Zawód

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja.

Zawód jest też jedną z podstaw zróżnicowania struktury społecznej we współczesnych społeczeństwach i kształtuje pozycję społeczną jednostki oraz jej prestiż.

W Polsce klasyfikacje zawodów opracowane były w ramach Społecznej Klasyfikacji Zawodów w latach 70. XX wieku[1] i 20 lat później w ramach Polskiej Socjologicznej Klasyfikacji Zawodów[2][3]. Odmienna klasyfikacja zawodów istnieje w Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów[4] i opracowanej na jej podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

Zawód może dzielić się na specjalności.

Zobacz też

Przypisy

  1. Michał Pohoski, Kazimierz Słomczyński: Społeczna klasyfikacja zawodów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1978.
  2. Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003, s. 291-292. ISBN 83-88164-X.
  3. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. Polska Socjologiczna Klasyfikacja Zawodów (PSKZ-1995). Propozycja badawcza. „Społeczeństwo. Badanie. Metody Ask”. 2, 1996. ISSN 1234-9224. 
  4. Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003, s. 292. ISBN 83-88164-X.

Media użyte na tej stronie

Wikimedia Community Logo.svg
Logo społeczności Wikimedia. Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do większości logotypów związanych z ruchem Wikimedia, to logo nie jest zarejestrowane jako znak towarowy.