Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski
1911–1945: Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität
1811–1911: Königliche Universität zu Breslau – Universitas litterarum Vratislaviensis
do 1811: Universitas Leopoldina, Academia Leopoldina
Universitas Wratislaviensis
University of Wroclaw
Godło
Ilustracja
Collegium Maximumbudynek główny uniwersytetu
Data założenia

21 października 1702

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych

3530
1959

Liczba studentów

23 458[1]

Rektor

prof. dr hab.
Robert Olkiewicz

Członkostwo

Socrates-Erasmus, CIRCEOS

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Wrocławski”
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Wrocławski”
Ziemia51°06′49″N 17°02′00″E/51,113611 17,033333
Strona internetowa

Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 jako Academia Leopoldina, w 1811 połączoną z Uniwersytetem Viadrina przeniesionym z Frankfurtu nad Odrą, a w 1945 został przekształcony w polski uniwersytet. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i tradycji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[2], założonego w 1661. Jest najstarszą uczelnią wyższą we Wrocławiu, na której studiuje blisko 23,5 tysiąca studentów[3].

Kształci studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną kształcącą zarówno w zakresie nauk ścisłych, jak i humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane[4].

Aktualnie (30 listopada 2018) zatrudnionych jest 1959 nauczycieli akademickich (z czego 164 na stanowisku profesora zwyczajnego, 288 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1120 na stanowisku adiunkta, 126 na stanowisku asystenta, 6 na stanowisku docenta, 215 na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy, 24 na stanowisku lektora oraz 16 bibliotekarzy dyplomowanych). Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 216 profesorów, 361 doktorów habilitowanych i 1017 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[3].

Według stanu na 2017 rok na uczelni studiowało łącznie 25 549 studentów, w tym 18 576 na studiach stacjonarnych, 5597 na studiach niestacjonarnych, 1376 obcokrajowców oraz 1406 doktorantów[3].

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnienie w sieci, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 640. pośród wszystkich typów uczelni[5].

Kalendarium

Główny gmach uniwersytetu w XIX wieku
 • 20 lipca 1505 – dokument fundacyjny króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka o utworzeniu czterowydziałowej uczelni, wystawiony w Budzie, niepotwierdzony przez papieża Juliusza II wskutek protestu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 21 października 1702 – złota bulla cesarza Leopolda I ustanawiająca jezuicką Akademię Leopoldyńską (Academia Leopoldina)[a] we Wrocławiu ze wszystkimi przywilejami ówczesnych uniwersytetów europejskich
 • 15 listopada 1702 – inauguracja działalności Akademii Leopoldyńskiej w dniu imienin jej fundatora
 • 6 grudnia 1728 – położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach Akademii Leopoldyńskiej
 • 1776 – kasacja Towarzystwa Jezusowego i oddanie Akademii Leopoldyńskiej pod nadzór państwa
 • 24 kwietnia 1811 – Fryderyk Wilhelm III rozkazem gabinetowym zarządził przeniesienie do Wrocławia podupadającego ewangelickiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Brandenburgische Universität Frankfurt – Alma Mater Viadrina) i kontynuowanie jesienią wykładów we Wrocławiu wspólnie z tutejszą Akademią Leopoldyńską. Akt ten ustanowił Królewski Uniwersytet Wrocławski jako prawnego kontynuatora frankfurckiej Viadriny[6][7]
 • 3 sierpnia 1811 – ogłoszenie szczegółowego „planu połączenia” Akademii Leopoldyńskiej z Viadriną w nowy uniwersytet z pięcioma wydziałami (teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii)
 • 19 października 1811 – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Auli Leopoldina z oficjalnym ogłoszeniem przeniesienia Uniwersytetu Viadrina do Wrocławia i połączenia go z Leopoldiną. Uczelnia otrzymała łacińską nazwę Universitas literarum Viadrina[8]
 • W 1811, po reorganizacji uczelni, studiowało na wszystkich wydziałach łącznie 222 studentów; w 1914 było ich 3224, w tym 100 kobiet (według danych z uniwersyteckiej wystawy 2007–2008 dotyczącej historii uczelni)
 • 21 lutego 1816 – oficjalne nadanie uczelni nazwy statutowej Königliche Universität zu Breslau – Universitas literarum Vratislaviensis[7][8] (tłum. pol.: 'Królewski Uniwersytet we Wrocławiu – Wszechnica Wrocławska’)[9]. Drugi człon nazwy wkrótce zmieniono na Universitas Vratislaviensis
 • 1841 – Fryderyk Wilhelm IV powołał katedrę języków i literatur słowiańskich, „aby dać polskim studentom sposobność do doskonalenia się w mowie ojczystej”
Fasada Collegium Maximum i balkon z rzeźbami J.A. Siegwitza
 • 26 czerwca (ogłoszenie 2 sierpnia) 1911 – w 100. rocznicę powstania królewskiego uniwersytetu król i cesarz Wilhelm II nadał mu nową nazwę Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (tłum. pol. 'Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma’) na cześć Fryderyka Wilhelma III, reorganizatora uniwersytetów w Prusach[10]
 • maj 1945 – do Wrocławia przyjechał z Krakowa polski zespół (Grupa Naukowo-Kulturalna) kierowany przez profesora Stanisława Kulczyńskiego (byłego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie), który został pierwszym rektorem polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 19 września 1945 – przekształcenie dekretem Rady Ministrów i Prezydium Krajowej Rady Narodowej niemieckich uczelni (Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej) w polskie państwowe szkoły akademickie[11], co zapewniło ciągłość prawną niemieckich i polskich uczelni. W praktyce jednak było to faktyczne powołanie do życia obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 15 listopada 1945 – pierwszy wykład profesora Ludwika Hirszfelda
 • 9 czerwca 1946 – uroczysta inauguracja Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 13 czerwca 1946 – wydanie pierwszego polskiego dyplomu magisterskiego
 • 18 kwietnia 1952 – zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta[12]
 • 6 czerwca 1989 – zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Wrocławski[13]
 • 2011 – ustanowienie nowego godła[14]
 • 9 marca 2022 – stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektorskiego prof. Przemysława Wiszewskiego, przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Władze i dyrektorzy (2020-2024)

