Ustrój polityczny Algierii

Algieria
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Algierii

Wikiprojekt Polityka

Ustrój polityczny Algierii – zgodnie z konstytucją z 1976 roku, Algieria jest republiką parlamentarno-gabinetową. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym, na 5-letnią kadencję. Zmieniona w 2008 konstytucja zniosła ograniczenie dwóch kadencji, na jakie maksymalnie mógł być wybierany prezydent.

Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, który tworzą Izba Niższa – Ludowe Zgromadzenie Narodowe, złożone z 380 deputowanych oraz Izba Wyższa – Rada Narodu, licząca 144 członków. 96 członków wybiera Zgromadzenie Regionalne, a 48 mianuje prezydent. Kadencja Rady Narodu trawa 6 lat, ale konstytucja wymaga, aby połowa składu była wymieniana co 3 lata.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na czele z premierem, mianowanym przez prezydenta.

Media użyte na tej stronie

Algeria emb (1976).svg
Autor: Jackaranga, Licencja: CC BY-SA 4.0

Emblem of Algeria. An embossed version (no colours) of the emblem is displayed on the official page of the government of Algeria (Les Armoiries de la République, accessed March 2011), with the following French caption:

Les Armoiries de la République Algérienne Démocratique et Populaire se présentent sous la forme d’une circonférence comportant à l’extérieur l’inscription suivante, en langue arabe :
République Algérienne Démocratique et Populaire
Et à l’intérieur les symboles suivants :
- dans le haut, le soleil se levant sur une montagne,
- au centre, une main d’orfèvrerie symétrique autour du majeur, les trois doigts centraux unis, les deux doigts des extrémités terminés en bec de colombe portant un rameau d’olivier,
- dans le bas, le croissant et l’étoile,
- à droite, l’urne électorale surmontée de trois épis différenciés et de feuilles de chêne,
- et à gauche, une branche d’olivier avec fruits, superposée d’une palme et surmontée de toits et de cheminées d’usine et de derricks de forage pétroliers.