Spis treści

Spis treści w książce XIX-wiecznej

Spis treści – zestawienie tytułów i śródtytułów rozmaitego szczebla, wyróżniających rozdziały i podrozdziały, ujęte w postaci oddzielnego wykazu, najczęściej na osobnej stronie, pełniące rolę podstawowego przewodnika po zawartości dokumentu.

W programach komputerowych, takich jak procesory tekstu czy programy do składu i łamania, tworzenie spisów treści jest w wysokim stopniu zautomatyzowane i polega na samoczynnym zebraniu przez edytor wszystkich fragmentów tekstu pełniących rolę tytułów i śródtytułów i umieszczeniu zestawienia w miejscu wskazanym przez autora dokumentu. Najczęściej tworzenie spisu treści opiera się na stylach wyróżnionych jako tytuły. Lista tytułów jest hierarchicznie uporządkowana i opatrzona numerami stron, na których te tytuły się pojawiają.

Istotne znaczenie w procesie tworzenia spisu treści ma możliwość automatycznego aktualizowania spisu treści za każdym razem, gdy zmieni się zawartość tytułu lub śródtytułu oraz jego położenie w dokumencie. Po wydaniu polecenia aktualizacji program komputerowy generuje na nowo spis. Pozwala to zachować pełną aktualność spisu po wprowadzeniu poprawek i uzupełnień w dokumencie.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Choix gradue ecritures.jpg
Autor: Morburre, Licencja: CC BY-SA 3.0
Cul-de-lampe, gravure, Choix gradué de 50 sortes d'écritures, éditions Hachette, XIXe siècle (nombreuses éditions, sans date).
Open book 01.svg
Autor: NieznanyUnknown author, Licencja: CC0
Open book icon from the Open Clip Art Library.
Table of Contents PANARCHIE published in 1860.JPG
Autor: Piet De Pauw, Licencja: CC BY-SA 3.0
Table of contents of Revue trmestrielle, published July 1860