Ziemia Święta

Ziemia Święta
Terra Sancta
Położenie
Państwa

 Izrael,
 Palestyna

Stolica

Jerozolima

Ważniejsze miejscowości

Betlejem, Nazaret

Ziemia Święta – termin pochodzący z Biblii, oznaczający Palestynę i Izrael jako miejsca rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Od średniowiecza jest używany powszechnie przez chrześcijan[1], ale także w judaizmie i islamie.

Ziemia Święta jest celem licznych pielgrzymek. Jej opisy można znaleźć w wielu relacjach pielgrzymów starożytnych i współczesnych (np. Pątniczki Egerii (IV w.)[2], Pielgrzyma z Bordeaux (IV w.)[3], Anonima z Piacenzy (VI w.)[4], Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Sierotką (XVI w.)[5][6], Maksymiliana Bawarskiego (XIX w.)[7], Juliusza Słowackiego (XIX w.)[8][9], Zofii Kossak-Szczuckiej (XX w.)[10][11].

Różne odłamy chrześcijaństwa mają swoje odpowiednie instytucje, patriarchaty jerozolimskie, spełniające funkcję opieki nad Ziemią Świętą. W swoich oficjalnych nazwach odwołują się one do terminu Ziemia Święta. Z ramienia Kościoła katolickiego franciszkanie należący do prowincji nazywanej Kustodią Ziemi Świętej są oficjalnymi stróżami miejsc świętych związanych z wydarzeniami Nowego Testamentu[12]. Istnieje ona od XIV wieku na terenie kilku krajów Bliskiego Wschodu.

Często Ziemia Święta jest terminem oznaczającym część Bliskiego Wschodu, w której skład wchodzą państwa: Liban, Syria, Izrael wraz z Palestyną, Jordania, część Egiptu z Górą Synaj, niekiedy nawet południowa Turcja.

Zobacz też

Przypisy

 1. Ziemia Święta, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-29].
 2. Eteria: Pielgrzymka do miejsc świętych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, tł. W. Szołdrski CSsR, oprac. A. Bogucki OP, 1970.Sprawdź autora:1.
 3. Pielgrzym z Bordeaux, Opis podróży z Boreaux do Jerozolimy, [w:] Piotr Iwaszkiewicz (red.): Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w.. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010, s. 64-76. ISBN 978-83-7505-183-4.
 4. Anonim z Piacenzy, Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej, [w:] Piotr Iwaszkiewicz (red.): Do Ziemi Świętej...,. s. 200-236.
 5. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł: Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582-1584). Kraków: [w] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. XV, cz. II, 1925.
 6. Juliusz Słowacki: Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej J. O. Księcia Radziwiłła Sierotki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy „Pax”, 1959.
 7. Maximilian in Bayern: Wanderung nach dem Orient im Jahre 1838. München: Verlag von Georg Franz, 1839, s. 272.Sprawdź autora:1. Tekst dostępny w Google eBook: Wanderung nach dem Orient im jahre 1838. [dostęp 2015-04-30]. (niem.).
 8. Juliusz Słowacki: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Warszawa: NetPress Digital Sp. z o.o., 2008. ISBN 978-83-284-6648-7.
 9. Maria Kalinowska: Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2011, s. 420. ISBN 978-83-7453-066-8.
 10. Zofia Kossak: Pątniczym szlakiem. Wrażenia z pielgrzymki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy „Pax”, 1959, s. 228.
 11. Z najnowszych opisów pielgrzymki do Ziemi Świętej, zob. Henryk Pietras SJ: Duchowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012, s. 144. ISBN 978-83-7767-119-1. Jacek Święcki: Na ziemi świętej. Tam gdzie ziemia dotyka nieba. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012, s. 256. ISBN 978-83-7767-060-6.
 12. Enciclopedia Treccani: Custodia di Terra Santa. [dostęp 2015-04-29]. (wł.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Israel.svg
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
1759 map Holy Land and 12 Tribes.jpg
English Translation: The Holy Land or Palestine showing not only the Old Kingdoms of Judea and Israel but also the 12 Tribes Distinctly, Confirming their Locations Diversely in their Ancient Condition and Doing So as the Holy Scriptures Indicate.