Władze

 • Rektor: prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 • Prorektor ds. badań naukowych: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 • Prorektor ds. finansów i rozwoju: prof. dr hab. Robert Wieczorek
 • Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych: prof. dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr.
 • Prorektor ds. nauczania: dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
 • Prorektor ds. studenckich: wakat

Dyrektorzy

 • dyrektor generalny: mgr Barbara Starnawska
 • dyrektor finansowy: dr Maria Hulicka
 • dyrektor ds. rozwoju i utrzymania majątku: mgr Damian Mroczyński
 • dyrektor ds. administracyjnych mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka

Struktura i wydziały

Wydziały

Jednostki działające przy uczelni

 • Dolnośląski Festiwal Nauki
 • Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytut Konfucjusza
 • Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii Sądowej
 • Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych
Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych dzieli się na 4 zespoły badawcze[15]:
Zespół Analizy Oddziaływań Liposom – Komórka
Zespół Lipidów i Liposomów w Terapii Genowej
Zespół Naturalnych i Sztucznych Lipidowych Nośników Substancji Bioaktywnych
Zespół Teorii i Praktyki Agregatów Lipidowych

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Archiwum
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych: prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

Kierunki kształcenia

Aktualnie Uniwersytet Wrocławski oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów[16]:

Posiadane uprawnienia

Ranking
Rankingi krajowe
Ranking2020
Perspektywy10[17]
Times (Europe)4[18]
Rankingi światowe
QS World801-1000[19]
THE World1001+[20]
SIR693[21]

Uniwersytet Wrocławski powsiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie[22][23]:
  • biochemii
  • biologii
  • biotechnologii
  • ekologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii[24]
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie[25][26][27]:
  • archeologii
  • bibliologii i informatologii
  • filozofii
  • językoznawstwa
  • historii
  • literaturoznawstwa
  • kulturoznawstwa
  • nauk o sztuce
  • pedagogiki
  • psychologii
  • socjologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie[28]:
  • astronomii
  • fizyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie[29]:
  • informatyki
  • matematyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie[30]:
  • geografii
  • geologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa[31]:
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie[22][23]:
  • biochemii
  • biologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii[24]
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie[25][26][27]:
  • archeologii
  • bibliologii i informatologii
  • filozofii
  • językoznawstwa
  • historii
  • literaturoznawstwa
  • nauk o sztuce
  • pedagogiki
  • psychologii
  • socjologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie[28]:
  • astronomii
  • fizyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie[29]:
  • informatyki
  • matematyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie[30]:
  • geografii
  • geologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa[27]
 • prowadzenia studiów I oraz II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich na około 70 kierunkach i specjalnościach kształcenia[16]
 • prowadzenia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) na 18 kierunkach[32]
 • prowadzenia studiów podyplomowych[33].

Laureaci Nagrody Nobla związani z uczelnią

Theodor Mommsen
Max Born
Friedrich Bergius
Paul Ehrlich
Erwin Schrödinger

Nagrody i wyróżnienia

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego przewiduje wręczenie następujących godności i nagród akademickich[34]:

