Wzniesienia Łódzkie

Wzniesienia Łódzkie
Mapa regionu
ProwincjaNizina Środkowoeuropejska
PodprowincjaNiziny Środkowopolskie
MakroregionWzniesienia Południowomazowieckie
MezoregionWzniesienia Łódzkie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo łódzkie

Wzniesienia Łódzkie (318.82) – kraina geograficzna w południowej części Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesień Południowomazowieckich. Region graniczy: od północy z Równiną Łowicko-Błońską, od wschodu z Wysoczyzną Rawską, od południa z Wysoczyzną Bełchatowską i Równiną Piotrkowską, od zachodu natomiast z Wysoczyzną Łaską.

Na krajobraz regionu składa się falista wysoczyzna o wysokości dochodzącej do 284 m n.p.m., zbudowana z glin morenowych i piasków fluwioglacjalnych, opadająca wyraźnymi, silnie rozczłonkowanymi stopniami ku północy i południu.

Przez Wzniesienia Łódzkie biegnie dział wodny pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry, tutaj też bierze swój początek Bzura i większość jej prawych dopływów. W zachodniej części regionu dominuje krajobraz miejsko-przemysłowy (Łódzki Okręg Przemysłowy), w środkowej i wschodniej – rolniczy.

W ich północnej części znajduje się Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.

Miasta leżące w regionie Wzniesień Łódzkich: Łódź, Zgierz, Brzeziny, Stryków, Rzgów i pośrednio Koluszki.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

318.82 Wzniesienia Łódzkie.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 318.82 Łódź Heights
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 318.82 Wzniesienia Łódzkie