Łazienki Królewskie w Warszawie

Łazienki Królewskie w Warszawie
Obiekt zabytkowy nr rej. 2/1 z 1.07.1965
Ilustracja
Pałac Na Wyspie, fasada północna (2019)
Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Miejscowość

Warszawa

Dzielnica

Śródmieście

Adres

ul. Agrykola 1

Powierzchnia

ok. 76[1] ha

Data założenia

XVIII wiek

Projektant

Dominik Merlini, Jan Chrystian Kamsetzer, Jan Chrystian Szuch

Położenie na mapie Warszawy
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Łazienki Królewskie w Warszawie”
Ziemia52°12′52″N 21°01′54″E/52,214444 21,031667
Strona internetowa
Łazienki na akwareli Zygmunta Vogla, koniec XVIII wieku
Hipodrom wybudowany w 1927
Nieistniejący pawilon wzniesiony dla przechowywania kolekcji drzew egzotycznych z Nieborowa
Wielka Oficyna (tzw. Podchorążówka)
Świątynia Sybilli
Promenada prowadząca od Białego Domku do pałacu Na Wyspie

Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni, wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na pałac Na Wyspie[2]. Oprócz budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb znajdują się tam cztery ogrody: Królewski, Romantyczny, Modernistyczny oraz Chiński.

Od 1960 zespół jest siedzibą Muzeum Łazienki Królewskie.

Historia

Łazienki do 1798

W średniowieczu w miejscu Łazienek znajdował się zwierzyniec służący jako teren polowań książąt mazowieckich[2]. W latach 80. XVII wieku właściciel tego terenu, marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski, zbudował tam dwa pawilony: Ermitaż oraz bogato dekorowany pawilon Łaźni. Obydwa zostały zaprojektowane przez Tylmana z Gameren[2].

We wrześniu 1764 Ujazdów wraz ze zwierzyńcem został kupiony od Elżbiety (wdowy po Teodorze Lubomirskim) i jej syna Kacpra przez Stanisława Augusta Poniatowskiego (w tamtym czasie jeszcze stolnika litewskiego)[3]. Przygotowując się do roli króla, szukał on poza miastem miejsca na swoją prywatną rezydencję[3]. Na terenie dawnego zwierzyńca przeprowadzono prace melioracyjne i wykarczowano stare olchy[4]. Jego przekształcanie w letnią rezydencję królewską – krajobrazowy park angielski ozdobiony pawilonami – rozpoczęto w 1774, po zarzuceniu rozpoczętego projektu przebudowy Zamku Ujazdowskiego[5]. Pierwszym budynkiem zbudowanym przez króla w Łazienkach był Biały Dom[2]. W 1784 w miejscu niewielkiej sadzawki powstałej w czasach Lubomirskiego wykopano dwa duże stawy, na północ i południe od przebudowanego z pawilonu Łaźni pałacu Na Wyspie. Staw południowy otrzymał fantazyjną linię brzegową z romantyczną kępą, na której wzniesiono scenę Amfiteatru[6]. Był on wzorowany na teatrze w Herkulanum[7]. Drugi teatr na terenie Łazienek powstał w Starej Pomarańczarni[8]. Wszystkie budynki wzniesione przez króla były utrzymane w stylu klasycyzmu[8].

Park założono na skarpie warszawskiej: na jej tarasie górnym, zboczu oraz terenie poskarpowym[9]. Miało to duże walory krajobrazowe, stwarzając jednocześnie urozmaicone warunki dla flory i fauny[9]. W różnych częściach parku z jego drzewostanem liściastym i iglastym, z siecią dróg, ścieżek i kanałów, wzniesiono niewielkie budynki ogrodowe[8]. Pomiędzy Białym Domem a pałacem Na Wyspie urządzono szeroką aleję nazwaną Promenadą, a na jej skrzyżowaniu z Drogą Wilanowską wzniesiono Altanę Chińską[10]. Obszar parku powiększono od strony zachodniej, przenosząc mieszkającą tam ludność do nowej osady – Nowej Wsi[8].

