Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński
Universitas Jagellonica Cracoviensis
Jagiellonian University in Kraków
Godło
Ilustracja
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dewiza

Plus ratio quam vis
Więcej znaczy rozum niż siła

Data założenia

12 maja 1364
26 lipca 1400[1]

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

Collegium Novum
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Liczba pracowników
• naukowych

7199[2]
3811[2]

Liczba studentów

40 905[3]

Rektor

prof. dr hab. Jacek Popiel

Członkostwo

EUA, Socrates-Erasmus, Grupa Coimbra, Europaeum, Utrecht Network, IRUN

Położenie na mapie Starego Miasta w Krakowie
Mapa konturowa Starego Miasta w Krakowie, po lewej znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jagielloński”
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jagielloński”
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jagielloński”
Ziemia50°03′39″N 19°55′58″E/50,060833 19,932778
Strona internetowa
Jan Matejko, „Dzieje Cywilizacji w Polsce”, Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361–1399–1400, 1888
Collegium Maius najstarszy budynek Uniwersytetu, widok od strony ul. Jagiellońskiej.
Fryz heraldyczny na budynku Collegium Maius, od lewej: herby biskupów krakowskich, kanclerzy Akademii Krakowskiej: kardynała Fryderyka Jagiellończyka (z kapeluszem kardynalskim), Stanisława Szembeka, Kazimierza Łubieńskiego, nad nimi od lewej: herb Habsburgów Elżbiety Rakuszanki, herb Korony Królestwa Polskiego, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, na dole herb Akademii Krakowskiej
Pieczęć Akademii Krakowskiej z 1420 roku. W polu pieczęci Święty Stanisław z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzymający pastorał, oparty o tarczę z orłem
Dziedziniec Collegium Maius

Uniwersytet Jagielloński[a], skr. UJ – polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Uniwersytet (studium generale) został założony w 1364 roku[5] w Kazimierzu[6] z fundacji Kazimierza III Wielkiego, i składał się początkowo z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa[5]. Był to drugi, po powstałym w 1348 roku Uniwersytecie w Pradze, uniwersytet założony w środkowej Europie[5]. Reaktywowany około 1390 roku przez Jadwigę Andegaweńską. Oficjalny odnowiony w 1400 roku w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej, poszerzony o wydział teologiczny, utworzony dzięki zabiegom Jadwigi w 1397 roku[7]. Dopiero w 1817 r. nadano mu nazwę „Jagielloński”, by podkreślić związki uniwersytetu z dynastią Jagiellonów.

W XV i na początku XVI w. Akademia Krakowska przeżywała okres rozkwitu, jednak już w wieku XVI znalazła się w kryzysie, tracąc pozycję i prestiż[5]. Kryzys ten pogłębiał się w wieku XVII i XVIII[5]. W 1777 roku Hugo Kołłątaj, występując jako wizytator Komisji Edukacji Narodowej, podjął próbę zreformowania i poprawy poziomu naukowego uczelni – wówczas Szkoły Głównej Koronnej. Reforma polegała na stworzeniu nowej struktury organizacyjnej, wprowadzeniu wykładów z literatury polskiej, nauk przyrodniczych, powstaniu obserwatorium astronomicznego, ogrodu botanicznego, klinik oraz pierwszych laboratoriów. Język polski został głównym językiem wykładowym, a profesorami zostali uczeni wykształceni za granicą w duchu filozofii oświecenia[5]. Umożliwiono dostęp do nauki studentom pochodzącym z mieszczaństwa.

W latach Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815–1846) Akademia odgrywała istotną rolę w życiu politycznym, jednak ani poziom nauczania, ani liczba studentów nie podniosły się znacząco. W pierwszej połowie XIX wieku pod względem prestiżu wyprzedziły ją uczelnie w Warszawie i Wilnie. Dopiero przyznanie autonomii Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej w 1867 roku przyniosło poprawę sytuacji uniwersytetu, prowadząc do dynamicznego rozwoju badań przyrodniczych i humanistyki.

Pierwsze kobiety mogły podjąć studia na uczelni w 1894 roku. Po raz pierwszy zatrudniono kobietę jako wykładowczynię w roku 1927. W dwudziestoleciu międzywojennym, w odrodzonej Polsce (1918–1939) Uniwersytet Jagielloński był najważniejszym spośród istniejących wówczas pięciu polskich uniwersytetów. W roku akademickim 1937/38 na wszystkich wydziałach uniwersytetu wprowadzono zasadę numerus clausus dla studentów pochodzenia żydowskiego, a w roku akademickim 1938/39 nie przyjęto żadnej osoby pochodzenia żydowskiego na medycynę i farmację.

6 listopada 1939, wkrótce po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Krakowa, niemieccy okupanci w ramach akcji Sonderaktion Krakau zgromadzili pod pretekstem wykładu ponad stu czterdziestu profesorów i asystentów uniwersytetu, których aresztowano i zesłano do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen[b]. W czasie trwania wojny (1939–1945) uniwersytet był zamknięty, lecz kilkuset studentów i profesorów brało udział w tajnym nauczaniu.

W pierwszych latach powojennych, w okresie stalinizmu, władze komunistyczne zlikwidowały autonomię uczelni. Kontrolę nad uniwersytetem przejęła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zajęcia dydaktyczne uległy znacznej ideologizacji poprzez narzucenie doktryny marksizmu-leninizmu, szczególnie w zakresie nauk społecznych. W latach 1950–1954 z kilku wydzielonych wydziałów utworzono nowe uczelnie wyższe, w tym Akademię Rolniczą, Akademię Wychowania Fizycznego i Akademię Medyczną, zlikwidowano też Wydział Teologiczny. Sytuacja uległa rozluźnieniu po odwilży 1956 roku. W marcu 1968 roku oddziały ZOMO wtargnęły na teren Collegium Novum i pobiły protestujących studentów. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku uniwersytet rozpoczął działalność w nowych warunkach, przywrócono mu szeroką autonomię. W 1993 włączono na powrót w jego struktury Collegium Medicum.