 • Tytuł doktora honoris causa[35]:
  • tytuł ten jest najwyższą godnością akademicką,
  • można go nadać uczonemu o wybitnych osiągnięciach naukowych, osobie będącej powszechnie uznanym autorytetem w danej dziedzinie, a przy tym o niekwestionowanym etosie naukowym,
  • kandydat do tytułu doktora honoris causa powinien mieć również zasługi dla uczelni,
  • można go nadać także twórcom w zakresie literatury i sztuki, wybitnym politykom o międzynarodowym uznaniu lub o znaczących zasługach dla Polski,
  • decyzję w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje senat uczelni w drodze uchwały,
  • uroczystość nadania tytułu odbywa się zgodnie z ceremoniałem akademickim.
 • Tytuł honorowego senatora[36]
  • tytuł ten nadawany jest przez Senat uczelni,
  • stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany osobom zasłużonym dla uczelni w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kształcenia kadry, a także osobom, które w sposób wybitny przyczyniły się do jej rozwoju.
  • nadanie tytułu honorowego senatora odbywa się poprzez wręczenie dyplomu i togi danego wydziału.
  • do tej pory tytuł ten otrzymali:
 • Medal Uniwersytetu Wrocławskiego[37]
  • przyznaje się go szczególnie zasłużonym pracownikom uczelni lub osobom, które przyczyniły się znacząco do jej rozwoju od 1977 roku,
  • medal przyznaje senat uczelni,
  • odznaczenie to jest trzystopniowe: medal złoty, srebrny i brązowy.
 • Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej[38]
  • honoruje się nią osoby od 2004 roku, które od lat odważnie, a także z wielkim oddaniem działają na rzecz niemiecko-polskiego pojednania, a swoją postawą dają świadectwo tych idei.
 • Nagroda Naukowa Leopoldina[39]
  • przyznawana od 2004 roku pracownikom UWr. za prace z dziedziny nauk humanistycznych, stanowiące istotny wkład w kulturę europejską i uwzględniające tematykę polsko-niemiecką.

Baza naukowo-dydaktyczna

Uniwersytet Wrocławski dysponuje obiektami położonymi praktycznie na terenie całego Wrocławia, które zgrupowane są w czterech kampusach. Najstarszą i zasadniczą część stanowi kampus położony na Starym Mieście, którego początki sięgają XVIII-wiecznej Akademii Leopoldyńskiej. Kolejne obiekty stanowią obiekty położone na południe od dworca kolejowego Wrocław Główny, mieszczące obecnie instytuty Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a należące wcześniej do Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny. W latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zbudowano na placu Grunwaldzkim nowy kampus wzdłuż Odry i miasteczko akademickie wzdłuż osi tej ulicy. Po przemianach ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku uniwersytet przejął obiekty powojskowe na ulicy Koszarowej, gdzie powstał kampus Wydziału Nauk Społecznych[40]

Kampus Stare Miasto

Collegium Maximum od strony starego miasta

Gmach Główny – Leopoldina (Collegium Maximum)

pl. Uniwersytecki 1

W XVII wieku podupadający zamek piastowski cesarz Leopold I Habsburg przekazał w użytkowanie zakonowi jezuitów którzy na jego terenie założyli kościół i szkołę na poziomie wyższym. Zamek otrzymany na własność w 1670 roku, szybko okazał się zbyt mały na potrzeby szkoły. W związku z tym zamek wyburzono, a w jego miejsce na przełomie lat 20. i 30. XVIII wieku powstał nowy gmach w stylu barokowym. Wojny śląskie przerwały jednak budowę jego wschodniego skrzydła. W czasie I wojny światowej założenie w budynku lazaretu spowodowało zniszczenia, które były usuwane dopiero w latach 1926–1929, a nawet i później. Końcowe miesiące II wojny światowej spowodowały poważne zniszczenia gmachu w wielu miejscach, szczególnie w części środkowej. W maju 1945 roku grupa polskich naukowców przejęła gmach główny w stanie ogólnej dewastacji. Przystąpiono do odbudowy budynku, a w listopadzie 1945 r. odbył się w nim pierwszy wykład[41].

Biblioteka Uniwersytecka na Piasku

ul. św. Jadwigi 3-4

Obiekt powstał w obecnej postaci w latach 1709–1715 na miejscu zabudowań średniowiecznych jako klasztor kanoników regularnych św. Augustyna. Posiada wirydarz. Od 1810 roku mieści się w nim Biblioteka Uniwersytecka, a aktualnie jej zbiory specjalne[42].

Biblioteka Główna

ul. Szajnochy Karola 7-9

Obiekt powstał w latach 1886–1891 według projektu Richarda Plüddemanna w stylu neogotyckim jako gmach Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej. Od 1945 roku mieści się w nim Biblioteka Główna[43].

Pałac Wallenberg-Pachaly

ul. Szajnochy Karola 10

Klasycystyczny pałac rodziny Wallenberg-Pachaly, dzieło Carla Gottharda Langhansa powstały w latach 1785–1787. Do 1945 roku był siedzibą magnacką, a także mieścił się tu Commerzbank. Po wojnie został zaadaptowany do celów bibliotecznych, służąc oddziałom opracowywania zbiorów. Tu znajdują się też gabinety dyrektorskie, administracja Biblioteki, a dla publiczności otwierane są zabytkowe sale wystawowe[44].

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

pl. Nankiera 2-3

Mieści się w dwóch kamienicach przy placu Nankiera, pochodzących z 2. połowy XIX wieku. Budynek ten przechodził gruntowny remont w pierwszej dekadzie XXI wieku[45].

Budynek administracyjny

Budynek administracyjny UWr
ul. Kuźnicza 49-55

Budynek powstał jako Szkoła Podstawowa nr 29, a następnie został przejęty na potrzeby uczelni jako budynek administracyjny oraz siedziba Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. W gmachu obecnie mieszczą następujące jednostki administracyjne: Biuro Audytu Wewnętrznego, Dział Logistyki, Dział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Rzecznika Prasowego, Biuro Zamówień Publicznych, Dział Ochrony Mienia, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego, Samodzielna Sekcja Socjalna oraz Samodzielna Sekcja Wsparcia Informatycznego USOS[46].