Stanisław August Poniatowski, którego oficjalną siedzibą był należący do skarbu Rzeczypospolitej Zamek Królewski, przebywał w Łazienkach od końca maja do września[11]. Gościł tam m.in. przedstawicieli innych państw, uczonych i literatów[8]. Król mieszkał w przebudowanym z pawilonu Łaźni pałacu Na Wyspie, rodzina królewska w Białym Domu, wyżsi urzędnicy dworscy w pałacu Myślewickim, a niżsi urzędnicy i służba – w Wielkiej Oficynie[12]. Park był dostępny dla publiczności[13].

W 1767 do Łazienek został przyłączony Belweder, w którym w 1768 uruchomiono Królewską Fabrykę Farfurów[14]. W 1784 w zamian za przylegającą do Łazienek część Solca król przekazał magistratowi Starej Warszawy jurydyki Mariensztat i Stanisławów[15].

Lata 1798–1918

Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (1798) Łazienki przeszły na własność jego bratanka Józefa Poniatowskiego[16].

W latach 1801–1805 w Białym Domu mieszkał w okresie letnim przebywający na wygnaniu król Francji Ludwik XVIII[17].

W 1808 Józef Poniatowski przekazał Belweder za długi Onufremu Kickiemu[16]. Po śmierci księcia (1813) Łazienki stały się własnością jego siostry, Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej[18]. Ta w 1817 sprzedała je carowi Aleksandrowi I[18]. W 1818 wydzielono z nich północno-zachodnią część ogrodu z przeznaczeniem na Ogród Botaniczny[19]. Po zakupie w tym samym roku przez rząd Królestwa Polskiego Belwederu z przeznaczeniem na siedzibę wielkiego księcia Konstantego, został on ponownie połączony z Łazienkami[18].

Romanowowie kontynuowali prace w Łazienkach. Wzniesiono m.in. Świątynię Sybilli (ok. 1820), Świątynię Egipską (1822) i Koszary Kantonistów (1826) oraz przebudowano Nową Kordegardę (1830). W latach 1844–1846 w przebudowanym zachodnim pawilonie pałacu Na Wyspie powstała cerkiew św. Aleksandra Newskiego[20]. Do Łazienek przywieziono z Nieborowa zakupioną przez cara Aleksandra II od Zygmunta Radziwiłła kolekcję drzew egzotycznych[21][22], na potrzeby której ok. 1870 wzniesiono specjalny pawilon[23]. Jej najważniejszą część stanowił największy w Europie zbiór drzew pomarańczowych (ponad 100 sztuk, z których ok. 70 liczyło 300–400 lat)[24][25]. Pochodzącą z Drezna kolekcję Radziwiłłowie otrzymali od Augusta II Mocnego[24].

W maju 1849 car Mikołaj podejmował w Łazienkach cesarza Franciszka Józefa[26]. W podpisanym wtedy porozumieniu Rosja zobowiązała się do udzielenia Austrii pomocy wojskowej w celu stłumienia powstania na Węgrzech[26].

Na podstawie porozumienia magistratu i carskiej administracji należący do Romanowów zespół pałacowo-parkowy Łazienek i Belwederu był udostępniany dla publiczności[27]. W 1891 park Łazienkowski został ogrodzony[28]. Po wybuchu I wojny światowej, w latach 1914–1915, Rosjanie ewakuowali z obiektów w Łazienkach ruchome wyposażenie wnętrz[29]. Pozostawiona w Warszawie nieborowska kolekcja drzew pomarańczowych wymarzła w 1915[30] w nieogrzewanych pomieszczeniach, a pawilon, w którym się znajdowała, został rozebrany po wojnie[31].

II Rzeczpospolita

W okresie II Rzeczypospolitej Łazienki jako dawne mienie carskie przeszły na własność Skarbu Państwa[32]. Wywiezione przez Rosjan ruchome wyposażenie wnętrz zostało zwrócone w 1921 na mocy traktatu ryskiego[33].

W 1926 w zachodniej części parku, przy Alejach Ujazdowskich, odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina[34].