Wśród absolwentów uczelni na przestrzeni lat byli ludzie kultury, nauki, duchowni, politycy oraz władcy, m.in. astronom Mikołaj Kopernik (XV w.), poeta Jan Kochanowski (XVI w.), król Polski Jan III Sobieski (XVII w.), pisarz oświeceniowy Hugo Kołłątaj (XVIII w.), fizyk Karol Olszewski (XIX w.), antropolog Bronisław Malinowski, pisarz Stanisław Lem i prezydent RP Andrzej Duda (XX w.). Studiowali na niej również (nie uzyskując dyplomu) m.in. historyk Jan Długosz (XV w.), artysta Stanisław Wyspiański, przyszły papież Karol Wojtyła i poetka Wisława Szymborska (XX w.). Wśród wybitnych profesorów byli prawnik Paweł Włodkowic (XV w.), medyk i historyk Maciej Miechowita (XVI w.), historycy Józef Szujski, Michał Bobrzyński (XIX w.) i Władysław Konopczyński oraz filozof Roman Ingarden (XX w.).

Współcześnie w skład UJ wchodzi trzynaście wydziałów głównych oraz trzy wydziały Collegium Medicum. W 2016 roku uczelnia zatrudniała na wszystkich wydziałach około czterech tysięcy pracowników naukowych, studiowało na niej ponad czterdzieści tysięcy osób: studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych[2]. W 2021 roku w rankingu szkół wyższych miesięcznika Perspektywy UJ został sklasyfikowany jako najlepsza uczelnia wyższa w Polsce[8].

Uniwersytet posiada i wykorzystuje do celów dydaktyczno-naukowych szereg budynków, które są zlokalizowane na terenie Krakowa: I Kampus w obrębie Starego Miasta, II Kampus w obrębie ulicy Krupniczej i Alei Trzech Wieszczów, III Kampus na Ruczaju, obiekty Collegium Medicum w obrębie ulic Kopernika i Śniadeckich oraz liczne inne obiekty rozproszone na terenie miasta i poza nim. Główną biblioteką uniwersytecką jest Biblioteka Jagiellońska – jedna z największych bibliotek w Polsce. W najstarszym gmachu uniwersyteckim Collegium Maius znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzone przez Karola Estreichera.

Jako jedyna uczelnia w Polsce Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej.

Historia

Założenie uniwersytetu

Podobnie jak inne średniowieczne uniwersytety, uczelnia w Krakowie funkcjonowała początkowo jako studium generale. Powstała ona staraniem króla Kazimierza III Wielkiego 12 maja 1364 roku i była drugą uczelnią uniwersytecką po uniwersytecie praskim (1348 r.) w tej części Europy. Faktycznie Uniwersytet swoją działalność rozpoczął dopiero w 1367 roku, prowadząc wykłady na trzech wydziałach: sztuk wyzwolonych (1 katedra), medycyny (2 katedry) i prawa (8 katedr, w tym 5 prawa rzymskiego). Uczelnia wzorowana była na uniwersytetach włoskich (w szczególności Uniwersytecie Bolońskim), ściśle związanych z państwem, z czołową pozycją wydziału obojga praw i bez wydziału teologii (w przeciwieństwie do Uniwersytetu Praskiego, wzorowanego na paryskim modelu uniwersyteckim i podlegającym Kościołowi)[9]. Ustrój wewnętrzny oparty był na samorządzie studentów niezależnym od czynników kościelnych. Po raz pierwszy w historii studenci prawa po wykładach mieli odbywać swego rodzaju praktyki w sądach. Krakowskie studium generale ukończyło tylko 6 osób na wydziale artium. Rychła śmierć króla w 1370 oraz brak zainteresowania ze strony Ludwika Węgierskiego doprowadziła do zaniechania jego działalności. Z dorobku naukowego z czasów Kazimierza Wielkiego zachowały się trzy kodeksy, m.in. z 1367 r. (kolofon: in castro Cracoviensi seu in universitate studii) oraz z 1369 r. (kolofon: per manus cuisdam studentis).

W 1390 roku został reaktywowany, a w 1391 wznowił swoje nauczanie dzięki osobistym zabiegom królowej Jadwigi Andegaweńskiej na dworze papieskim[10]. W swoim testamencie królowa zapisała krakowskiej uczelni swój majątek osobisty. Klejnoty władczyni umożliwiły odnowienie uniwersytetu w 1400 roku w pełnym kształcie, z czterema wydziałami typowymi dla średniowiecznych uniwersytetów. Spośród nich najważniejszy był Wydział Teologiczny, który dla każdego profesora był ukoronowaniem kariery naukowej. Wydział ten utworzony został jeszcze za życia Jadwigi, w 1397 roku dzięki uzyskanej przez królową bulli papieskiej Bonifacego IX[7]. Uniwersytet Jagielloński był pierwszym uniwersytetem w Europie posiadającym samodzielne katedry matematyki i astronomii. Zostały one utworzone w 1406 roku.

Był instytucją kościelną i duchowną, z ramienia Stolicy Apostolskiej nadzór nad nim sprawował biskup krakowski jako kanclerz urodzony. Był także korporacją prawną, posiadał samorząd swojego majątku i własne sądownictwo spoczywające w ręku rektora[11].

Rozkwit Akademii Krakowskiej

W XV i na początku XVI wieku Akademia Krakowska przeżywała okres rozkwitu. Studiowali na niej także studenci zagraniczni. Wówczas to rektorami uczelni byli Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowic. Znana była krakowska szkoła matematyczna i astrologiczna. W Krakowie studiował Mikołaj Kopernik, a także wielu późniejszych profesorów zachodnioeuropejskich. Kraków był też ważnym ośrodkiem naukowym nauk alchemicznych, których uczyli profesorowie medycyny.

Zmierzch świetności

Upadek Akademii Krakowskiej zaczął się już w dobie humanizmu, około 1460 roku. Pierwsze reformy dyscyplinarne potrzebne były już w latach 1480, 1485 i 1491. Biskup krakowski Jan Konarski i synody prowincjonalne w latach 1505, 1510 i 1523 oraz papież Leon X domagali się reformy akademii poprzez rozszerzenie nauczania nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz wprowadzenie greki i języka hebrajskiego.

Ze względu na to, że nurty reformacji zostały odrzucone przez władze Akademii Krakowskiej, druki innowiercze podlegały cenzurze, a profesorowie – zwolennicy reformacji opuścili miasto, akademia straciła studentów zagranicznych, a liczba studentów polskich i litewskich zmalała. Bogatsi coraz częściej wybierali studia za granicą, w Niemczech, Bolonii czy Padwie. W Krakowie studiowała młodzież uboższa, oddająca się rabusiostwu, bójkom krwawym, napadom rozbójniczym po okolicy, dzikości i barbarzyństwu[12].