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 15

Siedziba wydawnictwa mieści się w kamienicy pochodzącej z 3. ćwierci XIX wieku[47].

Wydział Biotechnologii na Tamce

ul. Tamka 2

Obiekt znajduje się na wrocławskiej Wyspie Tamce. W budynku znajdują się: Zakład Biochemii, Zakład Biotechnologii Białek, Zakład Inżynierii Białka oraz Zakład Mikrobiologii Molekularnej[48].

Siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

ul. Komuny Paryskiej 21

Budynek wybudowano w 1930 roku według projektu architekta R. Gaze jako żeński dom studencki, który w późniejszym okresie został przejęty przez Gestapo. Po zakończeniu II wojny światowej do połowy lat 50. XX wieku obiekt był zajmowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie do XXI wieku był męskim akademikiem „Ul”. Obecnie mieści się w nim Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych[49].

Budynek przy ul. Kuźniczej 22

ul. Kuźnicza 22

Obiekt powstał w latach 80. XX wieku w miejscu zniszczonych kamienic. Mieści się w nim Instytut Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu[50].

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

pl. Uniwersytecki 12

Plac Uniwersytecki 10-13 oraz Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego mieszczą się w dawnej kamienicy, wybudowanej w XIX wieku[51].

Instytut Filologii Romańskiej

pl. Nankiera 4

Instytut Filologii Romańskiej mieści się w dawnej kamienicy z początku XIX wieku, znajdującej się na pl. Nankiera 4[52].

Główny Gmach Wydziału Filologicznego

pl. Nankiera 15
(c) fot. Slawek Ilski, CC BY 3.0
Główny Gmach Wydziału Filologicznego na pl. Nankiera

Pierwszy obiekt na tym terenie powstał przed 1240 roku z fundacji księcia Henryka Brodatego był to klasztor należący początkowo do franciszkanów. Od 1530 roku należał do norbertanów. Obecny gmach powstał w latach 1682–1695 w stylu barokowym na zrębach gotyckiego projektu J. Froehlicha, o elewacji w „wielkim porządku” z wewnętrznym wirydarzem. Po 1810 roku mieścił się w nim sąd krajowy, a następnie obiekt został przekazany na cele naukowo-dydaktyczne. Obecnie mieści się w nim Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej[53].

Główny Gmach Wydziału Fizyki i Astronomii

pl. M. Borna 9

Obiekt powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako siedziba Urzędu Pracy (niem.: Arbeitsamt). Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej został odbudowany w ramach czynu społecznego. Od 23 maja 1949 roku w budynku znajdowała się siedziba KW PZPR. Obecnie jest to gmach główny Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym znajdują się: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Centrum usług informatycznych UWr[54]. Na początku XXI wieku do budynku dobudowano północno-zachodnią część z rotundą, w której ulokowano Bibliotekę Wydziału Fizyki i Astronomii[55]. Swoją siedzibę mają w nim także: Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Centrum Usług Informatycznych, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Zoologiczny, Zakład Fizjologii Zwierząt, Muzeum Mineralogiczne oraz Zakład Gemmologii.

Kompleks Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego

Instytut i Muzeum Przyrodnicze UWr
ul. Sienkiewicza 21

Cały kompleks powstał w latach 1902–1904 jako Instytut Zoologiczny według projektu Ludwiga Burgemeistera. Gotowa całość prezentuje się jako murowany ceglany budynek z elewacją klinkierową wzbogaconą detalami z piaskowca, pochodzącego w większości z Gór Stołowych. Obiekt posiada dwa skrzydła: północne i wschodnie. W pierwszym ulokowane są, na parterze i pierwszym piętrze, pomieszczenia instytutu, a nad nimi pomieszczenia ze zbiorami. W skrzydle wschodnim znajdują się na parterze mieszkania służbowe pracowników, nad nimi pomieszczenia dostępne dla publiczności. Wielka sala wystawowa sięga przez trzy piętra, wielka sala wykładowa przez dwa. Program funkcjonalny budynku rozróżniał zasadniczo trzy części: po pierwsze – pomieszczenia instytutu, po drugie – pomieszczenia dla zbiorów naukowych do studiowania i po trzecie – pomieszczenia dla ogólnych publicznych zbiorów (Muzeum). Korzyść z takiego podziału jest taka, że żadna z różnych grup, które się jednocześnie w budynku poruszają: publiczność, pracownicy naukowi i urzędnicy, wreszcie uczestnicy kolegiów, nie musi się z inną stykać[56].

Dawny Konwikt św. Józefa

ul. Kuźnicza 35
Collegium Anthropologicum, siedziba Wydziału Nauk Biologicznych

Budynek powstał w latach 1738–1755 jako konwikt św. Józefa w stylu barokowym w wewnętrznym wirydarzem. Od samego początku związany był z wrocławską uczelnią. Obecnie swoją siedzibę w nim mają dziekanaty: Wydziału Nauk Biologicznych, Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, a także Katedra Biologii Człowieka, Muzeum Człowieka i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego[57].

Siedziba Instytutu Biologii Roślin

ul. Kanonia 6-8

Gmach powstał na terenie Ogrodu Botanicznego w latach 1888–1889 według projektu Friedricha Knorra. W czasie II wojny światowej obiekt został znacznie zniszczony, jednak niedługo potem został odbudowany[58].

Herbarium Muzeum Przyrodniczego

ul. Mieszka I 1

Obiekt został zaprojektowany w 1996 roku przez inż. Wojciecha Jarząbka, a wybudowany w latach 2000–2003. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 500 m² i mieści się w nim herbarium[59].

Siedziba Instytutu Historii Sztuki

ul. Szewska 36

Siedzibą instytutu jest budynek należący do książąt piastowskich we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 36, który w 2003 roku przeszedł gruntowny remont i modernizację. Budynek ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych oraz seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki „Szewska 36”, a w jego podziemiach znajduje się bufet dla studentów. W budynku mieści się również Katedra Muzykologi[60].

Dawny Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich

ul. Szewska 49

Pałac ten powstał około 1560 roku w stylu renesansowym jako wrocławska rezydencja książąt legnicko-brzeskich. W 1709 roku obiekt przeszedł w ręce sióstr urszulanek, które zaadaptowały go na szkołę dla dziewcząt. Po jej przeniesieniu do klasztoru w 1811 roku budynek został przejęty przez policję. W latach 1925–1927 pałac został zaadaptowany na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Wrocławskiego[61].

Dawny Pałac Hornesów

ul. Szewska 48

Pałac Hornesów powstał w 1. połowie XVIII wieku w stylu barokowym jako rezydencja rodu Hornesów. Obecnie swoją siedzibę mają tam Instytut Archeologii oraz dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych[62].

Gmach Instytutu Kulturoznawstwa

ul. Szewska 50-51

Siedziba Instytutu Kulturoznawstwa mieści się w dwóch kamienicach przy ul. Szewskiej 50-51, które powstały w latach 70. XVIII wieku i zostały przebudowane pod koniec XIX wieku w stylu secesyjnym. Poza tym swoją siedzibę w budynkach ma także Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego[63].

Budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46-47

Budynek powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego z przebudowania kilku kamienic i mieścił od samego początku fakultet prawa Uniwersytetu Wrocławskiego[64].

Budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22-26

Budynek powstał pod koniec XIX wieku i został przebudowany na początku kolejnego stulecia[65].

Budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Więzienna 8-12

Gmach powstał na początku lat 90. XX wieku z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii[66].

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 7-10

Jest najbardziej reprezentacyjnym gmachem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Powstał w latach 2001–2003 według projektu architekta Zbigniewa Maćkowa. Na jego parterze znajduje się stołówka studencka Bazylia[67].

Kampus Krzyki

Kompleks Instytutów Pedagogiki i Psychologii UWr na wrocławskich Krzykach

Instytut Filologii Słowiańskiej mieści się w dawnej kamienicy pochodzącej z 3. ćwierci XIX wieku (ul. Pocztowa 9)[68].

W 1901 roku rozpoczęto budowę nowego kompleksu dla Gimnazjum św. Elżbiety (ul. J. W. Dawida 1), na południe od dworca kolejowego Wrocław Główny według projektu Karla Klimma i Richard Plüddemmana oraz Juliusa Nathansohna. Koszt budowy wyniósł ówczesne 592000 marek. Uroczyste otwarcie budynków nastąpiło 16 listopada 1903 roku. W 1913 roku budynek rozbudowano w kierunku południowym według projektu Nathansohna. Po II wojnie światowej swoje siedziby znalazły tam Instytuty Pedagogiki i Psychologii oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku[69].

Kampus Sołtysowice / Karłowice

Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – Hala Sportowa (ul. Z. Przesmyckiego 10) powstała na początku XXI wieku[70].

Gmach Główny Wydziału Biotechnologii (ul. S. Przybyszewskiego 63-67) powstał na początku XX wieku jako Seminarium Duchowne Albertinum. Po zakończeniu II wojny światowej został przejęty przez władze świeckie. Obecnie w budynku znajdują się: Zakład Biochemii Genetycznej, Zakład Biofizyki, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Zakład Biotransformacji, Zakład Cytobiochemii, Zakład Genomiki, Zakład Lipidów i Liposomów, Zakład Patologii Komórki, Pracownia Białek Jądrowych oraz Biblioteka Wydziału Biotechnologii[71].

Kompleks Wydziału Nauk Społecznych (ul. Koszarowa 3) powstał na początku XX wieku jako Koszary Hindenburga (jęz. niem.: Hindenburg Kaserne), które po zakończeniu II wojny światowej zostały przejęte przez władze wojskowe. Stacjonowały w nim oddziały radzieckie. W 1991 roku uchwałą Rady Miasta Wrocławia budynki zostały przekazane Uniwersytetowi Wrocławskiemu i zaadaptowane sukcesywnie na potrzeby naukowo-dydaktyczne. Swoją siedzibą mają tam: Instytut Studiów Międzynarodowych, Instytut Politologii, Instytut Filozofii i Instytut Socjologii oraz zakłady Instytut Archeologii oraz katedra Logiki i Metodologii Nauk jak rówwnież Katedra Studiów Europejskich[72].

Kampus Grunwaldzki

Kampus Grunwaldzki UWr

Budowę nowej biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 12) rozpoczęto w 2003 roku. Głównym wykonawcą została firma Mitex. W 2006 roku budowa została wstrzymana z powodu afery związanej z ustawieniem przetargu. W 2009 roku podpisano umowę na dokończenie budowy z firmą Skanska. Całkowity koszt budowy szacowany był na ok. 300 mln złotych. Uroczystego otwarcia gmachu dokonano w 2012 roku, mimo to wciąż trwają w nim prace adaptacyjne. Nowy gmach powstał na działce o powierzchni 45 tys. metrów kwadratowych. Budynek ma dwie kondygnacje podziemne i pięć nadziemnych. W obiekcie jest 11 wind towarowo-osobowych. Księgozbiór uczelni, przeniesiony ze starej biblioteki, rozmieszczony zostanie na półkach o łącznej długości ok. 108 km[73].

Przy ul. Szczytnickiej 11 w latach 1974–2002 znajdowało się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, które następnie zostało przeniesione na ulicę Brücknera. W budynku znajdują się m.in.: Biuro Karier, Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów, biura SPNJO, sala gimnastyczna[74].

Wydział Chemii to zespół 3 budynków zlokalizowanych przy ul. Joliot-Curie 13-14. Cały kompleks został oddany do użytku 8 grudnia 1980 roku[75].

Kompleks Edukacyjno-Badawczy Wydziału Biotechnologii (ul. Joliot-Curie 14a) jest sukcesywnie budowany od 2010 roku przez firmę Warbud[76].

Budynek przy ul. Joliot-Curie 15 powstał w latach 2004–2006 jako siedziba Instytutu Informatyki według projektu Juliusza Modlingera i Marka Wołyńca, w wykonawcą inwestycji były firmy: MITEX S.A. Warszawa – Rejon Wrocław oraz WARBUD S.A. Warszawa – Region Zachód. Obecnie w budynku tym swoją siedzibę ma także Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej[77].

Budynek przy pl. Grunwaldzki 2-4 powstał w latach 1967–1972 według projektu Barskich. Swoją siedzibę ma w nim Instytut Matematyczny[78].

Domy studenckie

 • Dom Akademicki „Ołówek” (pl. Grunwaldzki 30).
 • Dom Akademicki „Kredka” (ul. Grunwaldzka 69).
 • Dwudziestolatka (ul. Piastowska 1), został zbudowany w latach 60. XX wieku. Był domem koedukacyjnym na łączną liczbę 1043 miejsc, na które składały się: 203 pokoje 3-osobowe, 203 pokoje 2-osobowe i 28 pokojów 1-osobowych. Pokoje znajdują się w zabudowie modułowej. W każdym module (2 pokoje) jest łazienka i wc. Na każdym piętrze są ogólnie dostępne kuchnie. Znajdują się tu: kiosk z prasą i artykułami drogeryjno-chemicznymi, poczta, sala telewizyjna, pokój do nauki, sklep spożywczy, księgarnia i punkt ksero. Na parterze poprzez osobne wejście znajdują się: apteka i biuro handlowo-usługowe[79]. Liczba miejsc: 928.
 • Parawanowiec (pl. Grunwaldzki 28), został zbudowany w 2. połowie lat 60. XX wieku[80]. Liczba miejsc: 206.
 • Słowianka (pl. Grunwaldzki 26), został zbudowany w 2. połowie lat 60. XX wieku[81]. Liczba miejsc: 355.

Obiekty w pozostałych częściach miasta

Instytut Astronomiczny

ul. M. Kopernika 11

Obiekt powstał w 1929 roku jako nowe obserwatorium astronomiczne we Wrocławiu na terenie Parku Szczytnickiego. Autorem kopuły był Gottfried Müller. W 1937 roku dobudowano salę wykładową. Obecnie w budynku tym mieści się Instytut Astronomiczny[82].

Budynek Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. A. Kosiby 8

Budynek powstał jako obiekt mieszkalny w 1927 roku. W latach 1945–1946 został zaadaptowany na obserwatorium meteorologiczne i Katedrę Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geograficznego, obecnie jednostka ta nosi nazwę Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego[83].

Uwagi

 1. O ustanowienie akademii we Wrocławiu zabiegał m.in. zaufany dyplomata cesarza i jego żony, Friedrich Wolf von Lüdinghausen.

Przypisy

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2019 r.”, 2020. Główny Urząd Statystyczny. (pol.). 
 2. M. Porada, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-04)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 3. a b c Główny Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku.
 4. Uniwersytet Wrocławski w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-01-15].
 5. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 6. Geschichte der Universität Breslau 1811–1911, [w:] Georg Kaufmann, Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Universität Breslau, t. I, Breslau: Ferdinand Hirt Königliche Universitäts- und Verlagsbuchhandlung, 1911, s. 20.
 7. a b Piotr Hübner: Uniwersytet we Wrocławiu.
 8. a b Bernhard Nadbyl, Chronik und Statistik der Königlichen Universität zu Breslau, Breslau: Commissions-Verlag von Graß, Barth und Comp. Sort. (I. F. Ziegler), 1861, s. 1–2.
 9. Marian Ptak: Nauczanie prawa na Państwowym Uniwersytecie we Wrocławiu (1811–1945).
 10. Johannes Ziekursch, Bericht über die Jahrhundertfeier der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau vom 1.-3. August 1911, Breslau: Ferdinand Hirt, 1912, s. 48.
 11. Dz.U. z 1945 r. nr 34, poz. 207.
 12. M.P. z 1952 r. nr 35, poz. 511.
 13. Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz. 184.
 14. Nowy herb Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Struktura MCBiMS [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 16. a b Kierunku studiów na Uniwersytecie Wrocławskim [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 17. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020, ranking.perspektywy.pl [dostęp 2021-04-23].
 18. Best universities in Poland | Times Higher Education (THE), timeshighereducation.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
 19. University of Wroclaw, Top Universities [dostęp 2021-04-23] (ang.).
 20. University of Wrocław, Times Higher Education (THE), 20 stycznia 2021 [dostęp 2021-04-23] (ang.).
 21. University of Wroclaw Ranking, www.scimagoir.com [dostęp 2021-04-23].
 22. a b Wydział Biotechnologii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 23. a b Wydział Nauk Biologicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 24. a b Wydział Chemii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 25. a b Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 26. a b Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 27. a b c Wydział Nauk Społecznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 28. a b Wydział Fizyki i Astronomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 29. a b Wydział Matematyki i Informatyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 30. a b Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 31. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 32. Wykaz studiów III stopnia oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-28)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 33. Wykaz studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-28)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 34. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez UWr. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-28)]. [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 35. Informacje dotyczące tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-20)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 36. Informacja dotycząca tytułu honorowego senatora UWr. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-20)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 37. Informacje dotyczące Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-20)]. [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 38. Informacje dotyczące Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej na stronie uczelni. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-31)]. [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 39. Informacje dotyczące Nagrody Naukowej Leopoldina na stronie uczelni. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-15)]. [on-line] [dostęp 2013-02-10].
 40. Plan Wrocławia, 1:20 000, wyd. Eko-Graf, Wrocław 2010.
 41. Informacja dotycząca Gmachu Głównego UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 42. Informacje dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 43. Informacje dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 44. Informacja dotycząca Pałacu Wallenberg-Pachaly na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 45. Informacje dotyczące budynku SPNJO UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 46. Informacje dotyczące budynku administracyjnego UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 47. Informacje dotyczące siedziby Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 48. Informacje dotyczące Wydziału Biotechnologii na Tamce na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 49. Informacje dotyczące budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 50. Informacje dotyczące budynku przy ul. Kuźniczej 22 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 51. Informacje dotyczące Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 52. Informacje dotyczące Instytutu Filologii Romańskiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 53. Informator o Wrocławiu, [w:] „Kalendarz Akademicki 2006/2007”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 3.
 54. Informacje dotyczące gmachu głównego Wydziału Fizyki i Astronomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 55. Informacja dotycząca Biblioteki WFiA UWr [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 56. Informacje dotyczące Kompleksu Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 57. Informacje dotyczące dawnego Konwiktu św. Józefa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 58. Informacje dotyczące budynku Instytutu Biologii Roślin na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 59. Informacje dotyczące Herbarium na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 60. Informacje dotyczące siedziby Instytutu Historii Sztuki na stronie instytutu [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 61. Informacje dotyczące Pałacu Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 62. Informacje dotyczące Pałacu Hornesów we Wrocławiu na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 63. Informacje dotyczące Gmachu Instytutu Kulturoznawstwa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 64. Informacje dotyczące budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 65. Informacje dotyczące budynku B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 66. Informacje dotyczące budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 67. Informacje dotyczące budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 68. Informacje dotyczące Instytutu Filologii Słowiańskiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 69. Informacje dotyczące Kompleksu Instytutów Pedagogiki i Psychologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 70. Informacje dotyczące Hali Sportowej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 71. Informacje dotyczące gmachu głównego Wydziału Biotechnologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 72. Informacja dotycząca obiektów przy ul. Koszarowej 3 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 73. Informacje dotyczące Nowej Biblioteki Głównej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 74. Informacje dotyczące budynku przy ul. Szczytnickiej 11 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 75. Informacje dotyczące Kompleksu Wydziału Chemii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 76. Informacje dotyczące Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Wydziału Biotechnologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 77. Informacja dotycząca budynku przy ul. F. Joliot-Curie 15 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 78. Informacja dotycząca siedziby Instytutu Matematycznego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 79. Informacje dotyczące DS „Dwudziestolatka” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 80. Informacje dotyczące DS „Parawanowiec” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 81. Informacje dotyczące DS „Słowianka” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 82. Informacja dotycząca Instytutu Astronomicznego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 83. Informacje dotyczące budynku Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Lower Silesian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of [[:en:Lower Silesian Voivodeship]Lower Silesian Voivodeship]], Poland. Geographic limits of the map:
 • N: 51.9134 N
 • S: 49.9809 N
 • W: 14.7603 E
 • E: 17.9091 E
Education - Grad Hat.svg
Autor: Krzysztof Szymański, Licencja: CC BY 2.5
Czapeczka studencka
Wrocław, budynek główny Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.jpg
Autor: Aw58, Licencja: CC BY 3.0
Wrocław, budynek główny Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław - Budynek administracyjny UWr Kuźnicza 49-55 2015-12-22 13-48-43.JPG
Autor: To zdjęcie zostało zrobione przez użytkownika Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), Licencja: CC BY-SA 4.0
Wrocław w 2015 roku
Wrocław location map2.png
Autor:
OpenStreetMap contributors
, Licencja: CC BY-SA 2.0
Mapa Wrocławia, Polska
Uniwersytet Wrocławski od strony starego miasta.JPG
Autor: Kanonkrajoznawczy, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Uniwersytet Wrocławski, d. Kolegium Jezuickie pl. Uniwersytecki 1, Miasto Wrocław - Stare Miasto
Wrocław Sienkiewicza 21 sm.jpg
Autor: Sławomir Milejski, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Sienkiewicza 21, Miasto Wrocław - Śródmieście
Breslau Universität um 1900.jpg
Breslau, Universitätsbrücke mit Universität, zwischen 1890 und 1900
Wroclaw University Library 2017 (cropped).jpg
Autor: Fallaner, Licencja: CC BY-SA 4.0
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Wroclaw Uniwersytet Koszarowa 2 2005.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Ausir (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY 2.0
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa. Dawne koszary Armii Radzieckiej. Zdjęcie zrobione przez Pawła Dembowskiego 22 czerwca 2005.
PL-Breslau-Wohnheime.jpg
Autor: SchiDD, Licencja: CC BY-SA 4.0
Studentenwohnheim „Ołówek” (Bleistift) der Universität in Breslau – Wrocław, pl. Grunwaldzki 30 (links) und Studentenwohnheim „Kredka” (Buntstift) der Universität in Breslau – Wrocław, ul. Grunwaldzka 69; Architekt: Marian Barski
Siegel der Universität Breslau.jpg
Siegel der Universität Breslau
Friedrich Bergius (1884-1949) Chemist of Heidelberg Wellcome L0003155.jpg
Autor:
B. Schmitz-Sieg
, Licencja: CC BY 4.0

Friedrich Bergius (1884-1949) Chemist of Heidelberg

Wellcome Images
Keywords: chemists; Friedrich Bergius; B. Schmitz-Sieg

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski (4).jpg
Autor: Fred Romero from Paris, France, Licencja: CC BY 2.0
Plac Uniwersytecki University of Wroclaw - former Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität Universitas Leopoldina. On November 15, 1702, the university opened. Following postwar border shifts, the Polish Jan Kazimierz University of Lwów, complete with library and Ossolineum was moved from Kresy to Wrocław. The first Polish team of academics arrived in Wrocław in late May 1945 and took custody of the university buildings, and started to rearrange the university buildings, which were 70% destroyed. The University of Wrocław was refounded as a Polish state university by the decree of the State National Council issued on August 24, 1945
Wrocław Plac Uniwersytecki 10-13 sm.jpg
Autor: Sławomir Milejski, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kamienice pl. Uniwersytecki 10, 11/12, 13, Miasto Wrocław - Stare Miasto
Uniwersytet Wrocławski.png
Uniwersytet Wrocławski
Wroclaw - wieza Uniwersytetu Wroclawskiego z ksiezycem w tle.jpg
Autor: Jar.ciurus, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Wrocław, kolegium jezuickie, ob. Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Główna UWr.jpg
Autor: Marek Śliwecki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Filologii Polskiej - Uniwersytet Wrocławski - panoramio.jpg
(c) fot. Slawek Ilski, CC BY 3.0
Instytut Filologii Polskiej - Uniwersytet Wrocławski
MOs810, WG 2016 47, Dolnoslaskie Zakamarki III (dom Śląskiego Towarzystwa Dziewcząt Ewangelickich, Wroclaw, Komuny Paryskiej 21).jpg
Autor: MOs810, Licencja: CC BY-SA 4.0
Dom Śląskiego Towarzystwa Dziewcząt Ewangelickich, Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 21, obecnie Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UW. Architekt - Richard Gaze.
Department of Ethnology and Cultural Anthropology of University of Wroclaw.jpg
Autor: Patryk Wojciechowski 1992, Licencja: CC BY-SA 4.0
Budynek Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław.
Breslau April 2019 (022).jpg
Autor: Edelseider, Licencja: CC BY-SA 4.0
Germany's loss was Poland's gain.
Uniwersytet Wrocławski – Aula Leopoldina The University of Wroclaw – Aula Leopoldina (32006423730).jpg
Autor: Wrocław Official from Wrocław, Licencja: CC0
Uniwersytet Wrocławski – Aula Leopoldina / The University of Wroclaw – Aula Leopoldina
2016 Wrocław, ul. Kuźnicza 35 01.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wrocław, konwikt św. Józefa (Dom Steffensa) obecnie siedziba Katedry Biologii Człowieka UW, 1734-1755
Wrocław - kampus Plac Grunwaldzki.JPG
Autor: Darpaw, Licencja: CC BY-SA 4.0
Jedna z bram wjazdowych na teren kampusu Plac Grunwaldzki