W 1927 w południowo-wschodniej części Łazienek wybudowano hipodrom z drewnianymi trybunami, uznawany za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie[35].

II wojna światowa

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 kolekcje Państwowych Zbiorów Sztuki przewieziono do gmachu Muzeum Narodowego, a na terenie Łazienek stacjonowało wojsko[36].

W 1940 Łazienki zostały zamknięte przez niemieckie władze okupacyjne dla ludności polskiej[37]. 31 maja 1940 Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Chopina[38]. Zlikwidowano jako instytucję Ogród Botaniczny, a jego teren przyłączono do Łazienek[39], którym nadano niemiecką nazwę Seegarten[40]. Wiele dzieł sztuki zostało wywiezionych do rezydencji Hansa Franka w Krzeszowicach[41].

Po upadku powstania warszawskiego, w grudniu 1944, Niemcy oblali wnętrza pałacu Na Wyspie benzyną i podpalili je[42]. W ścianach częściowo spalonego budynku nawiercono otwory na dynamit, jednak nie wysadzono go w powietrze[43]. Pożary zniszczyły także Ermitaż i Starą Kordegardę, a pałac Myślewicki, Biały Dom i Nową Pomarańczarnię zdewastowano[44]. Zniszczono rośliny egzotyczne przechowywane w Starej i Nowej Pomarańczarni oraz uszkodzono niektóre rzeźby znajdujące się na terenie ogrodu[44]. Straty w drzewostanie wyniosły ok. 25%[45].

Po 1945

Od 1959, od maja do września, pod odbudowanym pomnikiem Fryderyka Chopina zaczęły być organizowane niedzielne koncerty chopinowskie, organizowane przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Stołeczną Estradę[46]. Pałac Na Wyspie przekazano Muzeum Narodowemu w Warszawie, natomiast Łazienki jako całość podlegały Pałacowi Kultury i Nauki[47].

W kwietniu 1960 w Łazienkach utworzono muzeum, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie[48][49]. Po zakończeniu odbudowy i urządzania wnętrz do zwiedzania udostępniono siedem pierwszych odrestaurowanych sal pałacu Na Wyspie[49].

W latach 1958–1970 w pałacu Myślewickim odbywały się poufne rozmowy pomiędzy ambasadorami Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych, których wynikiem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych między tymi krajami[50]. W 1995 dotychczasowy oddział Muzeum Narodowego przekształcono w samodzielną placówkę – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie[51].

W 1973 park Łazienkowski, administrowany przez zarząd Pałacu Kultury i Nauki, został przekazany pod opiekę Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych[52].

W latach 2012–2015 przeprowadzono kapitalny remont pałacu Na Wyspie, a także Amfiteatru i pałacu Myślewickiego oraz ich otoczenia. Z parkowych alejek całkowicie usunięto asfalt zastępując go kostką brukową lub nawierzchnią mineralną[53]. W 2018 do Muzeum Łazienki Królewskie przyłączono Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa[54].

W związku z pandemią COVID-19 w marcu 2020, jeszcze przed wprowadzeniem od 1 kwietnia przez rząd Mateusza Morawieckiego zakazu korzystania z terenów zieleni[55], park wraz ze wszystkimi obiektami muzeum został zamknięty do odwołania[56]. Został ponownie otwarty po uchyleniu zakazu przez rząd 20 kwietnia 2020[57].

Powierzchnia Łazienek Królewskich wynosi ok. 76 ha[58][1], w tym powierzchnia wód 4,9 ha[59]. Ogółem znajduje się tam ok. 40 budynków, z czego 10 o bardzo dużej wartości historycznej i artystycznej. Na teren parku prowadzi 10 bram[60].

Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (Association of European Royal Residences )[61].

