Władcy ziemi dobrzyńskiej

Lista władców ziemi dobrzyńskiej

Władcy ziemi dobrzyńskiej

Przed 1227 część księstwa mazowieckiego

panowanie krzyżackie (1329-1343)

ziemia dobrzyńska włączona do domeny królewskiej (Kazimierz III Wielki) (1351 lub 1352-1370)

  • Kazimierz IV słupski (1370-1377)
  • Małgorzata mazowiecka (1377–1378/9) (wdowa po Kazimierzu IV, jej prawa do ziemi dobrzyńskiej aż do czasu zwrotu sum posagowych potwierdził Ludwik Węgierski)
  • Władysław Opolczyk (1378/9-1392) (z nadania Ludwika Węgierskiego)

W maju 1392 roku Władysław Opolczyk zastawił całą ziemię dobrzyńską Krzyżakom za 50 tysięcy florenów węgierskich. W 1405 roku na mocy pokoju w Raciążku ziemia dobrzyńska została odzyskana przez Polskę, jednak w 1409 została ponownie opanowana przez Krzyżaków. W 1411 roku na mocy I pokoju toruńskiego ziemia dobrzyńska wróciła do Polski. Do Korony włączono ją w 1466 roku.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie