Przestrzeń geograficzna

Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię (powłokę krajobrazową) Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu.

Za jej umowne granice (określające jednocześnie zakres przestrzenny badań geograficznych) przyjmuje się najczęściej:

  • dolną – powierzchnię Moho,
  • górną – tropopauzę.

Zobacz też

  • epigeosfera
  • geosfera
  • krajobraz
  • powłoka ziemska
  • środowisko geograficzne