 [dostęp 2020-05-12] (pol.).
 57. a b Oddział Operatorski w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 58. a b PGNiG wierci kolejny otwór produkcyjny w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 59. PGNiG otworzyło swoją pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 60. Pierwsza koncesja wydobywcza dla PGNiG w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 61. PGNiG rozpoczął kolejny odwiert eksploatacyjny w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 62. a b Magdalena Gryn, PGNiG wydobywa gaz w Pakistanie, szuka w Emiratach, Wprost, 15 maja 2020 [dostęp 2020-05-18] (pol.).
 63. PGNiG wierci kolejny otwór produkcyjny w Pakistanie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 64. PGNiG ma nową koncesję w Pakistanie, www.tvp.info, 19 maja 2021 [dostęp 2021-05-20] (pol.).
 65. Umowa na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 66. Oddział w Ras Al Khaimah w ZEA - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 67. a b PGNiG rozpoczyna poszukiwania węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 68. PGNiG rozpoczyna prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 69. PGNiG na Ukrainie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 70. Współpraca polsko-ukraińska w sektorze gazowniczym - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 71. Połączenie gazociągów pomiędzy Polską a Ukrainą. Gazyfikacja rejonu Hrubieszowa. - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 72. Przedstawicielstwo w Kijowie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 73. a b PGNiG rozwija działalność na Ukrainie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 74. PGNiG ma dostęp do ukraińskich magazynów gazu - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 75. PGNiG przedłuża współpracę z Ukrtransgazem - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 76. Kolejny wspólny sukces PGNiG i ERU na Ukrainie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 77. PGNiG wspólnie z ERU rozpoczyna działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 78. PGNiG rozpoczyna działalność na Litwie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 79. PGNiG wchodzi na rynek small scale LNG na Litwie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 80. PGNiG rozpoczyna działalność na Litwie - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-05-18].
 81. 09.01.2020 Nowy Zarząd PGNiG SA, pgnig.pl [dostęp 2020-01-11].
 82. Zarząd, pgnig.pl [dostęp 2020-11-12].
 83. Rada Nadzorcza, pgnig.pl [dostęp 2021-08-20].
 84. Aleksander Findziński - wspomnienie, www.cire.pl [dostęp 2020-10-08].
 85. Zmiana prezesa - Archiwum Rzeczpospolitej, archiwum.rp.pl [dostęp 2020-10-08].
 86. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2020-10-08].
 87. Nowym prezesem PGNiG został Michał Kwiatkowski, www.parkiet.com [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 88. Marek Kossowski nowym prezesem PGNiG S.A. - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-10-08].
 89. Karuzela kadrowa w PGNiG - wiadomości, wnp.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 90. Obowiązki prezesa PGNiG będzie pełnił Bogusław Marzec - wiadomości, wnp.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 91. Prof. Mieczysław Puławski w Zarządzie PGNiG do 23 września 2006 r. - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-10-08].
 92. Grupa Wirtualna Polska, Głogowski nowym prezesem PGNiG, www.money.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 93. Michał Szubski został ponownie prezesem PGNiG, pb.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 94. PGNiG: Marek Karabuła będzie kierował pracami zarządu - netTG.pl – Gospodarka - Ludzie, nettg.pl [dostęp 2020-10-08] (ang.).
 95. PGNiG ma nowego prezesa, biznes.interia.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 96. PGNiG bez prezesa. Piotrowska-Oliwa odwołana, Forbes.pl [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 97. Jerzy Kurella pokieruje pracami Zarządu PGNiG SA - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-10-08].
 98. Mariusz Zawisza, nowy prezes PGNiG - sylwetka, forsal.pl, 18 stycznia 2014 [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 99. ISBnews, Piotr Woźniak pozostaje prezesem PGNiG. Pojawiły się dwie nowe osoby w zarządzie spółki, Biznes Wprost, 20 grudnia 2016 [dostęp 2020-10-08] (pol.).
 100. Zarząd - Portal korporacyjny, pgnig.pl [dostęp 2020-10-02].
 101. Jarosław Wróbel został pełniącym obowiązki prezesa zarządu PGNiG, www.gazetaprawna.pl [dostęp 2020-10-29].
 102. Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG, pgnig.pl [dostęp 2022-03-25].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Warszawa outline with districts v4.svg
(c) Mfloryan at pl.wikipedia, CC BY 2.5
Mapa Warszawy - podkład lokalizacyjny
Masovian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Masovian Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 53.55N
 • S: 50.95 N
 • W: 19.15 E
 • E: 23.25 E
Industriegebiet.png
Autor: Sal73x, Licencja: CC BY-SA 3.0
Sign for industry
Metanowiec LNG - dostawa z USA.jpg
Autor: Maciej Margas, Licencja: CC BY-SA 4.0
metanowiec, gazoport
Siedziba PGNiG Warszawa.jpg
Autor: Przemysław Blechman, Licencja: CC BY-SA 4.0
Budynek siedziby głównej PGNiG w Warszawie, ul. Kasprzaka
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Lubiatowie.jpg
Autor: Przemysław Blechman, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kopalnia PGNIG w Lubiatowie
PGNiG Official Logo.png
Autor: PGNiG Official Website, Licencja: CC BY-SA 4.0
PGNiG Official Logo