Ustrój polityczny Mauretanii

Mauretania
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Mauretanii

Wikiprojekt Polityka

Organizacja państwa

Konstytucja Mauretanii z 1991 określa, że Mauretania jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Prezydent jest jednocześnie szefem rządu.

Dwuizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe (81 deputowanych z wyborów powszechnych na 5-letnią kadencję) i Senat (56 senatorów z wyborów pośrednich co 6 lat) sprawuje władzę ustawodawczą.

Władza wykonawcza należy do Prezydenta i rządu powoływanego przez niego na czele którego stoi premier.

Władza sądownicza według Konstytucji jest niezawisła, w praktyce jednak dochodzi do poważnych nadużyć.

Partie polityczne to: Demokratyczno-Społeczna Partia Republikańska (założona w 1991), Mauretańska Partia na rzecz Odnowy (założona w 1991), Zgromadzenie na rzecz Demokracji i Jedności Narodowej (założona w 1991).

Symbole narodowe

  • Flaga Mauretanii – przedstawia umieszczone centralnie na zielonym tle złoty półksiężyc i gwiazdę - symbolizują zarówno Islam jak i Saharę. Zieleń także oznacza Islam oraz nadzieję. Uchwalona została 1 kwietnia 1959 roku. Proporcje 2:3.
  • Hymn Mauretanii został przyjęty po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1960. Autorem melodii hymnu jest Tolia Nikiprowetzky. Hymn posiada oficjalne słowa, które wzięto z XIX-wiecznego poematu autorstwa Baby uld Szajcha. Skomplikowana linia melodyczna i rozbudowana rytmika sprawiają jednak, iż hymn wykonuje się bez partii wokalnej (przez co często błędnie klasyfikuje się go jako hymn wyłącznie instrumentalny). Nie posiada oficjalnej nazwy.

Zobacz też

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Seal of Mauritania.svg
Seal of Mauritania