Ustrój polityczny Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Godło Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Wikiprojekt Polityka

Zgodnie z konstytucją z 1990 jest to republika z prezydentem wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą stanowi 55-osobowe Zgromadzenie Narodowe o 4-letniej kadencji, z wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd kierowany przez premiera, mianowanego przez prezydenta. Od 1995 roku Wyspa Książęca ma autonomię: jej 7-osobowe Zgromadzenie Regionalne i 5-osobowy Rząd Regionalny są odpowiedzialne przed rządem centralnym.

Zobacz też

Bibliografia

  • Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata

Media użyte na tej stronie

Coat of arms of São Tomé and Príncipe.svg
Autor: Josedar, Licencja: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of São Tomé and Príncipe