Król Zygmunt I Stary dla poparcia krajowej Almae Matris, zakazał w 1534 roku specjalnym edyktem, cofniętym zresztą już w kilka lat później, wyjazdów na uniwersytety zagraniczne, a w 1544 roku nadał przywilej szlachectwa zasłużonym dwudziestoletnią pracą nauczycielską profesorom Akademii Krakowskiej[13].

Wprawdzie pod koniec XVI wieku studiowały tu jeszcze takie znakomitości jak Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Kromer czy Mikołaj Rey, ale upadek uniwersytetu się pogłębiał.

Wieki XVII i XVIII pogłębiały tylko kryzys uczelni. Akademia uwikłała się w konflikt z jezuitami, popieranymi przez króla. W 1612 roku Akademia Krakowska powstrzymała przekształcenie kolegium jezuickiego w Poznaniu w uniwersytet[14]. Pozytywnym elementem było utworzenie sieci szkół związanych z uczelnią tzw. kolonii akademickich, z których pierwsze było Kolegium Nowodworskiego. W tym trudnym okresie działali dwaj znani uczeni Jan Brożek i Stanisław Pudłowski.

Wielka reforma Szkoły Głównej Koronnej

W połowie XVIII wieku pojawiły się pierwsze reformy. Uniwersytety w tamtym okresie miały stać się w zasadzie wyższymi szkołami zawodowymi[15]. Wprowadzono m.in. systematyczne nauczanie języków niemieckiego i francuskiego, wykłady na temat prawa polskiego, geografii i inżynierii wojskowej. W roku 1748 powstała katedra prawa natury. Niepowodzeniem skończyły się za to starania o sprowadzenie do Krakowa wykładowców z zagranicy.

Józef Alojzy Putanowicz opracował Ordinationem Studiorum Faciltatis Philosophicae, na podstawie którego utworzono katedrę filozofii eklektycznej, dzięki czemu obok scholastyki wykładano również filozofię Kartezjusza, Leibnitza, a także zapomnianego wówczas Mikołaja Kopernika oraz Galileusza[16].

Putanowicz zreformował wówczas również nauczanie przedmiotów matematyczno-fizycznych, dzieląc je na cztery klasy[17]:

Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV

W latach 1775–1792 uczelnia czynnie uczestniczyła w reformach przeprowadzanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Drukarnia uniwersytecka zajmowała się publikowaniem szeregu podręczników do nauki początkowej przygotowanych przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w tym polskiego elementarza dla szkół parafialnych. Po akceptacji były one drukowane w krakowskiej uczelni i rozsyłane po kosztach do szkół w całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów[18].

Reformy objęły również samą uczelnię. W 1777 roku Hugo Kołłątaj podjął próbę zreformowania akademii[19] w oparciu o projekt O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Krakowskiej i założeniu Seminarium na nauczycielów szkół wojewódzkich[20]. Projekt ten postulował nazwanie uczelni Atheneum Augusti i podzielenie jej na pięć wydziałów (akademii)[20]:

 • Akademia Nauk Pięknych,
 • Akademia Filozofów,
 • Akademia Lekarska,
 • Akademia Prawna,
 • Akademia Teologiczna.

Kołłątaj zakończył nauczanie filozofii scholastycznej w Akademii Filozofów[21]. Kursy prowadzone na uniwersytecie miały trwać rok, a warunkiem ich podjęcia było ukończenie szkoły wojewódzkiej[22].


Okres zaborów

Rozbiory Polski postawiły pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie uniwersytetu. Po wkroczeniu wojsk austriackich podjęto decyzję o jego zamknięciu i dopiero interwencja w Wiedniu uchroniła go od takiego losu. Jednak jego rola została znacznie umniejszona. Również wcielenie Krakowa do Księstwa Warszawskiego nie zmieniło tej sytuacji. W Rzeczypospolitej Krakowskiej Akademia odgrywała istotną rolę polityczną. Posiadała szeroką autonomię wewnętrzną i znaczący wpływ na politykę państwa (władza rektora była w bardzo niewielkim stopniu ograniczona przez Senat Wolnego Miasta. Poza tym uczelnia delegowała trzech swych reprezentantów do 41 – osobowego Zgromadzenia Ogólnego i dwóch do Senatu). Jednak ani jej poziom, ani liczba studentów nie podwyższyły się znacząco, a pod względem prestiżu naukowego dała się wyprzedzić Warszawie i Wilnu. Od 1846, gdy Kraków ponownie włączono do Austrii, rząd w Wiedniu nie zmienił swojej wrogiej polityki.

Dopiero przyznanie autonomii Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej przyniosło także poprawę sytuacji uniwersytetu. W międzyczasie zmieniono nazwę na Uniwersytet Jagielloński – funkcjonującą do dziś. W tym drugim okresie świetności uniwersytetu swoje badania prowadzili, m.in.: Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Napoleon Cybulski, Tadeusz Browicz, Marian Smoluchowski, Leon Marchlewski, Władysław Natanson, Kazimierz Żórawski oraz Stanisław Zaremba. Wśród nauk humanistycznych czołowymi przedstawicielami byli Michał Bobrzyński, Józef Szujski, Stanisław Smolka, Kazimierz Morawski, Franciszek Piekosiński, Edmund Krzymuski, Jan Baudouin de Courtenay, Fryderyk Zoll, Stanisław Wróblewski czy Stanisław Estreicher.

Indeks studentki Wydziału Filozoficznego z lat 30. XX w.

Na początku XX wieku studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim około 3 tysięcy studentów, w tym także pierwsze kobiety, które mogły podjąć studia dopiero w 1894, najpierw na wydziale farmacji, a później i innych. Legendarną pierwszą studentką pozostaje jednak Nawojka, która podobno używała męskiego przebrania.

O politycznym życiu UJ aż do początków XX wieku decydowali konserwatyści. Na przełomie wieków wpływy zdobyli także nacjonaliści, socjaliści, ludowcy i w mniejszym stopniu chadecy. Spory między lewicowcami i prawicowcami dotyczące obecności duchownych na uczelni były powodem strajku z przełomu 1910 i 1911 roku.

Okres międzywojenny

Uniwersytet Jagielloński, 1930

Po odzyskaniu niepodległości Uniwersytet Jagielloński był najważniejszym spośród istniejących wówczas pięciu polskich uniwersytetów (oprócz UJ drugim znanym ze światowego poziomu nauki polskim uniwersytetem był Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie). Gdy po odzyskaniu niepodległości reaktywowano Uniwersytet Stefana Batorego, Uniwersytet Warszawski oraz utworzono Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Poznański, kadra profesorska tych uczelni była zasilana w dużej mierze z uczelni krakowskiej i lwowskiej.

Po raz pierwszy kobieta na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała habilitację w 1922 r., a pierwszą kobietę zatrudniono jako wykładowczynię w 1927 roku[23].

W okresie międzywojennym rozbudowano uniwersytet, powstał m.in. nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej. Jednak spory polityczne i kryzys ekonomiczny nie ominęły także uniwersytetu. Dochodziło m.in. do starć przedstawicieli różnych ugrupowań studenckich. Senat uczelni protestował przeciwko niektórym działaniom rządu, m.in. ograniczeniu autonomii szkół wyższych. Kryzys finansów państwowych w latach 30. doprowadził do likwidacji kilku katedr. W 1936 roku prezydent Ignacy Mościcki odznaczył Uniwersytet Jagielloński Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za osiągnięte w przeciągu wielowiekowego istnienia bezcenne zdobycze w dziedzinie polskiej nauki, pielęgnowania tradycji historycznych i patriotycznego wychowania wielu pokoleń”[24]. W roku akademickim 1937/38 na wszystkich wydziałach uniwersytetu wprowadzono zasadę numerus clausus studentów pochodzenia żydowskiego, ograniczając ich liczbę do około 10% ogólnej liczby studiujących. W roku akademickim 1938/39 nie przyjęto żadnej osoby pochodzenia żydowskiego na medycynę i farmację[25].

Z tego okresu pochodzą tacy słynni uczeni jak: matematycy Tadeusz Banachiewicz, Tadeusz Ważewski i Franciszek Leja, fizyk Władysław Natanson, językoznawcy Jan Michał Rozwadowski, Jan Łoś, Kazimierz Nitsch i Tadeusz Lehr-Spławiński oraz przedstawiciele innych nauk Konstanty Michalski, Rafał Taubenschlag, Adam Krzyżanowski, Tadeusz Sinko, Roman Dyboski oraz Władysław Konopczyński.

II wojna światowa

Wybuch wojny był najtrudniejszym momentem historii uniwersytetu. 6 listopada 1939, pod pretekstem wykładu, okupanci zaprosili profesorów i asystentów uniwersytetu, których aresztowano w liczbie 144 i zesłano do obozu koncentracyjnego. Łącznie aresztowano w ramach Sonderaktion Krakau 183 osoby, w tym także profesorów i pracowników AGH. Wielu z nich udało się przeżyć, łącznie jednak w latach 1939–1945 zginęło 34 profesorów uniwersytetu, w tym także zamordowanych w Katyniu przez Rosjan. W czasie trwania wojny uniwersytet był zamknięty, a jego wyposażenie niszczone. Mimo to zorganizowano nauczanie na Tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym udział brało około 900 studentów. Rektorem tajnego uniwersytetu został profesor Władysław Szafer. Zajęcia prowadziło 140 naukowców. W tym okresie zniszczeniu uległy przechowywane w schowku Collegium Novum dwa dokumenty erekcyjne uczelni z 1364 i 1400 oraz zginęła część akt fundacyjnych i stypendialnych, uczelnia straciła również wiele materiałów z lat trzydziestych XX w.

Okres PRL

Zajęcia uniwersyteckie udało się uruchomić już w miesiąc po zakończeniu okupacji Krakowa. Do Krakowa przyjechali zmuszeni przez Rosjan do repatriacji uczeni ze Lwowa i Wilna. Powojenny okres radości skończył się szybko, gdy nadeszły czasy stalinizmu. Kontrolę nad uniwersytetem przejęła PZPR, która usunęła niektórych niepokornych profesorów. Wydzielonych zostało kilka wydziałów, z których stworzono nowe szkoły wyższe (Akademię Rolniczą, Akademię Wychowania Fizycznego, Akademię Medyczną), uległ też likwidacji Wydział Teologiczny. Niektórzy profesorowie, m.in.: Roman Ingarden, zostali wyrugowani z uczelni. Władze komunistyczne zlikwidowały także autonomię uczelni.

Mimo poważnego zahamowania badań w owym czasie działali tam znani naukowcy: Stanisław Pigoń, Juliusz Kleiner, Henryk Niewodniczański, Jan Dąbrowski, Władysław Szafer, Władysław Wolter, Jan Gwiazdomorski, Stefan Szuman. W tym okresie na uczelni, na odłączonym później Wydziale Teologicznym, studiował także Karol Wojtyła, późniejszy papież.

Przełom 1956 wpłynął na poprawę sytuacji uniwersytetu. Przy okazji jubileuszu 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało wiele nowych budynków uniwersyteckich (m.in. Collegium Paderevianum). Podczas obchodów 600-lecia założenia uczelni, 12 maja 1964 Władysław Gomułka wręczył rektorowi prof. Lepszemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, przyznany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Radę Państwa „za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauki polskiej”[26]. Uczelni nie ominęły też ważne wydarzenia krajowe: po strajkach studenckich w 1968 roku Kraków opuściło kilku profesorów pochodzenia żydowskiego.

W tym okresie na uniwersytecie pracowali znani naukowcy: Adam Vetulani, Stanisław Nahlik, Jerzy Kuryłowicz, Karol Estreicher (młodszy), Tadeusz Dobrowolski, Kazimierz Wyka, Kazimierz Kordylewski, Jan Zurzycki, Kazimierz Gumiński, Tadeusz Ważewski, Franciszek Leja, Stanisław Gołąb czy Jacek Szarski.

Po 1989

Po przemianach ustrojowych uniwersytet może działać w nowych warunkach, w których przywrócono mu szeroką autonomię. W 1993 włączono na powrót Collegium Medicum, do 2004 UJ był jedynym uniwersytetem w Polsce posiadającym wydziały medyczne. Uniwersytet rozwija jeszcze bardziej współpracę międzynarodową – jest m.in. członkiem Grupy Coimbra zrzeszającej najstarsze uniwersytety kontynentu europejskiego, a także Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Sieci Utrechckiej, sieci IRUN i stowarzyszenia Europaeum[27]. Wysoka jakość nauczania i prowadzonych badań potwierdzana jest przez niezależne rankingi uczelni.

Od kilkunastu lat na Ruczaju powstaje nowe miasteczko uniwersyteckie, tak zwany Trzeci Kampus, w którym ma się znaleźć najnowsza infrastruktura naukowo-technologiczna i gdzie lokowane są nowe budynki wydziałów ścisłych oraz przyrodniczych, a także Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, gdzie mieści się między innymi siedziba radia akademickiego UJOT FM. W 2014 r. otwarto tam Małopolskie Centrum Biotechnologii[28].

Uchwałą z 18 grudnia 2013 Senat RP zdecydował o ustanowieniu roku 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego[29].

Podstawowe statystyki

Ranking
Rankingi krajowe
Ranking2018
Perspektywy1[30]
QS World2[31]
Times2[32]
Webometrics2[33]
Rankingi światowe
ARWU401-500[34]
QS World411[31]
Times601-800[32]
Webometrics407[33]

W Rankingu Szkół Wyższych 2012, 2013 i 2015 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Jagielloński został uznany za najlepszą uczelnię w Polsce[35]. Uczelnia zajęła 41. miejsce w rankingu brytyjskiego tygodnika „Times Higher Education” stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących[36]. W ogólnoświatowym rankingu szanghajskim jest klasyfikowany na miejscach 401-500[34]. Według ogólnoświatowego rankingu publikowanego przez The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings) Uniwersytet Jagielloński plasuje się pomiędzy miejscem 401 a 450[37] (Uniwersytet Warszawski sklasyfikowany jest na 344. pozycji)[38], zaś w rankingu Center for World University Rankings zajął 429. miejsce[39].

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 287. pośród wszystkich uczelni[40].

Historyczne statystyki dotyczące liczby studentów uczelni[41]:

Rok akademickiSemestr ISemestr II
1860/1861274240
1870/1871621561
1900/190114061255

Współczesne statystyki[c]

 • liczba wydziałów: 16[44]
 • liczba kierunków: 78
 • liczba specjalności: 149
 • liczba studentów:
  • ogółem: 47 989 (w tym Collegium Medicum: 5 885)
   • studia stacjonarne: 33 014 (4 960)
   • studia niestacjonarne: 9360 (1 488)
   • studia podyplomowe: 2395 (673)
   • studia doktoranckie: 3220 (252)
   • studenci obcokrajowcy(dane na rok 2013): 1615
 • liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2013 r.[2]):
  • ogółem: 7212
   • nauczycieli akademickich: 3844
   • profesorów tytularnych: 689

Wydziały

Collegium Medicum

Jednostki poza- i międzywydziałowe oraz wspólne

 • Archiwum UJ
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Medyczna UJ CM
 • Biblioteka Nauk Przyrodniczych UJ
 • Centrum Badań Ilościowych nad Polityką (CBIP)
 • Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
 • Centrum Językowe UJ CM
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych
 • Centrum Transferu Technologii (CITTRU)
 • Centrum Zdalnego Nauczania
 • Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych
 • Jagiellońskie Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą
 • Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ)
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
 • Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych
 • Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”
 • Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie
 • Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Studium Pedagogiczne
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

Ponadto działają:

Muzea

Uniwersytet Jagielloński prowadzi 10 muzeów, które prezentują zbiory dotyczące historii uniwersytetu i niektórych jego wydziałów, oraz zbiory eksponatów z wybranych dziedzin gromadzonych przez stulecia przez krakowskich naukowców. Najcenniejsze zbiory znajdują się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które mieści się w historycznym budynku Collegium Maius. Znajdują się tam m.in. Globus Jagielloński, jeden z pierwszych globusów, na którym oznaczono nowy kontynentAmerykę, przyrządy używane przez Mikołaja Kopernika, drewnianą rzeźbę króla Kazimierza Wielkiego z XIV wieku oraz wiele innych cennych eksponatów.

Pozostałe muzea to

Kampusy i budynki uczelniane

Uniwersytet Jagielloński posiada cztery odrębne kampusy oraz budynki rozproszone po różnych częściach Krakowa, poza kampusami.

I Kampus

Uniwersytet Jagielloński użytkuje ponad 100 budynków na terenie całego miasta. Najstarsze budynki uniwersyteckie znajdują się na Starym Mieście, w jego zachodniej części skupionej wzdłuż ulic: Gołębiej, św. Anny i Jagiellońskiej. Tutaj też znajduje się wybudowane w 1887 Collegium Novum, które jest siedzibą władz Uniwersytetu: rektora i dziekanów. Powstało ono niedaleko najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce Collegium Maius, który od 1400 był kolegium profesorów, a obecnie znajduje się tu muzeum Uniwersytetu. Kilka budynków znajduje się w innych częściach Starego Miasta, zwłaszcza przy ulicy Grodzkiej w Krakowie i Rynku Głównym.

Ważniejsze budynki uniwersyteckie:

ZdjęcieNazwaData powstaniaAdres
Collegium Maius 07.JPGCollegium MaiusXV, XVI, XIX, 1948-64[47]ul. św. Anny 8-10 / Jagiellońska 15
CollegiumMinus-UJ-POL, Kraków.jpgCollegium MinusXV-XX[48]ul. Gołębia 11
Kraków, Collegium Juridicum 06.JPGCollegium IuridicumXV, XVII, 1721, XIX[49]ul. Grodzka 53
Kraków - Collegium Novum 01.JPGCollegium Novum1883-1887[48]ul. Gołębia 24
Grodzka 52.jpgCollegium Broscianumpocz. XVII, XIX[50]ul. Grodzka 52-54
Św. Anny 12 (2) tr.JPGCollegium Nowodworskiego1639-43, 1786, 1855[47]ul. św. Anny 12
Collegium Witkowskiego 02.jpgCollegium Witkowskiego
(dawne Collegium Physicum)
1911-1913[48]ul. Gołębia 13
Jagiellonian University Collegium Kollataja (Collegium Phisicum), 6 sw. Anny street, Old Town, Krakow, Poland.jpgCollegium Kołłątaja
(tzw. Collegium Physicum)
1786-1791, 1825-1836, 1850-1853[47]ul. św. Anny 6
Kraków - Olszewskiego 2.jpgCollegium Wróblewskiego
(tzw. Collegium Chemicum
lub Collegium Olszewskiego)
XVII, 2 poł. XIX[51]ul. Olszewskiego 2
A-400 kamienica Kraków, ul. Gołębia 16.jpgKolegium OpolskieXV/XVI, XVIII, 1891[48]ul. Gołębia 16
Krakow Artillery Arsenal 7631.JPGArsenał Królewski1643, XVIII-XX[49]ul. Grodzka 64
Larisch Palace, 12 Bracka street, Old Town, Krakow,Poland.jpgPałac LarischaXV, poł. XVIII, 1815[52]pl. Wszystkich Świętych 6

II Kampus

Budynki powstałe przy ulicach w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, niedaleko kompleksu budynków Akademii Rolniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Przy ul. Krupniczej zbudowano nowoczesne Auditorium Maximum z aulą wykładową na ponad 1000 osób.

