Władcy Brandenburgii

Zygmunt Luksemburski
Jodok z Moraw
Joachim I Nestor
Albrecht III Achilles
Jan Zygmunt Hohenzollern

Margrabiowie Marchii Północnej (965–1157)

 • 965–983 Dytryk
 • 985–993 Hodo
 • 993–1003 Lotar
 • 1003–1009 Werner
 • 1009–1018 Bernard I
 • 1018–1045 Bernard II
 • 1045–1056 Wilhelm
 • 1056–1057 Lotar Udo I
 • 1057–1082 Lotar Udo II
 • 1082–1087 Henryk I
 • 1087–1106 Lotar Udo III
 • 1106–1111 Rudolf I
 • 1111–1112 Helperich z Plötzkau
 • 1112–1114 Rudolf I (ponownie)
 • 1114–1128 Henryk II
 • 1128–1130 Lotar Udo IV
 • 1130–1133 Konrad z Plötzkau

Askańczycy (1134–1320)

 • 1134–1157 Albrecht I Niedźwiedź

Margrabiowie Brandenburgii (1157–1356)

Askańczycy (1134–1320)

 • 1157–1170 Albrecht I Niedźwiedź
 • 1170–1184 Otto I (syn)
 • 1184–1205 Otto II Szczodry (syn)
 • 1205–1220 Albrecht II (brat)

1220 – podział Marchii między synów Albrechta II

Linia na Salzwedel

 • 1220–1267 Otto III (syn, 1258 podział, Salzwedel)
 • 1267–1268 Jan III (syn)
 • 1267–1298 Otto V Długi (brat)
 • 1267–1300 Albrecht III (Brandenburgia) (brat)
 • 1280–1286 Otto VI Mały (brat, abdykował, zm. 1303)
 • 1298–1308 Herman (syn Ottona V)
 • 1308–1317 Jan V (syn)

Linia na Stendal

 • 1220–1266 Jan I Askańczyk (syn Albrechta II, Stendal od 1258)
 • 1266–1281 Jan II (syn)
 • 1266–1304 Konrad (brat)
 • 1266–1308 Otto IV ze Strzałą (brat)
 • 1291–1297 Otto VII (syn Konrada)
 • 1294–1318 Henryk I bez Ziemi (syn Jana I)
 • 1304–1305 Jan IV (syn Konrada)
 • 1304–1319 Waldemar Wielki (brat, od 1317 Salzwedel)
 • 1318–1320 Henryk II Dziecię (syn Henryka bez Ziemi)

Wittelsbachowie (1320–1356)

W 1356, na mocy Złotej Bulli, Brandenburgia została jednym z elektoratów, a jej władcy zaczęli nosić tytuł elektora i arcykomornika Świętego Cesarstwa Rzymskiego[1].

Elektorzy Brandenburgii (1356–1806)

Wittelsbachowie (1356–1373)

Luksemburgowie (1373–1415)

 • 1373–1378 Karol IV (cesarz)
 • 1378–1388 Zygmunt (syn, cesarz, abdykował)
 • 1388–1411 Jodok z Moraw (brat)
 • 1411–1415 Zygmunt (ponownie, abdykował, zm. 1437)

Hohenzollernowie (1415–1806)

 • 1411–1440 Fryderyk I (brat Jana III burgrabiego Norymbergi, od 1415 elektor)
 • 1440–1463 Fryderyk Gruby (syn, tylko margrabia, w Starej Marchii i Prignitz)
 • 1440–1470 Fryderyk II Żelazny (brat, Średnia i Nowa Marchia, abdykował zm. 1471)
 • 1470–1486 Albrecht III Achilles (brat)
 • 1486–1499 Jan Cicero (syn)
 • 1499–1535 Joachim I Nestor (syn)
 • 1535–1571 Jan (syn, tylko margrabia, Nowa Marchia)
 • 1535–1571 Joachim II Hektor (brat, Stara i Średnia Marchia, Prignitz)
 • 1571–1598 Jan Jerzy (syn)
 • 1598–1608 Joachim Fryderyk (syn)
 • 1608–1620 Jan Zygmunt (syn, od 1618 książę pruski)
 • 1620–1640 Jerzy Wilhelm (syn)
 • 1640–1688 Fryderyk Wilhelm Wielki Elektor” (syn)
 • 1688–1701 Fryderyk III (syn, od 1701 król pruski- patrz niżej)

W 1701 r. Fryderyk III został królem Prus i włączył Brandenburgię do Królestwa. Królowie Prus do 1806 byli nadal elektorami Rzeszy jako margrabiowie Brandenburgii:

Nadprezydenci Brandenburgii (1815–1945)

Lata urzędowaniaNadprezydentLata życia
1815–1824Georg Christian von Heydebreck(1765–1828)
1825–1840Friedrich Magnus von Bassewitz(1773–1858)
1840–1848August Werner von Meding(1792–1871)
1848–1849Robert von Patow (nadzór komisaryczny)(1804–1890)
1849–1850Klemens von Wolff-Metternich (nadzór komisaryczny)(1803–1872)
1850–1862Edward Flottwell(1786–1865)
1862Werner von Selchow(1806–1884)
1862–1879Gustav von Jagow(1813–1879)
1879–1899Heinrich von Achenbach(1829–1899)
1899–1905Theobald von Bethmann Hollweg(1856–1921)
1905–1909August von Trott zu Solz(1855–1938)
1909–1910Friedrich Wilhelm von Loebell(1855–1931)
1910–1914Alfred von Conrad(1852–1914)
1914–1917Rudolf von der Schulenburg(1860–1930)
1917–1919Friedrich Wilhelm von Loebell(1855–1931)
1919–1933Adolf Maier(1871–1963)
1933–1936Wilhelm Kube(1887–1943)
1936–1945Emil Stürtz(1892–1945)

Przypisy

 1. Barbara Szymczak, Fryderyk Wilhelm, 2006, s. 8, 40.

Media użyte na tej stronie

Pisanello 024b.jpg
Abgebildete Person: Kaiser Sigismund I. Sohn des Karl IV. von Luxemburg
FWIII.jpg
Frederic Willhelm III King of Prussia (1797-1840)
label QS:Len,"Frederic Willhelm III King of Prussia (1797-1840)"
Jošt Lucemburský.jpg
Václav IV., Karel IV. a Jošt Moravský