Trap (żegluga)

Accommodation ladder (PSF).png
Trap
Trap statku handlowego wyciągnięty na nabrzeże

Trap (ang. accommodation ladder) – skośnie zawieszone wzdłuż burty statku składane schody służące do komunikacji na drodze statek ← → nabrzeże lub (zwłaszcza podczas postoju na kotwicy) statek ← → inna jednostka pływająca.

Trap zawieszany jest na żurawiku trapowym, a w czasie ruchu statku podnoszony i składany przy burcie. Ponieważ odległość między pokładem, do którego zamocowany jest górny podest trapu, a nabrzeżem jest różna przy różnych nabrzeżach i zmienia się w zależności od stanu załadowania statku i pływów, trapy mają układ zapewniający poziome położenie stopni przy każdym nachyleniu trapu. Trap zwykle wyposażony jest w liny poręczowe bądź barierki. Kółka na końcu trapu umożliwiają jego posuwisto-zwrotny ruch po nabrzeżu podczas ruchów jednostki wywołanych przez fale.

W przypadku małych jednostek pływających trap to wąska kładka (ang. gang-plank, gangway) pomiędzy pokładem a nabrzeżem.


Zobacz też

Bibliografia

  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.
  • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 241–242. ISBN 978-83-7020-358-0.

Media użyte na tej stronie

Accommodation ladder (PSF).png
An illustration of an accommodation ladder.
Trap statku MS Cap San Diego.jpg
(c) MaciejKa at pl.wikipedia, CC-BY-SA-3.0
Trap statku MS Cap San Diego (Hamburg)
Gang plank by Zureks.jpg
Autor: Zureks, Licencja: CC0
Trap na małym statku morskim.