Wysoczyzna Płońska

Wysoczyzna Płońska
Mapa regionu
ProwincjaNiż Środkowoeuropejski
PodprowincjaNiziny Środkowopolskie
MakroregionNizina Północnomazowiecka
MezoregionWysoczyzna Płońska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo mazowieckie

Wysoczyzna Płońska (318.61) – region naturalny w południowo-zachodniej części Niziny Północnomazowieckiej, między Równiną Raciąską na północy i Kotliną Warszawską na południu a Pojezierzem Dobrzyńskim na zachodzie i Wysoczyzną Ciechanowską na wschodzie. Leży na prawym brzegu Wisły, pomiędzy ujściem Narwi a Płockiem. Zajmuje powierzchnię 1780 km².

Wysoczyzna Płońska stanowi równinę morenową zlodowacenia środkowopolskiego, urozmaiconą niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgórzami kemowymi i morenowymi.

Region ma charakter rolniczy. Występuje tu mało lasów. Obszar pozbawiony jest większych jezior i cechuje go mała ilość opadów.

Głównymi miejscowościami są : Płońsk, Wyszogród, Zakroczym i Sierpc.

Media użyte na tej stronie

318.61 Wysoczyzna Płońska.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 318.61 Płońsk High Plain
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 318.61 Wysoczyzna Płońska