ZdjęcieNazwaData powstaniaAdres
Collegium Paderevianum.jpgCollegium Paderevianum1964[53]al. Mickiewicza 9
Małe Collegium Paderevianumul. Mickiewicza 11
PaderevianumII.jpgCollegium Paderevianum II2013-2015[54]ul. Krupnicza
Kraków, Batorego, pałac (6).jpgCollegium Sanockie1882-1883[55]ul. Batorego 12
Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University.jpgCollegium Geologicum1962[56]ul. Oleandry 2a
Krakow Instytut Psychologii UJ.jpgKolegium Śląskie1926ul. Mickiewicza 3
Kraków - Auditorium Maximum UJ 01.jpgAuditorium Maximum2003-2005[57]ul. Krupnicza 33

III Kampus

Rozproszone budynki Collegium Medicum

Szpital Uniwersytecki znajdował się na terenie Wesołej przy ulicach: Kopernika, Botanicznej, Grzegórzeckiej i Śniadeckich. Część klinik działa tam nadal. Przy ul. Kopernika znajduje się Theatrum Anatomicum.

W roku 2019 przeniesiono większość klinik do nowego szpitala na ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Prokocimiu, znajdującego się obok Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Szpital stanowi bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obiekty poza kampusami

Wiele obiektów Uniwersytetu jest rozrzuconych po mieście:

Publikacje

Prace naukowe badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego publikowane jest w kilkudziesięciu czasopismach i zeszytach naukowych:

Czasopisma
 • Acta Physica Polonica B (Instytut Fizyki)
 • Ad Americam (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
 • Bio-Algorithms and Med-Systems (Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum)
 • Electrum (Instytut Historii)
 • Foton (Instytut Fizyki)
 • Kwartalnik Filozoficzny (PAU/UJ Instytut Filozofii)
 • Nowy Filomata (Instytut Filologii Klasycznej)
 • Peregrinus Cracoviensis (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)
 • Politeja (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • Principia (Instytut Filozofii)
 • Psychoterapia (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum)
 • Psychiatria i Psychoterapia (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum)
 • Reports on Mathematical Logic (Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej)
 • Reports on Philosophy (Instytut Filozofii)
 • The Jagiellonian University Year Book of Labour Law (Katedra Prawa Pracy)
 • Schedae Informaticae (Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej)
 • Studia Etymologica Cracoviensia (Wydział Filologiczny)
Seria Zeszyty Naukowe UJ
 • Acta Cosmologica (Obserwatorium Astronomiczne)
 • Modus (Prace z Historii Sztuki) (Instytut Historii Sztuki)
 • Opuscula Musealia (Muzeum UJ)
 • Prace Archeologiczne (Instytut Archeologii)
 • Prace Botaniczne (Instytut Botaniki)
 • Prace Etnograficzne (Instytut Etnologii)
 • Prace Fizyczne (Instytut Fizyki)
 • Prace Geograficzne (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)
 • Prace Historyczne (Instytut Historii)
 • Prace Historyczno-Literackie (Instytut Filologii Słowiańskiej)
 • Prace Językoznawcze, od 2006 kontynuowane przez Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (Wydział Filologiczny)
 • Prace Pedagogiczne (Instytut Pedagogiki)
 • Prace Polonijne (Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych)
 • Prace Prawnicze (Wydział Prawa i Administracji)
 • Prace Psychologiczne (Instytut Psychologii)
 • Prace z Nauk Politycznych (Instytut Nauk Politycznych)
 • Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (IWiOWI)
 • Prace Zoologiczne (Instytut Zoologii)
 • Studia Austro-Polonica (Instytut Historii)
 • Studia Religiologica (Instytut Religioznawstwa)
 • Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica (Instytut Matematyki)
 • Zeszyty Prasoznawcze (Ośrodek Badań Prasoznawczych)

Studenci i absolwenci

Ludzie nauki i kultury
Królowie Polski
Papieże
Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej
Premierzy Polski
Premierzy innych krajów

Wykładowcy

Wśród wybitnych profesorów byli prawnik Paweł Włodkowic, medyk i historyk Maciej Miechowita, historycy Józef Szujski, Michał Bobrzyński i Władysław Konopczyński oraz filozof Roman Ingarden.

Władze

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020–2024[58]:

 • rektor: prof. dr hab. Jacek Popiel
 • prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Armen Edigarian
 • prorektor ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 • prorektor ds. rozwoju: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 • prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej: prof. dr hab. Piotr Jedynak
 • prorektor ds. badań naukowych: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
 • prorektor ds. współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Dorota Malec

Zobacz też

Uwagi

 1. Historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis[4].
 2. Co najmniej 20 spośród aresztowanych osób zmarło na skutek ciężkich warunków obozowych lub zostało zamordowanych.
 3. Stan na 31 grudnia 2013[2][42][43]

Przypisy

 1. Maciej Iłowiecki: Dzieje nauki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Interpress”, 1981, s. 23. ISBN 83-223-1876-6.
 2. a b c d e Statystyki. Uniwersytet Jagielloński. [dostęp 2018-09-18].
 3. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2017. s. 72. (pol.).
 4. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku. s. 11. [dostęp 2010-07-09].
 5. a b c d e f Stanisław Waltoś: Tradycja i współczesność. Uniwersytet Jagielloński. [dostęp 2020-04-11].
 6. Krystyna Pieradzka: Rozkwit średniowiecznego Krakowa w XIV i XV wieku. W: Kraków. Studia nad rozwojem miasta. Jan Dąbrowski (red.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1957, s. 181–182.
 7. a b Odnowienie fundacji Uniwersytetu w Krakowie – Muzeum Historii Polski, muzhp.pl [dostęp 2020-07-28] (pol.).
 8. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021, ranking.perspektywy.pl [dostęp 2021-07-20] (pol.).
 9. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 10, 28.
 10. Włodzimierz Knap, Mało znane początki UJ, Dziennik Polski, 26 lipca 2016 [dostęp 2020-07-28] (pol.).
 11. Władysław Chotkowski, księcia prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie, w: Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, serya II, t. XXXVI, Kraków 1918, s. 90.
 12. Załęski 1908 ↓, s. 54.
 13. Czesław Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, Warszawa 1932, s. 5.
 14. Załęski 1908 ↓, s. 54–58.
 15. Prawo rzymskie, słownik encyklopedyczny. Witold Wołodkiewicz (red.). Warszawa: 1986, s. 226.
 16. Chamcówna 1965 ↓, s. 8.
 17. Chamcówna 1965 ↓, s. 9.
 18. Karbowiak 1893 ↓.
 19. Chamcówna 1965 ↓, s. 7.
 20. a b Chamcówna 1965 ↓, s. 15.
 21. Chamcówna 1965 ↓, s. 18–19.
 22. Chamcówna 1965 ↓, s. 19.
 23. Anna Tylikowska, Szklany sufit wśród pracowników naukowych, 14 lutego 2017 [dostęp 2017-12-30] (pol.).
 24. Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotego Krzyża Zasługi (M.P. z 1936 r. nr 263, poz. 464).
 25. Ronald Modras: Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939. Kraków: Homini, 2014, s. 307.
 26. Uniwersytet Jagielloński odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. „Nowiny”, s. 1, nr 112 z 13 maja 1964. 
 27. Strona główna – Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 28. Kazimierz Strzałka. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji Uniwersytetu badawczego. „Zagadnienia Naukoznawstwa”. 3 (205), s. 380, 2015. ISSN 0044-1619. 
 29. M.P. z 2014 r. poz. 8.
 30. Ranking Uczelni Akademickich 2018. Perspektywy. [dostęp 2018-08-10]. (pol.).
 31. a b QS World University Rankings: Jagiellonian University. QS World University Rankings. [dostęp 2018-08-10]. (ang.).
 32. a b Times Higher Education: Jagiellonian University. Times Higher Education. [dostęp 2018-08-10]. (ang.).
 33. a b Ranking Web of Universities: Poland. Webometryczny ranking uniwersytetów świata. [dostęp 2017-02-06]. (ang.).
 34. a b Ranking szanghajski 2018. shanghairanking.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-08-10)]..
 35. Ranking uczelni akademickich 2012.
 36. Cztery polskie uczelnie w Top 100.
 37. Jagiellonian University – Top Universities Światowy Ranking Uniwersytetów 2012.
 38. University of Warsaw – Top Universities Ranking najlepszych uczelni w 2015 roku.
 39. CWUR 2016 – Top 1000 Universities in the World.
 40. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 41. Banach 1997 ↓, s. 83–84.
 42. Statystyki – doktoranci. Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich. [dostęp 2017-02-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-20)].
 43. Statystyki. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.. Kształcenie podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2017-02-06].
 44. Piotr Tymczak, Kraków. Kolejna pikieta i szokujące słowa wobec rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA], 4 stycznia 2022 [dostęp 2022-11-25].
 45. Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 roku w sprawie: podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. www.bip.uj.edu.pl, 13 marca 2017 roku.
 46. Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2017-03-23.
 47. a b c NID ↓, s. 53.
 48. a b c d NID ↓, s. 60.
 49. a b NID ↓, s. 62.
 50. NID ↓, s. 47.
 51. NID ↓, s. 73.
 52. NID ↓, s. 87.
 53. Siedziba IFA – Collegium Paderevianum: 1964-2012. UJ Instytut Filologii Angielskiej. [dostęp 2015-08-02].
 54. Collegium Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urbanity. [dostęp 2015-08-02].
 55. NID ↓, s. 55.
 56. Ważniejsze daty z historii nauk geologicznych w UJ. UJ Instytut Nauk Geologicznych. [dostęp 2015-08-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-18)].
 57. Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urbanity. [dostęp 2015-08-02].
 58. Władze. uj.edu.pl. [dostęp 2016-11-03].

Bibliografia

Źródła

Monografie i rozprawy

 • Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000.
 • Julian Dybiec, Krzysztof Stopka, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Antoni Karbowiak: O książkach elementarnych na szkoły wojewódzkie z czasów Komisyi edukacyi narodowej. Lwów: Muzeum, 1893.
 • Kazimierz Morawski: Historyja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: 1900.
 • Stanisław Załęski: Jezuici w Polsce. Kraków: 1908.
 • Henryk Barycz: Alma Mater Jagiellonica. Kraków: 1958.
 • Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764. Kazimierz Lepszy (red.). Kraków: 1964.
 • Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765–1850. Kazimierz Opałek (red.). Kraków: 1965.
 • Mirosława Chamcówna: Epoka wielkiej reformy. W: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765–1850. T. II, cz. I. Kraków: 1965.
 • Adam Vetulani: Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 • Bogdan Suchodolski (wstęp i red.): Historia nauki polskiej. T. 1. Wrocław: 1970.
 • Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945. M. i A. Zarębowie (red.). Kraków: 1975.
 • Stanisław Gawęda: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Kraków: 1979.
 • Andrzej Kazimierz Banach: Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997. ISBN 83-7188-188-6.
 • Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII–XVII, Warszawa: PWN, 1989.
 • Kazimierz Baran: Uniwersytet Jagielloński od fundacji Kazimierzowskiej od schyłku XVIII wieku. W: Urbs Celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa. A. Grzybkowski, Z. Żygulski, T. Grzybkowska (red.). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008, s. 433–479.
 • Stanisław Waltoś: Uniwersytet w porozbiorowym Krakowie. Od 1795 roku do współczesności. W: Urbs Celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa. A. Grzybkowski, Z. Żygulski, T. Grzybkowska (red.). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008, s. 481–519.
 • Irena Paczyńska: Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. ISBN 978-83-233-4632-6.

