Rotacja różnicowa

Film poklatkowy ze zbliżenia Voyagera 1 do Jowisza, ukazujący rotację różnicową atmosfery planety, a także obrót Wielkiej Czerwonej Plamy.

Rotacja różnicowa – obrót ciała, w przypadku którego różne części ciała poruszają się z różną prędkością kątową. Rotacja różnicowa nie zachodzi w przypadku ciał sztywnych.

W przypadku zwartych ciał zbudowanych z substancji płynnych, takich jak gwiazdy i gazowe olbrzymy, obserwowane są różnice prędkości rotacji w obszarach o różnej szerokości astro- i planetograficznej. Rotację różnicową obserwuje się także w przypadku obiektów niezwartych, takich jak galaktyki, w których prędkość obiegu gwiazd wokół jądra zależy od odległości od niego.

Rotacja różnicowa Słońca

Różne tempo obrotu na różnych szerokościach heliograficznych gwiazdy wpływa na długość okresu obrotu struktur widocznych na powierzchni Słońca, które poruszają się wolniej, gdy są położone bliżej biegunów słonecznych.

Szerokość heliograficznaCzas rotacji (dni)
24,7
35°26,7
40°28,0
75°33,0

Media użyte na tej stronie

790106-0203 Voyager 58M to 31M reduced.gif
Jowisz widziany przez sondę Voyager 1 przy użyciu niebieskiego filtra. Fotografie zostały zrobione co 10 godzin (jeden dzień jowiszowy) od 6 stycznia do 3 lutego 1979 roku; kiedy Voyager 1 zmniejszył dystans od Jowisza z 58 mln do 38 mln km. Małe, okrągłe obszary pojawiające się na niektórych zdjęciach są cieniami rzucanymi przez księżyce przechodzące między Jowiszem i Słońcem, a niewielkie jasne błyski dookoła planety są owymi księżycami.