Łuk (architektura)

Łuki podkowiaste (Wielki Meczet w Kordobie)

Łuk – linia krzywa, wzdłuż której prowadzony jest łęk. Jeden z najważniejszych elementów architektonicznych, o podstawowym znaczeniu dla kształtowania budowli poszczególnych epok. Umożliwia wykonywanie otworów drzwiowych i okiennych. Znajduje zastosowanie w budowie mostów i stropów tuneli. Jako konstrukcyjny, podparty na końcach, służący głównie do wzmacniania ścian nad otworami, oraz w sklepieniach do przenoszenia na zewnątrz ciężaru własnego jak i dźwiganego (tzw. oporowy). Jako niekonstrukcyjny, służący dekoracji ścian – formowany w tynku lub stiuku[1].


Schematyczne przedstawienie łuku z zaznaczeniem kierunków działania sił:
01: Zwornik
02: Czoło (tutaj na jednym z tzw. klińców)
03: Grzbiet łuku (tutaj na jednym z tzw. klińców)
04: Opór (nasada wezgłowia) - kamień powyżej jest pierwszym klińcem łuku (nóżka)
05: Podniebienie łuku (podłucze)
06: Wysokość (strzałka) łuku
07: Rozpiętość łuku
08: Pacha (pachwina) - wypełnienie

Kształt i szerokość są tak dobrane, aby w łuku nie występowały siły rozciągające. Łuk obejmuje tzw. linię wsparcia. Siły, które mają być przyłożone w punktach podparcia na jego końcach są nachylone do pionu, to znaczy, że występuje tam zarówno siła działająca poziomo (siła rozciągająca), jak i siła działająca pionowo (siła nacisku).

Łuki nie są samonośne i aż do ukończenia i wymagają podbudowania (rusztowanie), które składa się z krążyn i ich podparcia[2].

Tak zwane łuki fałszywe lub łuki wspornikowe składają się z kolejnych przedłużeń prostych belek sięgających dalej w kierunku środka. Można je tworzyć bez podróbek.

Popularnie używa się słowa łuk na określenie łęku lub elementu dekoracyjnego w kształcie łuku. W architekturze występują łuki o różnych kształtach, mogą być prowadzone jako odcinki koła, elipsy lub paraboli złożone z jednego lub więcej odcinków. Łuk półkolisty (pełny) – zbudowany z połowy koła, ma strzałkę równą połowie rozpiętości łuku. Łuki mogą być podwyższone, czyli o strzałce dłuższej niż połowa rozpiętości łuku lub obniżone – o mniejszej strzałce niż połowa rozpiętości łuku. Kształty łuków spotykane w budownictwie noszą różne nazwy, np.: ostry, podkowiasty, ośli grzbiet, trójlistny, czterolistny lub pięciolistny, Tudora, cebulasty.

Konstrukcje w kształcie łuku znane były w czasach starożytnych (np. brama Isztar w Mezopotamii). Szerszy rozwój konstrukcji opartych na kształcie łuku nastąpił w starożytnym Rzymie, i stosowany był przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. W okresie starożytnego Rzymu, wczesnego chrześcijaństwa, czasów romańskich największe znaczenie miał łuk pełny; w gotyku wprowadzono łuk ostry, a w czasach nowożytnych powrócono do łuku pełnego, stosowano także łuki odcinkowe i koszowe. W architekturze islamu stosowano najczęściej łuki podkowiaste, trój- i wielolistne.

Rodzaje łuków

Zobacz też

Przypisy

  1. Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Band 3, Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1905, S. 137–138.. www.zeno.org. [dostęp 2022-07-14].
  2. Zdzisław Mączeński - Poradnik budowlany dla architektów. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1953, 2019, s. 160-162, język polski

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Parabelbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Parabolic arch
Tudorbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Tudor arche
Stigande båge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Draperibåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Kölbåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Spetsbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
pointed arch
Ellipsbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Korbbogen
Karnisbåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Korgbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Korbbogen
Skulderbåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Rundbåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Lansettbåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Arch illustration.svg
Autor:
Oryginał:
Vector:
, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Arch: Schematic illustration of an arch.

Note: This is a general representation of the proportions and technical elements.

  1. Keystone
  2. Voussoir
  3. Back
  4. Impost
  5. Intrados
  6. Rise
  7. Clear span, "Bay"
  8. Abutment
Trepassbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Trefoil arch
Hästskobåge.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Segmentbåge.png
Autor: Mats Halldin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
schematic image of segmental arche