Równina Kozienicka

Równina Kozienicka
Mapa regionu
ProwincjaNiż Środkowoeuropejski
PodprowincjaNiziny Środkowopolskie
MakroregionNizina Środkowomazowiecka
MezoregionRównina Kozienicka
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj.mazowieckie
woj.lubelskie

Równina Kozienicka (318.77) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce. Ograniczają ją następujące regiony fizycznogeograficzne:

Równina Kozienicka o powierzchni ok. 950 km², jest równiną denudacyjną (peryglacjalną). Na powierzchni równiny zalegają zwydmione piaski, na których zachowały się pozostałości Puszczy Kozienickiej chronionej w formie Kozienickiego Parku Krajobrazowego (powstałego w 1983).

Przez środek równiny płynie pradoliną rzeka Radomka (prawobrzeżny dopływ Wisły), mająca swe źródła na Garbie Gielniowskim.

Największe miasta na terenie równiny to:

Media użyte na tej stronie

POL Radomka river.jpg
(c) I, Hiuppo, CC BY 2.5
Rzeka Radomka w Ryczywole
318.77 Równina Kozienicka.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 318.77 Kozienice Plain
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 318.77 Równina Kozienicka