Dyrektorzy Muzeum Łazienki Królewskie

Obiekty architektoniczne na terenie Łazienek Królewskich

Obiekty projektowane przez Tylmana z Gameren

Obiekty projektowane przez Dominika Merliniego

Obiekty projektowane przez Jana Christiana Kamsetzera

Obiekty projektowane przez Wilhelma Henryka Mintera

Obiekty projektowane przez Jakuba Kubickiego

Obiekty projektowane przez Adama Adolfa Loewego i Józefa Orłowskiego

Obiekty innych architektów

 • Dom Narutowicza (prawdopodobnie Andrzej Gołoński, ok. 1830)
 • Oberża (tzw. Nowa Austeria, lata 70. XVIII wieku, przebudowana w 1864, architekt nieznany)
 • Oranżeria Gotycka
 • Klub Cavallo
 • Nowa Palmiarnia[66]

Ogrody

 • Ogród Królewski z XVIII wieku[67]
 • Ogród Romantyczny z XIX wieku[68]
 • Ogród Modernistyczny z XX wieku[69]
 • Ogród Chiński[70]

W 2015 przed Starą Pomarańczarnią powstał niewielki Ogród Holenderski[71].

Pomniki i rzeźby

Omfalos

Inne obiekty i upamiętnienia

Obiekty nieistniejące

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego (1846, Andrzej Gołoński)
 • Dom Turecki (1787, Jan Christian Kamsetzer, budynek rozebrany w połowie XIX wieku)
 • Domek Magdeburski – przeniesiony z Magdeburga dom, w którym w czasie I wojny światowej osadzono Józefa Piłsudskiego (rozebrany po II wojnie światowej)[73][74]

