Poznański Przełom Warty

Pojezierze Wielkopolskie
Ilustracja
Dolina Warty w Poznaniu, widoczna I terasa i krawędź II terasy
Mapa regionu
MegaregionPozaalpejska Europa Środkowa
ProwincjaNiż Środkowoeuropejski
PodprowincjaPojezierza Południowobałtyckie
MakroregionPojezierze Wielkopolskie
MezoregionPoznański Przełom Warty
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. wielkopolskie

Poznański Przełom Warty (315.52) – mezoregion fizycznogeograficzny, przebiegający południkowo odcinek doliny Warty o długości 45 km rozdzielający Wysoczyznę Poznańską od Wysoczyzny Gnieźnieńskiej.

Przełom powstał w wyniku przekształcenia rynny polodowcowej w klasyczną dolinę rzeczną z terasami (łącznie wydzielono ich sześć: cztery niższe i dwie wyższe, przechodzące w sandr). Ten szeroki na kilka kilometrów odcinek silnie kontrastuje z szerokością pradolin które łączy (Pradolina Warszawsko-Berlińska na południu i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka na północy). W środku przełomowego odcinka doliny leży Poznań.

Maksymalna szerokość przełomu to 4 km pod Rogalinkiem, a minimalna to 1,5 km pod Czerwonakiem. Jest wcięty przeciętnie na 20–40 metrów w wysoczyznę[1].

Przypisy

  1. Tadeusz Bartkowski, Bogumił Krygowski, Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii najbliższej okolicy Poznania, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Geografia, Zeszyt II/1959, s.92

Media użyte na tej stronie

315.52 Poznański Przełom Warty.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 315.52 Poznań Warta Defile
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 315.52 Poznański Przełom Warty