Ustrój polityczny Togo

Togo
Godło Togo
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Togo

Wikiprojekt Polityka

Zgodnie z Konstytucją uchwaloną na podstawie referendum przeprowadzonego w 1992 roku Togo jest republiką parlamentarną. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych co pięć lat.

Władza ustawodawcza leży w gestii jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego powoływanego na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych.

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent oraz rząd z premierem na czele. Rząd jest powoływany przez prezydenta spośród większości parlamentarnej.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Emblem of Togo.svg
Autor: Odejea, Licencja: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of republic of Togo