Przypisy

 1. a b Łazienki Królewskie. Ogrody. lazienki-krolewskie.pl. [dostęp 2017-10-31].
 2. a b c d Wielka Encyklopedia PWN. Tom 16. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 272. ISBN 83-01-13826-2.
 3. a b Marek Kwiatkowski: Stanisław August. Król-architekt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 71. ISBN 83-04-00850-5.
 4. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Arkady, 1968, s. 97.
 5. Aleksander Gieysztor, Janusz Durko: Warszawa. Jej dzieje i kultura. Warszawa: Arkady, 1980, s. 209, 213. ISBN 83-213-2958-6.
 6. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Arkady, 1968, s. 105.
 7. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 124. ISBN 83-7255-684-9.
 8. a b c d e Anna Berdecka, Irena Turnau: Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969, s. 18.
 9. a b Czesław Łaszek: Przyroda Warszawy. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980, s. 9.
 10. Mariusz Karpowicz (red.): Sztuka Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 194. ISBN 83-01-04060-2.
 11. Paweł Jaroszewski: Łazienki. Spacer z Markiem Kwiatkowskim. Warszawa: Wydawnictwo Nobilis, 2005, s. 29. ISBN 83-917612-6-6.
 12. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Arkady, 1968, s. 64.
 13. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 16. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 273. ISBN 83-01-13826-2.
 14. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 34. ISBN 83-7255-684-9.
 15. Andrzej Zahorski: Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 60.
 16. a b Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 142. ISBN 83-7255-684-9.
 17. Izabela Zychowicz, Jadwiga Abramowicz: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2013, s. 132. ISBN 978-83-935584-3-8.
 18. a b c Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 143. ISBN 83-7255-684-9.
 19. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 449. ISBN 83-01-08836-2.
 20. Piotr Paszkiewicz: Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 73. ISBN 83-900047-7-1.
 21. Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Piwkowski: Nieborów. Arkadia. Warszawa: Sport i Turystyka, 1988, s. 16, 36. ISBN 83-217-2539-2.
 22. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 1968, s. 133.
 23. Stefan Kieniewicz: Warszawa w latach 1795–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 209.
 24. a b Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892 (reprint). Warszawa: Wydawnictwo Sowa, 2009, s. 110. ISBN 978-83-60660-38-6.
 25. Adam Kaczkowski: Czy drzewa prędko obiecują liście w Łazienkach... Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1979, s. 18. ISBN 83-217-2220-2.
 26. a b Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 161. ISBN 83-7255-684-9.
 27. Krzysztof Oktabiński. Od wirydarza do parku krajobrazowego. „Kronika Warszawy”. 101/102, s. 55, 1996. 
 28. Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892 (reprint). Warszawa: Wydawnictwo Sowa, 2009, s. 99. ISBN 978-83-60660-38-6.
 29. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 169. ISBN 83-7255-684-9.
 30. Jerzy S. Majewski: Warszawa na starych pocztówkach. Warszawa: Agora, 2013, s. 147. ISBN 978-83-268-1238-5.
 31. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 169, 171. ISBN 83-7255-684-9.
 32. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 170. ISBN 83-7255-684-9.
 33. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 1968, s. 134.
 34. Hanna Kotkowska-Bareja: Pomnik Chopina. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 42.
 35. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 171. ISBN 83-7255-684-9.
 36. Piotr Majewski: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo TRI, 2005, s. 51–52. ISBN 83-7436-003-8.
 37. Tomasz Szarota: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium Historyczne. Warszawa: Czytelnik, 2010, s. 38. ISBN 978-83-07-03239-9.
 38. Hanna Kotkowska-Bareja: Pomnik Chopina. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 48, 50–51.
 39. Piotr Majewski: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo TRI, 2005, s. 153. ISBN 83-7436-003-8.
 40. Tomasz Szarota: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne. Warszawa: Czytelnik, 2010, s. 49. ISBN 978-83-07-03239-9.
 41. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 176. ISBN 83-7255-684-9.
 42. Marek Kwiatkowski: Wielka Księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2000, s. 179. ISBN 83-7255-684-9.
 43. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 449–450. ISBN 83-01-08836-2.
 44. a b Marek Kwiatkowski: Wielka Księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2000, s. 180. ISBN 83-7255-684-9.
 45. Władysław Tatarkiewicz: Łazienki Warszawskie. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 1968, s. 136.
 46. Łazienki Królewskie w Warszawie. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. [dostęp 2011-08-07].
 47. Marek Kwiatkowski. Już prawie ćwierć wieku walczę o Łazienki... Spotkanie z doc. dr. hab. Markiem Kwiatkowskim. „Kronika Warszawy”. 2(58), s. 48, 1984. 
 48. Warszawa. Przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1966, s. 23.
 49. a b Marek Kwiatkowski: Muzeum Łazienki Królewskie, [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy. Warszawa: ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2006, s. 133. ISBN 978-83-7022-160-7.
 50. Izabela Zychowicz, Jadwiga Abramowicz: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2013, s. 151–152. ISBN 978-83-935584-3-8.
 51. Dorota Folga-Januszewska: Muzea Warszawy. Przewodnik. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2012, s. 49. ISBN 978-83-7576-159-7.
 52. Danuta Zawierucha. Kronika wydarzeń w Warszawie 1 IV–10 VI 1973. „Kronika Warszawy”. 16, s. 113, 1973. 