Pamiętniki i dzienniki

 • Michał Bobrzyński: Z moich pamiętników.
  Wyd. 1: Adam Galos (oprac.): Z moich pamiętników. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
  Wyd. 2: Adam Galos (oprac.): Z moich pamiętników. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2006.
 • Karol Estreicher: Dziennik wypadków. Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
  Za lata 1939–1945 (t. I, 2001), 1946–1960 (t. II, 2002), 1961–1966 (t. III, 2003), 1967–1972 (t. IV, 2004), 1973–1977 (t. V, 2006), 1978–1980 (t. VI, 2013), 1981–1984 (t. VII, cz. I–II, 2014).
 • Stefan Grzybowski: Wspomnienia. Kraków: Zakamycze, 1999.
 • Stanisław Grodziski: Klio, córka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Kraków 1968–1982. Kraków: 2014. Wydanie drugie uzupełnione: 2018.
 • Stanisław Waltoś: Wędrowanie po wyspach pamięci. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.

Zbiory pamiętnikarskie

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Lesser Poland Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Lesser Poland Voivodeship, Poland. Geographic limits of the map:
 • N: 50.59 N
 • S: 49.07 N
 • W: 18.92 E
 • E: 21.55 E
Kraków location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa lokacyjna miasta Kraków. Punkty graniczne mapy:
 • N: 50.15 N
 • S: 49.95 N
 • W: 19.76 E
 • E: 20.26 E
Education - Grad Hat.svg
Autor: Krzysztof Szymański, Licencja: CC BY 2.5
Czapeczka studencka
Collegium Paderevianum.jpg
Autor: Pawel Swiegoda (Paberu), Licencja: CC BY-SA 2.5
Collegium Paderevianum, Kraków
Św. Anny 12 (2) tr.JPG
Autor: Tonący rekin, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Collegium Nowodworskiego UJ, Kraków.
Kraków - Auditorium Maximum UJ 01.jpg
Autor: Lestat (Jan Mehlich), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
CollegiumMinus-UJ-POL, Kraków.jpg
Autor: Mach240390, Licencja: CC BY-SA 3.0
Collegium Minus UJ na Starym Mieście w Krakowie.
AGAD Pieczec Uniwersytetu Jagiellonskiego 1420 r..jpg
Pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego. W polu pieczęci św. Stanisław z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzymający pastorał, oparty o tarczę z orłem. Nieco ukruszona. Pieczęć odciśnięta w czerwonym wosku, na różowym sznurze; średnica: 4 cm. Podwójny otok: S+IGILLUM UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS GENERALIS SANCTUS STASLWS + WLADISLAWS R. POLIE.
Jagiellonian University, Collegium Maius facade, 15 Jagiellońska street, Old Town, Kraków, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licencja: CC BY-SA 4.0
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius fasada, ul. Jagiellońska 15, Stare Miasto, Kraków
Larisch Palace, 12 Bracka street, Old Town, Krakow,Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put Zetpe0202, Licencja: CC BY-SA 4.0
Pałac Larischa, ul. Bracka 12, Stare Miasto, Kraków
A-400 kamienica Kraków, ul. Gołębia 16.jpg
Autor: Maatex, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kamienica przy ulicy Gołębiej 16 w Krakowie, widok od frontu.
1792 Fizyka dla szkół narodowych.png
1792 Fizyka dla szkół narodowych.
Collegium Witkowskiego 02.jpg
Autor: bazylek100, Licencja: CC BY 2.0
Collegium Witkowskiego (budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego). Gabriel Niewiadomski, 1908-11
Krakow Artillery Arsenal 7631.JPG
Autor: Ludvig14, Licencja: CC BY-SA 3.0
Artillery Arsenal, Grodzka 64, Kraków
Grodzka 52.jpg
Autor: Mateusz Giełczyński, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Collegium Broscianum UJ, Grodzka 52, Kraków.
Jagiellonian University Collegium Kollataja (Collegium Phisicum), 6 sw. Anny street, Old Town, Krakow, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put Zetpe0202, Licencja: CC BY-SA 4.0
Collegium Kołłątaja (Collegium Phisicum) UJ, ul. św. Anny 6, Stare Miasto, Kraków
Kraków, Collegium Juridicum 06.JPG
Autor: Polar123, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kraków, Collegium Juridicum, XV, XVII, 1721, XIX
Barujindeks.jpg
Indeks studentki wydziału filozofii UJ z lat 30. XX w. należący do Eleonory Barówny urodzonej w Wielkich Hajdukach.
Kraków, Batorego, pałac (6).jpg
Autor: Lollencja, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kraków, pałacyk T. Stryjeńskiego, 1882-1883
Krakow Instytut Psychologii UJ.jpg
Autor: Andrzej Otrębski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kraków - budynek Instytutu Psychologii UJ
Kraków - Collegium Maius - Dziedziniec 01.JPG
Autor: Lestat (Jan Mehlich), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Dziedziniec Collegium Maius w Krakowie.
1785 Arytmetyka dla szkół narodowych.png
1785 Arytmetyka dla szkół narodowych.
Krakow Center - basic map.svg
Autor: RaNo, Licencja: CC BY-SA 4.0
Old town in Krakow - basic map
1788 Wstęp do fizyki dla szkół narodowych.png
1788 Wstęp do fizyki dla szkół narodowych
Kraków - Olszewskiego 2.jpg
Autor: Mateusz Giełczyński, Licencja: CC BY-SA 3.0
Olszewskiego 2, Kraków.
Jagiellonian University Collegium Novum, 1882 designed by Feliks Księżarski, 24 Gołębia street, Old Town, Krakow, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put Zetpe0202, Licencja: CC BY-SA 4.0
Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, 1882 proj. Feliks Księżarski, ul. Gołębia 24, Stare Miasto, Kraków
1785 Elementarz dla szkół parafialnych.png
1785 Elementarz dla szkół parafialnych
Krakow 2016 22.jpg
Autor: Scotch Mist, Licencja: CC BY-SA 4.0
Galeria Mist Scotch zawiera wiele zdjęć zabytkowych budowli, pomników i miejsc pamięci w Polsce.
PaderevianumII.jpg
Autor: P. Zarychta, Licencja: CC BY-SA 4.0
Budynek Paderevianum II, widok ze skrzyżowania al. Mickiewicza i ul. Krupniczej
Kraków - Collegium Novum 01.JPG
Autor: Lestat (Jan Mehlich), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Collegium Novum w Krakowie.
Collegium Maius 07.JPG
Autor: Cancre, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Collegium Maius, Kraków
Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University.jpg
Autor: G S P Dibbler, Licencja: CC BY-SA 4.0
Building at Oleandry Str. 2a, seat of the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University