 53. Tomasz Urzykowski. Łazienki piękniejsze i bez asfaltu. „Gazeta Stołeczna”, s. 3, 11 września 2015. 
 54. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poz. 91. 22 grudnia 2017. [dostęp 2018-07-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-29)].
 55. Art. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566)
 56. Muzeum Łazienki Królewskie działa online. [w:] Muzeum Łazienki Królewskie [on-line]. [dostęp 2020-03-22].
 57. Tomasz Urzykowski. Można iść w zielone. „Gazeta Stołeczna”, s. 1, 20 kwietnia 2020. 
 58. Anna Pawlikowska-Piechocińska: Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy. Gdynia: Novae Res, 2009, s. 111. ISBN 978-83-61194-88-0.
 59. Marian Gajewski: Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979, s. 328. ISBN 83-06-00089-7.
 60. Marek Kwiatkowski: Muzeum Łazienki Królewskie, [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy. Warszawa: ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2006, s. 135. ISBN 978-83-7022-160-7.
 61. Full members. europeanroyalresidences.eu. [dostęp 2018-02-01].
 62. Kwiatkowski nie będzie już dyrektorem warszawskich Łazienek. Życie Warszawy, 2008-09-30. [dostęp 2009-01-02].
 63. a b Aleksandra Pinkas: Łazienki mają nowego dyrektora. Życie Warszawy, 2008-12-29. [dostęp 2009-01-02].
 64. Tomasz Urzykowski. Nowy dyrektor Łazienek: zniosę zakaz wchodzenia na trawę. „Gazeta Stołeczna”, 2010-07-16. 
 65. Wyborcza.pl, warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2022-12-13].
 66. Nowa Palmiarnia. [w:] Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie [on-line]. [dostęp 2022-11-15].
 67. Izabela Zychowicz, Jadwiga Abramowicz: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2013, s. 186. ISBN 978-83-935584-3-8.
 68. Izabela Zychowicz, Jadwiga Abramowicz: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2013, s. 197. ISBN 978-83-935584-3-8.
 69. Izabela Zychowicz, Jadwiga Abramowicz: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2013, s. 202. ISBN 978-83-935584-3-8.
 70. Marta Chodorska, Tomasz Chodorski: Warszawa 2014. Najciekawsze realizacje roku. Warszawa: Wydawnictwo Horn, 2015, s. 201. ISBN 978-83-932396-5-8.
 71. Dariusz Bartoszewicz. Holenderska obfitość w Łazienkach. „Gazeta Stołeczna”, s. 7, 27–28 sierpnia 2016. 
 72. Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Warszawa: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 2005, s. 126.
 73. Ryszard Mączewski: Warszawa między wojnami. Łódź: Księży Młyn, 2009, s. 114–115. ISBN 978-83-61253-51-8.
 74. Marek Kwiatkowski: Wielka Księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2000, s. 184. ISBN 83-7255-684-9.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Warszawa outline with districts v4.svg
(c) Mfloryan at pl.wikipedia, CC BY 2.5
Mapa Warszawy - podkład lokalizacyjny
Masovian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Masovian Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 53.55N
 • S: 50.95 N
 • W: 19.15 E
 • E: 23.25 E
Distinctive emblem for cultural property.svg
Blue Shield - the Distinctive emblem for the Protection of Cultural Property. The distinctive emblem is a protective symbol used during armed conflicts. Its use is restricted under international law.
Green pog.svg
Shiny green button/marker widget.
Biały Domek Łazienki Królewskie w Warszawie 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Biały Domek w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Rzeźba psa Asa w Łazienkach Królewskich.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Rzeźba psa Asa w Łazienkach Królewskich
Pałac Myślewicki w Warszawie 2019.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Pałac Myślewicki w Warszawie
Omfalos Świątynia Sybilli Łazienki Królewskie.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Omfalos, rzeźba greckiej artystki Christiny Papageorgiou, przy Światyni Sybilli w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Promenada Królewska w Łazienkach.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Promenda Królewska w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Wielka Oficyna (Podchorążówka) Łazienki Królewskie 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Wielka Oficyna (Podchorążówka) w Łazienkach Królewskich. Fasada wchodnia
Nowa Kordegarda w Łazienkach 2015 01.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Nowa Kordegarda w Łazienkach
Stara Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Stara Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich
Pawilon kolekcji nieborowskiej w Łazienkach Królewskich przed 1920.jpg
Pawilon kolekcji nieborowskiej (Oranżeria Nieborowska) w Łazienkach Królewskich
4 Warszawa-Lazienki Krolewskie 107.jpg
© Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0
Chopin Monument in Warsaw with the permission of the authors Marek and Ewa Wojciechowscy [1]
Ermitaż in Warsaw DSC 1504.JPG
Autor: Wistula, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ermitaż in Warschau
Świątynia Sybilii w Warszawie 2017a.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Świątynia Sybilii w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Hipodrom w Łazienkach Królewskich 01.jpg
Hipodrom w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Stara Kordegarda Łazienki Królewskie 2015.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Stara Kordegarda w Łazienkach Królewskich
Nowa Pomarańczarnia Łazienki Królewskie Warszawa 05.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Nowa Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie (2/12 z 28.07.1973)
Pomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie 2015.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Pomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie